ניצני ההתאוששות בתעשייה מלווים גם בקליטת עובדים במפעלים

11/05/2010

מניתוח חודשי של אגף הכלכלה בהתאחדות התעשיינים

ניצני ההתאוששות בתעשייה מלווים גם בקליטת עובדים במפעלים: בחודשים – ינואר - פברואר 2010 נקלטו 2,350 עובדים בתעשייה (גידול של 0.7%); גידול של 2.9% נרשם בתפוקת התעשייה ועלייה של 2.4% בשעות העבודה. 

 

בחודשים ינואר - פברואר 2010, נרשם גידול של 0.7% במצבת העובדים – קליטה של כ-2,350 עובדים בתעשייה כולה; במקביל חל גידול של 2.9% בתפוקת התעשייה, (ממוצע חודשי, לעומת הרבע האחרון של 2009) ונרשמה עלייה של 2.4% בשעות העבודה כך עולה מניתוח חודשי שערך אגף הכלכלה בהתאחדות התעשיינים על מצב המועסקים בתעשייה.

יצויין כי לצד קליטת העובדים בתעשייה בחודשיים הנסקרים מסתמנת עלייה במספר המשרות הפנויות בתעשייה: ברבע הראשון של 2010  חלה עלייה של  כ-18.5% במספר המשרות הפנויות, דהיינו, תוספת של כ- 870 משרות פנויות בתעשייה. עלייה זו במספר המשרות הפנויות, מעידה על צפי להמשך מגמת קליטת העובדים לתעשייה בחודשים הקרובים.

 

מהניתוח החודשי שערך אגף הכלכלה בהתאחדות התעשיינים, לפי קבוצות ענפים,מתברר כי, כ- 43% מהעובדים החדשים בתעשייה נקלטו בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית (כרייה וחציבה, מינרלים אל-מתכתיים, גומי ופלסטיק, מתכת בסיסית, מוצרי מתכת ותכשיטים), שרשמה בחודשים ינואר - פברואר 2010 עלייה של 1.2% במצבת עובדי הקבוצה (כ- 1,010 עובדים), בהמשך לגידול דומה של 1% ברבע האחרון של 2009 ולאחר ירידה של 10% במצבת עובדי הקבוצה מאז הרבע השני של  2008 (פיטורים של כ- 9,080 איש). עלייה זו, משקפת קליטת עובדים במרבית ענפי הקבוצה, למעט ענף הכרייה והחציבה שרשם יציבות. עיקר הקליטה הייתה בענפי מוצרי המתכת (קליטה של כ- 400 איש), הגומי והפלסטיק (295 עובדים).
 

כ- 33% נוספים מהעובדים נקלטו בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המסורתית, (מזון, טקסטיל והלבשה, עור והנעלה, נייר ומוצריו, דפוס והוצאה לאור, עץ וריהוט) שרשמה האטה בקצב הקליטה: בחודשים ינואר – פברואר 2010  נרשם גידול של 0.7%, במצבת עובדי הקבוצה (קליטה של כ-775 איש), זאת לאחר עלייה מהירה, של 1.3%, במצבת העובדים ברבע האחרון של 2009. עלייה זו, משקפת גידול במצבת העובדים בענפי העץ והריהוט (310 עובדים), הדפוס וההוצאה לאור (כ- 275 איש) וכן בענף הטקסטיל וההלבשה, אשר לראשונה מזה כשלוש שנים וחצי קלט עובדים (כ- 200 איש), לאחר פיטורים של כ- 5,040 אישמאז הרבע השלישי של 2006. מנגד, פיטורי עובדים נרשמו בענף המזון (פיטורים של כ- 100 עובדים), לאחר קליטת עובדים מהירה במחצית השנייה של 2009 (קליטה של 1,400 עובדים).

יתר העובדים החדשים בתעשייה, (24% מהם) נקלטו בקבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית, (רכיבים אלקטרוניים, ציוד לבקרה ופיקוח רפואי, ציוד תקשורת אלקטרוני וכלי הובלה). בחודשים ינואר-פברואר 2010 נרשם גידול של 0.6% במצבת עובדי הקבוצה (כ-560 עובדים) זאת לאחר קליטה מתונה ברבע האחרון של 2009 (0.2%), ולאחר ארבעה רבעונים רצופים של פיטורי עובדים, בשיעור מצטבר של כ- 6.5% (דהיינו פיטורים של כ- 6,275 איש).

יצוין כי, קליטת העובדים בענפי ההיי-טק חלה על רקע כניסת פרויקטים חדשים וחידוש פרויקטים שהוקפאו במהלך 2009. בתוך כך, קליטת עובדים נרשמה בענפי הציוד לבקרה, לפיקוח והציוד הרפואי (כ- 795 איש), והרכיבים האלקטרונים (כ- 430 איש). מנגד, פיטורי עובדים בקצב מהיר נרשמו בענף כלי ההובלה (פיטורים של כ- 725 איש).

 

מנגד, בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת עילית, שררה יציבות בחודשים ינואר-פברואר 2010, לאחר גידול של 0.9% במצבת עובדי הקבוצה ברבע האחרון של 2009.

עוד עולה מניתוח אגף הכלכלה בהתאחדות התעשיינים, כיבסיכום החודשים ינואר - פברואר 2010 היה מספר המועסקים הממוצע בתעשייה גבוה בכ- 0.6% ממספרם הממוצע בשנת 2009. מספר המועסקים הממוצע בחודשיים הראשונים של השנה היה גבוה מהממוצע אשתקד במרבית קבוצות ענפי התעשייה, למעט קבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית בהם נותר מספר המועסקים בתחילת 2010 עדיין נמוך בהשוואה לממוצע 2009.

 

עוד עולה מהניתוח החודשי כי, נרשמה עלייה של 2.4% בשעות העבודה הכוללות בתעשייה. עלייה מואצת זו, בשעות העבודה הכוללות בתעשייה נגזרה בעיקרה מגידול מואץ בשעות העבודה למועסק (1.7%) לצד גידול במצבת העובדים בתעשייה (0.7%).

 

מניתוח התאחדות התעשיינים עולה עוד כי בחודשים ינואר – פברואר 2010חלה עלייה של 0.5% בפריון העבודה בתעשייה, (תוצר לשעת עבודה), לאחר גידול של 1.3 ברבע האחרון של 2009. 

בסיכום החודשים ינואר – פברואר 2010 עלה פריון העבודה בתעשייה בשיעור חד של 2.3%, לעומת הרמה הממוצעת בשנת 2009, זאת לאחר גידול מתון ביותר, של 0.6%, בשנת 2009. גידול זה, משקף עלייה בפריון העבודה בכל קבוצות ענפי התעשייה, ונגזר ברובו (60% ממנו) מעלייה חדה בפריון ענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית (6.5%).
 

 

 

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות ללשכת הדובר:

מיטל עומרי – 054-2620501 / 03-5198870

רונן משה– 050-8885631 / 03-5198755 / 03-5198856 

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share