שרגא ברוש: "שר האוצר בדרך לעשות טעות חמורה ולהחזיר אותנו לניהול מדיניות בעימותים במקום בהדברות. אף שקל מהתוספות עליהן הוסכם בעסקת החבילה לא יקוצץ".

29/09/2009

השולחן העגול רועד- יו"ר לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים בתגובה לכוונה להשית קיצוץ רוחבי נוסף: שר האוצר בדרך לעשות טעות חמורה ולהחזיר אותנו לניהול מדיניות בעימותים במקום בהדברות. אף שקל מהתוספות עליהן הוסכם בעסקת החבילה לא יקוצץ.

 

"לא ניתן לאיש לפגוע בעסקת הצמיחה עליה הוחלט- אף שקל נוסף לא יקוצץ מתקציבי המו"פ, עידוד ההשקעות בפריפריה, העסקים הקטנים, התיירות, הבינוי והיצוא". כך אומר היום שרגא ברוש, יו"ר לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים. "הצעת שר האוצר לקיצוץ רוחבי נוסף בתקציבי הממשלה מנוגדת להסכמות השולחן העגול אשר סוכמו רק לפני 3 חודשים ולא הובאה לידיעת השותפים: זו הדרך להחזרת ניהול המדיניות הכלכלית לניהול בעימותים ומאבקים ולא בהסכמה".

 

שרגא ברוש: "לפני כשלושה חודשים סוכמה עסקת החבילה במשק בה הסכימו העובדים והמעסיקים לממן תוספות תקציביות ניכרות לסעיפים תקציביים מחוללי צמיחה כמו מחקר ופיתוח, עידוד השקעות, בינוי ותיירות. רוב הכספים עדיין לא הספיקו לעבור. במקביל החליט כבר משרד האוצר על קיצוץ רוחב ענק של 6.5% השנה וקרוב ל-15% בשנה הבאה. הקיצוץ חתך את התוספות התקציביות בצורה ניכרת. בנוסף החליטה כבר הממשלה על העלאות מיסים במע"מ, בביטוח הלאומי, בהיטל הבצורת, במיסי קניה על רכבים, במיסוי סיגריות ואלכוהול ועוד. העלאות המיסים החדות גרמו לגידול בהכנסות המדינה בהיקף של 2.6 מיליארד ₪ מעבר לצפי הגביה ומדובר במדיניות אנטי כלכלית בעידן בו המדינות בעולם מורידות מיסים. כעת מדובר  על קיצוץ רוחבי נוסף. לא ניתן לפגוע באף שקל מהתוספות עליהן הוחלט בעסקת החבילה". 

 

יצויין, כי בהסכם הקואליציוני בין הליכוד לעבודה נכתב במפורש "הממשלה תביא נושאים ושינויים מהותיים בנושאי חברה וכלכלה לדיון בפורום השולחן העגול, בטרם תקבל הממשלה החלטות ותבצע פעולות לקידום נושאים או שינויים כאמור." כך גם בהסכם עסקת החבילה נכתב "ועדה בהשתתפות ראש הממשלה, שר האוצר, יו"ר ההסתדרות ויו"ר לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים תמשיך לעקוב ולסייע בביצוע צעדי החירום להצלת המשק". ועדה זו לא כונסה עד כה וגם הכוונה לקיצוץ הרוחבי עליו הצהיר שר האוצר לא הובאה לדיון בפורום זה.

 

ברוש אומר היום: "בנוסף למשבר העולמי מאויים המגזר העסקי בישראל מהחלשותו של הדולר ומפגיעה בכושר התחרות. כל יצואן היום מתבונן היום בדאגה לשנתיים הקרובות והסכנה לגידול חד ונמשך באבטלה ממשית. ממשלת ישראל צריכה כיום לקבל החלטות כיצד לדאוג לכושר התחרות ולמקומות העבודה ולא כיצד לקצץ בתקציבי הצמיחה עליהם הוחלט רק עכשיו".

 

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות ללשכת הדובר:

מיטל עומרי – 054-2620501 / 03-5198870

רונן משה – 050-8885631 / 03-5198755 / 03-5198856

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share