האטה בקצב צמיחת התעשייה; בחודשים דצמבר 2009-ינואר 2010 נרשם גידול של 1.6% בתפוקת התעשייה.

12/04/2010

מניתוח חודשי של אגף הכלכלה בהתאחדות התעשיינים
האטה בקצב צמיחת התעשייה; בחודשים דצמבר 2009-ינואר 2010 נרשם גידול של 1.6% בתפוקת התעשייה, בהשוואה לחודשיים הקודמים; ענף ההייטק רשם קיפאון בפעילותו בעוד יתר קבוצות ענפי התעשייה רשמו צמיחה; בסיכום שנת  2009 נרשמה נסיגה ריאלית חדה ביותר של 6% בתפוקת התעשייה - החדה ביותר בתולדות התעשייה הישראלית.
 
 
בחודשים דצמבר 2009-ינואר 2010 נרשם גידול של 1.6% בתפוקת התעשייה; ענף ההיי-טק רשם קיפאון בפעילות. כך עולה מניתוח חודשי שערך אגף הכלכלה בהתאחדות התעשיינים על מצב התעשייה.
 
מניתוח אגף הכלכלה בהתאחדות התעשיינים עולה כי על אף הגידול המתמשך בתפוקת התעשייה, נותרה רמת היצור התעשייתי בחודשיים הנסקרים נמוכה בכ- 4.5% בהשוואה לרמתה ערב המשבר, ברבע השני של 2008.
 
יצוין כי ההאטה בקצב צמיחת התעשייה בחודשים דצמבר 2009 – ינואר 2010 נגזרה מקיפאון בתפוקת קבוצת ענפי ההיי-טק, לצד האטה בקצב צמיחת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית.
 
מניתוח הנתונים עפ"י קבוצות ענפים עולה כי בקבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית נרשם קיפאון בתפוקה בחודשים דצמבר 2009 – ינואר 2010, הבולט לשלילה בהשוואה ליתר קבוצות ענפי התעשייה המציגות צמיחה ממשית בפעילותן. קיפאון זה משקף גידול בתפוקת ענפי ציוד תקשורת אלקטרוני, ציוד לבקרה, פיקוח ורפואי (1%), אשר קוזז במלואו בשל נסיגה חדה נוספת, של 6%, בתפוקת ענף הרכיבים האלקטרוניים, ונסיגה של 1% בתפוקת ענף כלי ההובלה. 
  
במקביל, חלה האטה בקצב צמיחת התפוקה בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית (כרייה וחציבה, מינרלים אל-מתכתיים, גומי ופלסטיק, מתכת בסיסית, מוצרי מתכת ותכשיטים) שרשמה גידול ריאלי של 4.4% בתפוקתה בחודשיים הנסקרים לאחר גידול ניכר, של 7%, בחודשים אוקטובר – נובמבר 2009 וגידול של 3.7% ברבע השלישי של 2009. על אף הגידול המתמשך בתפוקת הקבוצה, נותרה רמת הייצור בחודשיים הנסקרים נמוכה בכ- 12% בהשוואה לרמתה ברבע הראשון של 2008, טרם החלו הירידות בתפוקת הקבוצה.
 
ההאטה בקצב גידול תפוקת הקבוצה משקפת בעיקר האטה בקצב צמיחת ענפי המתכת, הגומי והפלסטיק, שספגו את הפגיעה הקשה ביותר במשבר הנוכחי.
יודגש כי למרות ההאטה, רשמו ענפי הקבוצה עליות מהירות יחסית (4% עד 8%), ובכך הסבירו את מרבית הגידול בתפוקת התעשייה בחודשיים הנסקרים (כ- 60% ממנו).
 
מנגד, גידול מואץ נרשם בתפוקתה של קבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית (כימיה ונפט, מכונות וציוד ומנועים וציוד חשמלי): עלייה ריאלית של 3.1% נרשמה בחודשים דצמבר 2009 – ינואר 2010, בהמשך לגידול של 2.1% בחודשיים הקודמים ו- 1.7% ברבע השלישי של 2009. האצה זו נגזרה מהאצה קלה בתפוקת ענף המנועים וציוד חשמלי (2%), לצד גידול מחודש בענף המכונות והציוד (2%), ומותנה בשל נסיגה מחודשת בתפוקת ענפי הכימיה (3%-).
 
בנוסף, צמיחה מחודשת נרשמה בתפוקתה של קבוצת ענפי הטכנולוגיה המסורתית(מזון, טקסטיל והלבשה, עור והנעלה, דפוס והוצאה לאור, עץ וריהוט, נייר ומוצריו): עלייה ריאלית של 1.2% נרשמה בחודשיים הנסקרים, זאת לאחר דשדוש בתפוקת הקבוצה מאז הרבע השני של 2009. גידול מחודש זה, משקף צמיחה במרבית ענפי הקבוצה, למעט ענף ההנעלה והעור שרשם קיפאון בתפוקתו, כאשר גידול משמעותי חל בתפוקת ענפי העץ והריהוט (5%), הדפוס וההוצאה לאור (3%) והנייר ומוצריו (2%).
 
על אף סימני ההתאוששות בתפוקת התעשייה מאז המחצית השנייה של 2009, בסיכום שנת 2009 רשמה תפוקת התעשייה נסיגה ריאלית חדה ביותר, של 6%, בהשוואה לממוצע בשנת 2008 - הנסיגה השנתית החדה ביותר בתולדות התעשייה הישראלית. נסיגה זו, חלה לאחר חמש שנים רצופות של צמיחה מהירה בתוצר התעשייתי, בשיעור ממוצע של 6.5% לשנה והייתה מתונה רק במעט מהנסיגה המצטברת שנרשמה בכל שלוש שנות המשבר הקודם יחדיו (2001-2003), אז התכווצה התעשייה בשיעור מצטבר של 7%.
 
 
לפרטים נוספים ניתן לפנות ללשכת הדובר:
מיטל עומרי – 054-2620501 / 03-5198870
רונן משה – 050-8885631 / 03-5198755 / 03-5198856

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share