נמשכת קליטת העובדים בתעשייה תוך האטה בקצב.

11/04/2010

מניתוח חודשי של אגף הכלכלה התאחדות התעשיינים
נמשכת קליטת העובדים בתעשייה: בחודשים דצמבר 2009 - ינואר 2010 נקלטו כ-1,640 עובדים בתעשייה; ענף ההיטק קלט כ- 790 עובדים; בממוצע שנת 2009 התכווצה מצבת עובדי התעשייה ב- 4.8% בממוצע בהשוואה לשנת 2008 (כלומר, פיטורים של כ- 17,500 איש).

 
נמשכת קליטת העובדים בתעשייה, תוך האטה קלה  בקצב. בחודשים דצמבר 2009 - ינואר 2010, נרשם גידול של 0.5% במצבת העובדים – קליטה של כ-1,640 עובדים בתעשייה כולה. כך עולה מניתוח חודשי שערך אגף הכלכלה בהתאחדות התעשיינים על מצב המועסקים בתעשייה. 
 
יצויין כי על אף הקליטה המתמשכת, נותר מספר השכירים בתעשייה נמוך בכ- 5% בהשוואה למספרם ברבע השני של 2008, ערב המשבר הכלכלי.
 
עוד יצויין כי לצד קליטת העובדים בתעשייה בחודשיים הנסקרים מסתמנת עלייה במספר המשרות הפנויות בתעשייה: בממוצע החודשים ינואר – פברואר  2010  חלה עלייה של כ- 7.5% במספר המשרות הפנויות, דהיינו, תוספת של כ- 355 משרות פנויות בתעשייה.
עלייה זו במספר המשרות הפנויות, יכולה להעיד על המשך מגמת קליטת העובדים לתעשייה בחודשים הקרובים.
 
מהניתוח החודשי שערך אגף הכלכלה בהתאחדות התעשיינים,לפי קבוצות ענפים, מתברר כי מרבית העובדים החדשים שנקלטו בתעשייה, קרוב ל- 50% (כ-790 עובדים), נקלטו בקבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית, (רכיבים אלקטרוניים, ציוד לבקרה ופיקוח רפואי, ציוד תקשורת אלקטרוני וכלי הובלה). בחודשים דצמבר 2009 - ינואר 2010 נרשם גידול מחודש של 0.9% במצבת עובדי הקבוצה זאת לאחר יציבות במצבת העובדים בחודשיים שקדמו, ולאחר ארבעה רבעונים רצופים של פיטורי עובדים, בשיעור מצטבר של כ- 6.5% (דהיינו פיטורים של כ- 6,330 איש).
קליטת העובדים המחודשת בענפי ההיי-טק חלה על רקע כניסת פרויקטים חדשים וחידוש פרויקטים שהוקפאו במהלך 2009. בתוך כך, קליטת עובדים נרשמה בענפי הציוד לבקרה, לפיקוח והציוד הרפואי (כ- 575 איש), והרכיבים האלקטרונים (כ- 250 איש). מנגד, פיטורי עובדים נרשמו בענף כלי ההובלה (פיטורים של כ- 85 איש).
 
כ-30% נוספים מהעובדים נקלטו בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית (כרייה וחציבה, מינרלים אל-מתכתיים, גומי ופלסטיק, מתכת בסיסית, מוצרי מתכת ותכשיטים), שרשמה בחודשים דצמבר 2009 - ינואר 2010 עלייה של 0.5% במצבת עובדי הקבוצה (כ- 450 עובדים), בהמשך לגידול דומה של 0.6% בחודשיים שקדמו, ולאחר ירידה של 10% במצבת עובדי הקבוצה מאז הרבע השני של  2008 (פיטורים של כ- 9,080 איש). עלייה זו, נגזרה בעיקרה מקליטת עובדים בענפי המתכת (קליטה של כ- 250 איש), הגומי והפלסטיק (110 עובדים).
 
כ- 20% נוספים מהעובדים נקלטו בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המסורתית, (מזון, טקסטיל והלבשה, עור והנעלה, נייר ומוצריו, דפוס והוצאה לאור, עץ ורהיטים) שרשמה האטה ניכרת בקצב הקליטה: בחודשים דצמבר 2009 - ינואר 2010 נרשם גידול מתון של 0.3%, במצבת עובדי הקבוצה (קליטה של כ-340 איש), זאת לאחר עלייה חדה, של 1.3%, במצבת העובדים בקבוצה בחודשיים שקדמו. עלייה מתונה זו, משקפת גידול במצבת העובדים בענפי העץ והריהוט, העור וההנעלה ובענף הטקסטיל וההלבשה, אשר רשם לראשונה מזה כשלוש שנים גידול במצבת העובדים (כ- 210 איש), לאחר פיטורים בשיעור מצטבר של 26% מאז הרבע השני של 2007 (דהיינו, פיטורים של כ- 4,580 איש). מנגד, פיטורי עובדים נרשמו בענפי הדפוס וההוצאה לאור, הנייר ומוצריו, וכן ענף המזון, אשר צמצם את מצבת עובדיו, לאחר קליטת עובדים מהירה בחודשיים שקדמו (פיטורים של כ- 55 איש, לאחר קליטה של כ- 995 עובדים) ובכך, הביא להאטה הניכרת בקצב קליטת העובדים בקבוצה בחודשיים הנסקרים.
 
עוד עולה מניתוח אגף הכלכלה בהתאחדות התעשיינים, כי בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית, (כימיקלים וזיקוק נפט כולל תרופות, מכונות וציוד, מנועים וציוד חשמלי), נרשמה  בחודשים דצמבר 2009 - ינואר 2010 עלייה מתונה ביותר, עד כדי יציבות, של 0.1% במצבת העובדים. יציבות זו משקפת עלייה קלה במצבת העובדים בענפי החשמל, המכונות והציוד שקוזזה, כמעט במלואה, בשל פיטורי עובדים בענף הכימיה.
 
יצוין כי על אף הגידול המחודש במצבת העובדים בסוף שנת 2009, הרי שבממוצע שנת 2009 התכווצה מצבת עובדי התעשייה ב-4.8% בממוצע בהשוואה לשנת 2008 (כלומר, פיטורים של כ- 17,500 איש). ירידה זו, משקפת פיטורי עובדים בכל קבוצות ענפי התעשייה, כאשר שני שליש מהם פוטרו מענפי הטכנולוגיות המסורתיות.
 

מהניתוח החודשי של אגף כלכלה בהתאחדות התעשיינים עולה עוד כי, נרשמה עלייה של 1.9% בשעות העבודה הכוללות בתעשייה. עלייה מואצת זו, בשעות העבודה הכוללות בתעשייה נגזרה בעיקרה מגידול בשעות העבודה למועסק(1.4%) לצד גידול מצבת העובדים בתעשייה (0.5%). יצוין, כי הגידול החד בשעות העבודה למועסק חל לאחר קיפאון בחודשיים שקדמו, ולאחר גידול זעום, של 0.4% ברבע השלישי של 2009.
 
מניתוח התאחדות התעשיינים עולה עוד כי בחודשים דצמבר 2009 - ינואר 2010חלה ירידה מתונה של 0.3% בפריון העבודה בתעשייה, (תוצר לשעת עבודה), לאחר גידול מתמשך בפריון מאז הרבע השני של 2009 בשיעור מצטבר של 3.5%.
 
בסיכום שנת 2009  עלה פריון העבודה בתעשייה בשיעור מתון, של 0.6%, לעומת הרמה הממוצעת בשנת 2008, זאת לאחר גידול חד ביותר, של 7.7%, בשנת 2008. גידול מתון זה, נגזר כולו מעלייה חדה בפריון ענפי הטכנולוגיה העילית (7.1%), אשר קוזזה ברובה בשל נסיגה חדה ביותר בפריון ענפי הטכנולוגיות המעורבות. למעשה, בניכוי ענפי ההיי-טק רשמו יתר קבוצות ענפי התעשייה נסיגה בפריון, הנאמדת בכ- 1.8%.  
 
 
 
 
לפרטים נוספים ניתן לפנות ללשכת הדובר:
מיטל עומרי – 054-2620501 / 03-5198870
רונן משה– 050-8885631 / 03-5198755 / 03-5198856

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share