שרגא ברוש מזהיר מפני המשבר בגוש האירו למרות הנתונים האופטימיים בסקר הציפיות: "המשבר בגוש האירו יוצר אי ודאות גדולה בכל העולם ועלול להעיב על תחזיות הצמיחה".

5/05/2010
למרות הנתונים האופטימיים בסקר הציפיות של התאחדות התעשיינים
שרגא ברוש: "המשבר בגוש האירו יוצר אי ודאות גדולה בכל העולם ועלול להעיב על תחזיות הצמיחה".

מסקר הציפיות של אגף כלכלה בהתאחדות התעשיינים מתברר:
התעשיינים אופטימיים וצופים כי ברבע השני של השנה - תחול האצה ניכרת בקצב צמיחת התעשייה - 43% צופים גידול בתפוקה ו-29% צופים ירידה; שרגא ברוש: "המשבר בגוש האירו יוצר אי ודאות גדולה בכל העולם ועלול להעיב על תחזיות הצמיחה".

 

התעשיינים אופטימיים וצופים כי ברבע השני של השנה תחול האצה נוספת בקצב צמיחת התעשייה.כך מתברר מסקר הציפיות, שערך אגף כלכלה בהתאחדות התעשיינים מאמצע חודש מרץ ועד אמצע אפריל 2010, והקיף כ-150 מפעלים . יודגש כי  הסקר בוצע טרם הורדות דירוג האשראי של יוון, פורטוגל וספרד והיחלשותו הדרמטית של האירו. לא מן הנמנע כי האירועים האחרונים בגוש האירו מיתנו במידה מסויימת את אופטימיות התעשיינים, בעיקר של היצואנים לגוש האירו.

 

שרגא ברוש, נשיא התאחדות התעשיינים: "השבת הצמיחה לפסים שהיו טרום המשבר בסוף 2008, תושפע רבות מהמשבר בגוש האירו ומחזרתה של ארה"ב לפסי צמיחה ברת קיימא. יש לנצל את מצבו הטוב יחסית של המשק כדי להכנינו לעידן של התחרות העולמית על הצמיחה והתעסוקה. זאת, באמצעות שיפור משמעותי של הסביבה העסקית ועידוד השקעות בפריפריה, במחקר ובפיתוח ובהון אנושי.

 

מסקר הציפיות של אגף כלכלה בהתאחדות התעשיינים לחודשים אפריל-יוני 2010, עולה כי האצה ניכרת צפויה בקצב צמיחת תפוקת התעשייה, נדגיש כי תחזיות התעשיינים מצביעות על צפי לגידול מהיר בתפוקת התעשייה, אף בהשוואה לארבע שנות הצמיחה המהירה שקדמו למשבר הכלכלי.  

התעשיינים צופים, כי ברבע השני של 2010 תימשך קליטת העובדים בתעשייה. 24% - צופים גידול במצבת העובדים ו-10% צופים פיטורים. מרבית ענפי התעשייה צופים גידול במצבת העובדים, למעט ענף הכרייה ומוצרי הבנייה שצופה קיפאון וענף הנייר והדפוס שצופה פיטורים. העובדים קליטת עובדים מהירה צפויה בענפי המזון, הכימיה, הגומי והפלסטיק.

 

התעשיינים מעריכים, כי ברבע השני של 2010 תחול האצה קלה בקצב התרחבות מכירות התעשייה לשוק המקומי, 41% צופים גידול במכירות, לעומת 20% שצופים ירידה.

 

היצואנים צופים האצה ניכרת בקצב גידול משלוחי היצוא ברבע השני של 2010, זאת בהמשך לשני רבעונים רצופים של גידול  49% מהיצואנים צופים עלייה ביצוא, מרביתם עלייה קלה,  ו-18% צופים ירידה.  ההאצה הצפויה ביצוא משקפת צפי לגידול ניכר במרבית ענפי התעשייה המייצאים, למעט ענף המתכת והחשמל שצופה נסיגה קלה ביותר במשלוחי היצוא. האצה חדה צפויה בענפי הכימיה, הגומי והפלסטיק, לצד צפי לגידול מחודש ביצוא ענף האלקטרוניקה. מנגד, האטה צפויה ביצוא ענפי המזון, הטקסטיל וההלבשה.

על אף הגידול הניכר במשלוחי היצוא, מדווחים היצואנים כי השחיקה ברווחיות היצוא בתחילת השנה החריפה: 53% מהיצואנים דווחו על ירידה ברווחיות, אל מול 5% בלבד שדיווחו עלייה קלה.

 

התעשיינים צופים שברבע השני של 2010 יחול גידול נוסף בהשקעות בתעשייה, בקצב דומה לזה שנרשם בתחילת 2010 ובסוף 2009 - 26% צופים גידול ו-10% צופים ירידה.

 

מסקר הציפיות עולה כי גם חברות ישראליות להן פעילות יצרנית בחו"ל אופטימיות מאד וצופות האצה ניכרת בקצב גידול תפוקתן בחו"ל ובקצב קליטת העובדים בחו"ל .

 

יצוין כי על אף הגידול בפעילות התעשייתית ברבע הראשון של 2010, וההאצה הצפויה בחודשים הבאים, ממשיכים התעשיינים לדווח על מצוקת אשראי -  49% מהתעשיינים שנזקקו לאשראי חדש נתקלו ברבע הראשון של השנה בקושי בקבלתו (18% מהתעשיינים דיווחו על קושי בינוני עד גדול). יחד עם זאת, כ- 45% מהתעשיינים שביקשו לשמור על מסגרת האשראי הקיימת נתקלו בקושי (רק 14% דיווחו על קושי בינוני עד גדול).

במקביל, התעשיינים צופים לרבע השני של 2010 האצה ניכרת בקצב עליית הוצאות המימון הריאליות - 28% צופים עלייה בהוצאות, לעומת 5% בלבד הצופים ירידה.  הצפי להאצה חל על רקע ההערכות בשוק כי מגמת העלאת הריבית ע"י בנק ישראל תימשך גם בחודשים הקרובים.

 

מסקר התאחדות התעשיינים מתברר כי ברבע הראשון של 2010– מרבית התעשיינים - 43%, דיווחו על עלייה בתפוקה, לעומת 29% שרשמו ירידה.

בהתאם, נמשכה ברבע הראשון של 2010 גם העלייה בקליטת העובדים בתעשייה, 23% דיווחו על קליטת עובדים, לעומת 12% שדיווחו על פיטורים. במקביל, דיווחו התעשיינים – 44%, על עלייה במכירות לשוק המקומי, לעומת 28% שדיווחו על ירידה. כמו כן, דיווחו רוב התעשיינים (43%) כי ברבע הראשון של 2010 היקף משלוחי היצואעלה לעומת 28% שדיווחו על ירידה.

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות ללשכת הדובר:

מיטל עומרי – 054-2620501 / 03-5198870

רונן משה– 050-8885631 / 03-5198755 / 03-5198856

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share