נמשכת ההאטה בקצב צמיחת היצוא התעשייתי

30/05/2010

מניתוח חודשי של אגף הכלכלה בהתאחדות התעשיינים על מצב היצוא מתברר:
נמשכת ההאטה בקצב צמיחת היצוא התעשייתי; בחודשים ינואר-אפריל 2010 נרשמה עלייה מתונה של 1% ביצוא ענפי ההיי-טק; סך היצוא התעשייתי רשם עלייה ריאלית של כ-4.5%; בחודשים ינואר-אפריל 2010 הסתכם היצוא התעשייתי בכ-12.8 מיליארד דולר.
 
 
בחודשים ינואר-אפריל 2010 נרשמה האטה נוספת בקצב צמיחת היצוא התעשייתי. יצוא ההיי-טק רושם עלייה מתונה של 1%. כך עולה מניתוח חודשי על מצב היצוא שערך אגף כלכלה בהתאחדות התעשיינים.
 
ההאטה ביצוא התעשייתי בתחילת 2010 משקפת האטה של קצב הצמיחה המהיר (8%) שאפיין את יצוא קבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית. במקביל, גידול מתון נרשם ביצוא ענפי ההיי-טק (1%). מנגד, גידול מהיר נרשם ביצוא הענפים המסורתיים: גידול 11% בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת מסורתית ושל 9% בענפי הטכנולוגיה המסורתית .


מניתוח מצב היצוא התעשייתי לפי קבוצות ענפים מתברר כי,  יצוא ענפי ההייטק (רכיבים אלקטרוניים, ציוד אלקטרוני , תרופות וכלי טיס) רשם גידול מתון של 1% בחודשים ינואר-אפריל 2010, לאחר קיפאון ביצוא הקבוצה ברבע האחרון של 2009 וגידול מצטבר של כ- 17% ברבע השני והשלישי של 2009. הגידול המתון ביצוא הקבוצה משקף גידול מהיר ביצוא התרופות (21%), לצד גידול ביצוא ענפי הציוד האלקטרוני לתקשורת, בקרה ורפואי (4%) וכלי הטיס (2%). עליות אלו קוזזו ברובן בשל נסיגה דרמטית ביצוא ענף הרכיבים האלקטרוניים (נסיגה של 20% בתחילת 2010, בהמשך לנסיגה של 15% בסוף 2009).


יצוין, כי הנסיגה ביצוא ענף הרכיבים האלקטרוניים אינה מתיישבת עם העלייה המתמשכת בפעילות ענפי הטכנולוגיה בארה"ב. אי התאמה זו, יכולה להעיד שהפגיעה ביצוא ענף הרכיבים האלקטרוניים איננה נגזרת מבעיית ביקושים אלא משחיקה בכושר התחרות, בעיקר לנוכח התיסוף בשערו של השקל.


יצוא קבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-עיליתה ואט בארבעת החודשים הראשונים של השנה לכ- 8%, לאחר גידול מהיר ביותר, של 22% ברבע האחרון של 2009. האטה זו, משקפת נסיגה מהירה ביצוא ענף המכונות והציוד (6%-), לצד האטה ניכרת בקצב גידול יצוא ענפי הכימיה והחשמל.


מניתוח התאחדות התעשיינים עולה עוד כי בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המסורתית, (מזון, עץ, נייר, דפוס, טקסטיל, הלבשה ועור) נרשמה עלייה ריאלית של 9% ביצוא בחודשים ינואר-אפריל 2010, זאת לאחר נסיגה ריאלית מתמשכת בשיעור מצטבר של כ- 13% מאז הרבע האחרון ב-2008. עלייה זו, משקפת גידול מחודש ביצוא ענפי  העץ, ריהוט, נייר ודפוס (18%) והמזון (4%), לצג גידול מואץ ביצוא ענף הטקסטיל וההלבשה (6%).


בנוסף,בקבוצת הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית (מתכת, כרייה וחציבה, גומי ופלסטיק, תכשיטים) נרשמה עלייה ריאלית של 11% בחודשים ינואר-אפריל 2010, זאת בהמשך לגידול דומה (12%) ברבע האחרון של 2009 וגידול דרמטי, של 31%, ברבע השלישי אשתקד. עלייה זו, משקפת גידול חד ביצוא ענף הכרייה והמינרלים (28%), לצד גידול מהיר ביצוא ענף המתכת (15%), אשר קוזזו בחלקם בשל נסיגה ביצוא ענפי הגומי והפלסטיק (7%-) והתכשיטים (17%-).


יצויין, כי על אף ההאטה בקצב גידול היצוא התעשייתי, הרי שבסיכום החודשים ינואר- אפריל 2010 הייתה רמת היצוא התעשייתי גבוהה ריאלית בכ- 14% ביחס לרמה החודשית הממוצעת ב- 2009. רמת היצוא הגבוהה בתחילת 2010 בהשוואה לממוצע 2009 נגזרה ברובה מעלייה מהירה (25% עד 36%) ביצוא ענפי הטכנולוגיות המעורבות.
 
 
 
לפרטים נוספים ניתן לפנות ללשכת הדובר:
מיטל עומרי – 054-2620501 / 03-5198870
רונן משה– 050-8885631 / 03-5198755 / 03-5198856

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share