נמשכת הירידה בפעילות התעשייתית תוך התמתנות ניכרת בעוצמה

2/11/2009

שרגא ברוש, נשיא התאחדות התעשיינים בתגובה לנתוני ההתאחדות החודשיים:

למרות הסימנים הקלים להתאוששות במשק, המשבר עדיין לא מאחורינו; על הממשלה ושר האוצר לסייע לשיפור כושר הייצוא של התעשייה הישראלית, שהוא קטר הצמיחה של המשק והפתרון למניעת פיטורי עובדים".

 

רובי גינל, סמנכ"ל לכלכלה ולרגולציהבהתאחדות התעשיינים:

נמשכת הירידה בפעילות התעשייתית תוך התמתנות ניכרת בעוצמה; בחודשים יולי-אוגוסט 2009 פוטרו כ-3,500 עובדים מהתעשייה, נרשמה נסיגה מתונה של 0.3% בתפוקת התעשייה וירידה של 0.3% בשעות העבודה בתעשייה; מאז החל המשבר, פוטרו כ- 24,300 עובדיםבתעשייה.

 

הירידה בפעילות התעשייתית נמשכת, אם כי תוך התמתנות ניכרת בעוצמה. בחודשים יולי-אוגוסט 2009 - פוטרו כ-3,500 עובדים מהתעשייה כולה. כך מסר רובי גינל, סמנכ"ל לכלכלה ולרגולציהבהתאחדות התעשיינים, על סמך ניתוח חודשי שערך אגף הכלכלה בהתאחדות התעשיינים על מצב התעשייה.

 

גינל מציין, כי בחודשים יולי-אוגוסט 2009 נמשך גל פיטוריי העובדים מהתעשייה, תוך התמתנות בקצב, ירידה של 1% במצבת עובדי התעשייה, לעומת הרבע השני של 2009. ירידה זו חלה בהמשך לחמישה רבעונים רצופים של נסיגה במצבת העובדים. כך, מאז החלו פיטורי העובדים מהתעשייה ברבע השני של 2008, פוטרו כ- 24,300 עובדים. כלומר ירידה מצטברת של 6.7% במצבת העובדים.

 

גינל מציין, כי מניתוח המפוטרים מהתעשייה בחודשים יולי-אוגוסט 2009 לפי קבוצות ענפים, מתברר כי כ- 43% מהמפוטרים בתעשייה בחודשיים הנסקרים (כ-1,500 עובדים), הן מקבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית, (רכיבים אלקטרוניים, ציוד לבקרה ופיקוח רפואי, ציוד תקשורת אלקטרוני וכלי הובלה).

 

מדובר בירידה של 1.6% במצבת עובדי הקבוצה. זאת בהמשך לירידה של 2.3% ברבע השני של השנה. כמו כן, כ- 30% מהמפוטרים מהתעשייה (כ- 1,110 עובדים), נפלטו מענפי הטכנולוגיה המסורתית, (מזון, טקסטיל והלבשה, עור והנעלה, נייר ומוצריו, דפוס והוצאה לאור, עץ ורהיטים). מדובר בירידה של 1% במצבת העובדים בקבוצה.

 

יתר המפוטרים מהתעשייה (כ- 960 עובדים) נפלטו מקבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית (כרייה וחציבה, מינרלים אל-מתכתיים, גומי ופלסטיק, מתכת בסיסית, מוצרי מתכת ותכשיטים), מדובר בירידה של 1.1% במצבת עובדי הקבוצה. זאת בהמשך לפיטורים בקצב מהיר של 2.8% ברבע השני של 2009.

 

עוד עולה מניתוח התאחדות התעשיינים, כיבקבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית נבלמה מגמת פיטוריי העובדים בתקופה הנסקרת, כאשר יציבות נרשמה במצבת העובדים, לאחר צמצום של 1% ברבע השני של 2009.

 

עוד עולה מהניתוח החודשי של התאחדות התעשיינים, כי בחודשים יולי–אוגוסט 2009 נמשכה הנסיגה בתפוקת התעשייה, תוך התמתנות ניכרת בעוצמתה. נרשמה ירידה של 0.3% בתפוקת התעשייה, בהשוואה לרבע השני של השנה. זאת בהמשך לירידה של 1.4%  ברבע השני של השנה, וירידה חדה עוד יותר של 4.2% בתחילת השנה.

 

גינל מציין, כי מאז הרבע השלישי של 2008 (עת העמיק המשבר הכלכלי), ועד לחודשים יולי-אוגוסט 2009, התכווצה תפוקת התעשייה בשיעור מצטבר של כ-9%.

 

מניתוח תפוקת התעשייה בחודשים יולי-אוגוסט 2009 לפי קבוצות ענפים מתברר כי בענפי הטכנולוגיה העילית – נרשמה ירידה ריאלית של  1.4% בתפוקת הקבוצה.כך, מאז הרבע הראשון של השנה התכווצה תפוקת ענפי ההיי-טק בשיעור מצטבר של 5.3%.

 

יודגש, כי הנסיגה ביולי-אוגוסט משקפת ירידה בתפוקת מרבית ענפי הקבוצה, למעט ענף הרכיבים האלקטרונים שרשם גידול ניכר, של כ- 8%, בתפוקתו (על רקע פעילות המפעל החדש של אינטל בקרית גת) ובכך מיתן את הנסיגה בתפוקת הקבוצה. בניכוי ענף זה, רשמו יתר ענפי ההיי-טק נסיגה ריאלית חדה יותר, הנאמדת בכ- 3.8%.

 

בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המסורתיתנרשמה נסיגה ריאלית של 0.5% בתפוקה, בחודשים יולי-אוגוסט 2009. כך, מאז הרבע הראשון של 2008, עת החלו הירידות בתפוקת הקבוצה, התכווצה תפוקת ענפי הקבוצה בשיעור מצטבר של 7.6%.  

 

מנגד, בענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית, נרשמה בחודשים יולי – אוגוסט 2009 עלייה מחודשת בתפוקה, בשיעור של 1.4% לאחר חמישה רבעונים רצופים של נסיגה בשיעור מצטבר של 28% .

 

במקביל, נרשמה עלייה בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית לאחר שלושה רבעונים רצופים של נסיגה,  עלייה של 1% נרשמה בחודשיים הנסקרים, לאחר נסיגה מצטברת של כ- 11% מאז הרבע האחרון של 2008 ועד לרבע השני של השנה.

 

סמנכ"ל לכלכלה ולרגולציה בהתאחדות התעשיינים מציין, כי בסיכום החודשים ינואר – אוגוסט 2009הייתה הרמה החודשית הממוצעת של תפוקת התעשייה נמוכה ריאלית בכ- 6.9% בהשוואה לממוצע בשנת 2008, זאת לאחר חמש שנים רצופות של צמיחה מהירה בתוצר התעשייתי, בשיעור ממוצע של 6.5% לשנה.

 

גינל מציין, כי בחודשיים הנסקרים, נרשמה ירידה מתונה של 0.3% בשעות העבודה הכוללות בתעשייה.

 

גינל מציין, כי בחודשים יולי-אוגוסט 2009 נרשם קיפאון, (0.1%) בפריון העבודה בתעשייה, (תוצר לשעת עבודה).

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות ללשכת הדובר:

מיטל עומרי – 054-2620501 / 03-5198870

רונן משה – 050-8885631 / 03-5198755 / 03-5198856

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share