נמשכים פיטורי העובדים מהתעשייה, שהחלו לפני יותר משנה

17/12/2009

מניתוח חודשי של התאחדות התעשיינים

נמשכים פיטורי העובדים מהתעשייה, שהחלו לפני יותר משנה;ברבע השלישי של 2009 פוטרו כ-2,625 עובדים נוספים מהתעשייה, מחציתם מענפי ההייטק; מאז החל המשבר, פוטרו כ- 23,400 עובדים מהתעשייה;לאחר נסיגה מצטברת של 8.9% מסתמנת בלימה בנסיגה בתפוקת התעשייה.

 

נמשכת מגמת הפיטורים בתעשייה; ברבע השלישי של 2009 פוטרו כ-2,625 עובדים נוספים מהתעשייה, מחציתם מענפי ההייטק; לאחר נסיגה מצטברת של 8.9% מסתמנת בלימה בנסיגה בתפוקת התעשייה. כך עולה מניתוח חודשי שערך אגף הכלכלה בהתאחדות התעשיינים על מצב התעשייה.

 

ברבע השלישי של 2009 פוטרו כ-1,330 עובדים מענפי ההייטק, מדובר למעשה בירידה של 1.5% במצבת עובדי הקבוצה. כ- 580 עובדים פוטרו מענף הרכיבים האלקטרוניים; 360 עובדים פוטרו מענף הציוד התקשורת האלקטרוני. מנגד, 35 איש נקלטו בענף כלי ההובלה.

יצויין כי מאז החלו פיטורי העובדים מענפי ההייטק, ברבע האחרון של 2008, הצטמצמה מצבת העובדים בענף זה ב- 6.5%, משמע פיטורים של 6,300 איש.

 

בנוסף, פוטרו כ- 415 עובדים מענף הגומי והפלסטיק; כ – 410 עובדים מענף מוצרי המתכת; כ- 360 עובדים פוטרו מענף הדפוס והוצאה לאור; כ-250 עובדים פוטרו מענף העץ ומוצריו וריהוט; כ-180 עובדים פוטרו מענף הנייר ומוצריו. מנגד, קלט ענף המזון כ- 185 עובדים.

 

יצויין, כי מדובר למעשה בירידה של 0.8% במצבת העובדים בתעשייה, לעומת הרבע השני של 2009, אשר משקפת התמתנות בקצב פיטורי העובדים בתעשייה. כך, מאז החלו פיטורי העובדים מהתעשייה ברבע השני של 2008, פוטרו כ- 23,400 עובדים. כלומר ירידה מצטברת של 6.4% במצבת העובדים.

 

בסיכום החודשים ינואר – ספטמבר 2009 היה מספר המועסקים הממוצע בתעשייה נמוך בכ- 4.8% ממספרם הממוצע בשנת 2008. ירידה זו משקפת פיטורי עובדים בכל קבוצות ענפי התעשייה, כאשר כשני שליש מהם פוטרו מענפי הטכנולוגיות המסורתיות.

 

יצויין עוד כי מניתוח המפוטרים בתעשייה ברבע השלישי של השנה לפי ענפים, מתברר כי 790 עובדים פוטרו מקבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת – מסורתית, (כרייה וחציבה, מינרלים אל-מתכתיים, גומי ופלסטיק, מתכת בסיסית, מוצרי מתכת ותכשיטים), מדובר בירידה של 1% במצבת עובדי הקבוצה.  זאת בהמשך לפיטורים בקצב מהיר של 2.9% ברבע השני של שנת 2009. כ- 9,460 עובדים פוטרו מקבוצה זו מאז החל המשבר ברבע השני של 2008.

 

מניתוח אגף כלכלה בהתאחדות התעשיינים עולה כי יתר המפוטרים בתעשייה כ-700 עובדים, נפלטו מענפי הטכנולוגיה המסורתית, (מזון, טקסטיל והלבשה, עור והנעלה, נייר ומוצריו, דפוס והוצאה לאור, עץ וריהוט). מדובר בירידה של 0.6% במצבת העובדים בקבוצה. זאת  לאחר ירידה של 1.3% ברבע השני של השנה. כ- 7,070 עובדים פוטרו מקבוצה זו מאז החל המשבר ברבע השני של 2008, המהווים ירידה מצטברת של 5.7% במצבת העובדים.

 

מנגד מתברר, כי בענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית, (כימיקלים וזיקוק נפט, מכונות וציוד, מנועים וציוד חשמלי) חל ברבע השלישי של השנה גידול בשיעור קל של 0.4% במצבת העובדים. מדובר בקליטה של כ- 195 עובדים לאחר צמצום של 1% ברבע השני של השנה. גידול מתון זה נרשם על רקע קליטת עובדים בענפי הכימיה (ללא תרופות), המכונות והציוד, אשר קוזז בחלקו בשל פיטורים בענף החשמל.

 

עוד עולה מהניתוח החודשי של התאחדות התעשיינים, כי ברבע השלישי של 2009 נבלמה הנסיגה בתפוקת התעשייה, ונרשמה עלייה מתונה ביותר של 0.2% בתפוקת התעשייה, בהשוואה לרבע השני של השנה. זאת לאחר ירידה רצופה במשך ארבעה רבעונים ברציפות בשיעור מצטבר של 8.9% בתפוקת התעשייה.

 

יצויין כי העלייה המתונה ברבע השלישי של השנה נגזרה בעיקרה הודות לגידול תפוקת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית, וקוזזה כמעט במלואה בשל נסיגה בתפוקת ענפי הטכנולוגיה העילית והמסורתית.

 

יצויין כי קבוצת ענפי הטכנולוגיה המסורתית רשמה גידול ניכר של 2.2% בתפוקה ברבע השלישי של 2009. זאת לאחר ירידה מצטברת של 28% בתפוקתם מאז תחילת המשבר ברבע השני של 2008.

 

במקביל, קבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית רשמה עלייה מתונה של 0.7% בתפוקת התעשייה, לאחר ירידה מצטברת של 11% מאז הרבע האחרון של  2008.

 

מנגד, בענפי הטכנולוגיה העילית נמשכה ירידה ריאלית של 0.7% בתפוקת הקבוצה, ברבע השלישי של 2009.זאת לאחר ירידה של 1.5% בתפוקה ברבע השני של השנה.

 

בנוסף, ענפי הטכנולוגיה המסורתית רשמה ירידה ריאלית מתונה של 0.2% בתפוקת הקבוצה, ברבע השלישי של 2009. קבוצה זו רשמה נסיגה מצטברת של 7.4% בתפוקת התעשייה מאז הרבע הראשון של 2008.

 

 

יצויין כי תפוקת התעשייה התכווצה בשיעור מצטבר של 8.7, מאז הרבע השלישי של 2008, עת העמיק המשבר העולמי. הנסיגה הקיפה את מרבית ענפי התעשייה, למעט ענף בודד - הרכיבים האלקטרונים, שרשם גידול חד ביותר בתפוקתו בתקופה זו (כ- 50%), ובכך מיתן את הנסיגה בסך תפוקת התעשייה. למעשה, בניכוי ענף הרכיבים האלקטרוניים רשמו יתר ענפי התעשייה נסיגה מצטברת חדה של 12% בתפוקת התעשייה.

 

בסיכום החודשים ינואר – ספטמבר 2009 הייתה הרמה החודשית הממוצעת של תפוקת התעשייה נמוכה ריאלית בכ- 6.9% בהשוואה לממוצע בשנת 2008, זאת לאחר חמש שנים רצופות של צמיחה מהירה בתוצר התעשייתי, בשיעור ממוצע של 6.5% לשנה.

 

מניתוח אגף כלכלה בהתאחדות התעשיינים עולה כי ברבע השלישי של שנת 2009, נרשמה ירידה של 0.7% בשעות העבודה הכוללות בתעשייה. נסיגה זו נגזרת מירידה במצבת העובדים בתעשייה (0.8%-) לצד יציבות בשעות העבודה למועסק (0.1%). 

 

יצויין, כי ברבע השלישי של 2009 נמשך הגידול של 0.8% בפריון העבודה בתעשייה, (תוצר לשעת עבודה).

 

בסיכום החודשים ינואר - ספטמבר 2009 חל גידול מתון ביותר של 0.2%, כמעט קיפאון, בפריון העבודה בתעשייה לעומת הרמה הממוצעת ב- 2008, זאת לאחר גידול חד ביותר, של 7.7%, בשנת 2008.

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות ללשכת הדובר:

מיטל עומרי – 054-2620501 / 03-5198870

רונן משה – 050-8885631 / 03-5198755 / 03-5198856 

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share