האטה בצמיחת היצוא התעשייתי

10/05/2010

מניתוח חודשי של אגף הכלכלה בהתאחדות התעשיינים על מצב היצוא מתברר:

האטה בצמיחת היצוא התעשייתי; ברבע הראשון של  2010 רשם הייצוא התעשייתי עלייה ריאלית של כ-5%; ענף ההייטק ממשיך לרשום קיפאון; לראשונה מאז המשבר, חלה עלייה ריאלית מהירה, של כ- 9%, ביצוא קבוצת ענפי התעשייה המסורתית; רמתו החודשית הממוצעת של היצוא התעשייתי הסתכמה ברבע הראשון של 2010 בכ-3.42 מיליארד דולר.

 

האטה בקצב צמיחת הייצוא התעשייתי- ברבע הראשון של  2010 חלה עלייה ריאלית של כ-5% ביצוא התעשייתי בהשוואה לרבע האחרון של 2009. בקבוצת ענפי ההייטק נרשם קיפאון ביצוא. כך עולה מניתוח חודשי על מצב היצוא שערך אגף כלכלה בהתאחדות התעשיינים.

 

יצוין כי, ההאטה ביצוא התעשייתי ברבע הראשון של 2010 נגזרה בעיקרה מהאטה בקצב צמיחת היצוא בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית. למרות ההאטה נותר קצב גידול יצוא הקבוצה מהיר ביותר (12%). במקביל, נמשך הקיפאון ביצוא ענפי ההיי-טק, אשר החל בסוף 2009. מנגד, גידול מהיר נרשם ביצוא קבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת- מסורתית (13%) והמסורתית (9%).

יצויין כי מניתוח מצב היצוא התעשייתי לפי קבוצות ענפים מתברר כי, קצב גידול היצוא של קבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת עילית, הואט בתחילת השנה ל- 12% לאחר גידול מהיר ביותר, של 22% ברבע האחרון של 2009. ההאטה בקצב הגידול, נגזרה מנסיגה חדה ביצוא ענף המכונות והציוד (7%-), לצד האטה בקצב גידול יצוא ענף החשמל (גידול של 11%). מנגד, הגידול המהיר ביצוא הקבוצה התאפשר הודות לגידול המהיר והמתמשך ביצוא ענף הכימיה (16%).

ניתוח התאחדות התעשיינים עולה עוד כי בקבוצת יצוא ענפי ההייטק (רכיבים אלקטרוניים,ציוד תקשורת ורפואי, תרופות, כלי טיס) נרשם קיפאון ביצוא ברבע הראשון של 2010, זאת בהמשך לקיפאון ביצוא הקבוצה גם ברבע האחרון של 2009 ולאחר גידול מצטבר של כ- 18% ברבע השני והשלישי של 2009. הקיפאון ביצוא הקבוצה נגזר בעיקרו מנסיגה דרמטית ביצוא ענף הרכיבים האלקטרוניים (נסיגה של 19% בתחילת 2010, בהמשך לנסיגה של 15% בסוף 2009). נסיגה זו ביצוא ענף הרכיבים קוזזה הודות לגידול המהיר ביתר ענפי הקבוצה: כלי טיס (גידול של 21%), תרופות (11%) וציוד תקשורת, בקרה ורפואי (6%).

יצוין כי, הנסיגה ביצוא ענף הרכיבים האלקטרוניים אינה מתיישבת עם העלייה המתמשכת בפעילות ענפי הטכנולוגיה בארה"ב. אי התאמה זו, יכולה להעיד על כך שהפגיעה ביצוא ענף הרכיבים האלקטרוניים איננה נגזרת מבעיית ביקושים אלא יותר משחיקה בכושר התחרות, בעיקר לנוכח התיסוף בשערו של השקל.

לראשונה מאז המשבר, חלה עלייה ריאלית מהירה, של כ- 9%, ביצוא קבוצת ענפי התעשייה המסורתית (מזון, עץ וריהוט, נייר ודפוס, טקסטיל, הלבשה ועור), זאת לאחר נסיגה ריאלית מתמשכת בשיעור מצטבר של כ- 13% מאז הרבע האחרון 2008. עלייה זו, משקפת גידול ביצוא כל ענפי הקבוצה.

כמו כן, בקבוצת הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית (מתכת, כרייה וחציבה, גומי ופלסטיק, תכשיטים) נרשם גידול ריאלי של 13% ביצוא הקבוצה ברבע הראשון של 2010, לאחר עלייה של 12% ברבע האחרון של 2009 ועלייה חדה ביותר של 31% ביצוא הקבוצה ברבע השלישי של 2009. עלייה זו, נגזרה מגידול  חד ביצוא ענף הכרייה והמינרליים (30%), לצד גידול מהיר ביצוא ענף המתכת (16%) אשר קוזזו בשל נסיגה ביצוא ענפי הגומי והפלסטיק (6%-) והתכשיטים (13%-). 

יצוין כי הודות לעלייה המתמשכת ביצוא, היקפי היצוא בתחילת 2010 גבוהים ריאלית בכ- 4% בהשוואה לרמתם ערב המשבר, ברבע השלישי של 2008.

בסיכום החודשים ינואר- מרץ 2010הייתה רמת היצוא התעשייתי גבוהה ריאלית בכ- 14% ביחס לרמה החודשית הממוצעת ב- 2009.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות ללשכת הדובר:

מיטל עומרי – 054-2620501 / 03-5198870

רונן משה– 050-8885631 / 03-5198755 / 03-5198856

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share