תוך 3 שנים התוכנית "טכנאי ובגרות" תכלול כ - 10,000 בני נוער

1/03/2009
  • היום בישיבת הממשלה הציגו שרת החינוך, פרופ' יולי תמיר, ונשיא התאחדות התעשיינים, מר שרגא ברוש, את התוכנית הייחודית - טכנאי ובגרות
  • לאחר הצגת התוכנית הביע רה"מ, מר אהוד אולמרט, תמיכה מלאה בהפעלת התוכנית והדגיש את תרומתה הרבה למערכת החינוך ולמשק הישראלי
  • שרת החינוך, יולי תמיר היום בישיבת הממשלה: "משרד החינוך פועל בשיתוף עם התאחדות התעשיינים והגורמים המקצועיים ליצירת הלימה בין מסלולי הלימוד במערכת החינוך ובין צורכי המשק. "טכנאי ובגרות" הינה תוכנית מהפכנית המשלבת בגרות ולימודים טכנולוגיים, ופותחת נתיבי תעסוקה לבוגרי מערכת החינוך, תוך התאמה לצורכי המשק הישראלי"
  • נשיא התאחדות התעשיינים, מר שרגא ברוש: "אולי סמלי הדבר שבפעם הראשונה בה מופיע נשיא התאחדות התעשיינים בממשלה הנוכחית הנושא הוא דווקא החינוך הטכנולוגי. הדבר מצביע על החשיבות הרבה שאני ועמיתי התעשיינים רואים בחינוך הטכנולוגי". ברוש מציין, כי את מסגרת זו טו"ב (טכנאי ובגרות) הובילה וקידמה התאחדות התעשיינים בשיתוף משרד החינוך, רשתות החינוך, המולמ"פ וצה"ל. תוכנית טו"ב (טכנאי ובגרות) מציעה לתלמידים תעודת טכנאי מוסמך ותעודת בגרות עם סיום כיתה יב' במקצועות הנדרשים בתעשייה ובצבא. בשנת הלימודים הנוכחית גדל מספר התלמידים מ – 1,950 ל – 2,700 ובעוד 3 שנים (2012) יילמדו כ – 10,000 בני נוער במסלול הטכנולוגי.

מטרת התוכנית היא לקדם את החינוך הטכנולוגי בישראל באמצעות תוכנית טו"ב – טכנאי ובגרות – עד להיקף של 100 כיתות לימוד (בשנת הלימודים תש"ע).
תוכנית טו"ב – טכנאי ובגרות – מאפשרת לתלמיד להשלים במהלך 12 שנות לימודיו את הכשרתו למקצוע טכנאי ואת בחינות הבגרות.
התוכנית החלה כניסוי שהתנהל במהלך ארבע השנים האחרונות, בו הוכשרו בשנת תשס"ז תלמידים ב-10 כיתות, בתשס"ה ב-60 כיתות ובשנת תש"ע ב-100 כיתות.
הניסוי כלל 2,750 תלמידים והוכיח, כי באמצעות תגבור שעות הוראה יחד עם לימודים טכנולוגיים ניתן להגיע לתוצאות הכוללות השגת תעודת בגרות ותואר טכנאי.
לתוכנית שותפים צה"ל –המקצה לתוכנית חיילים המשמשים כחונכי התלמידים, והתאחדות התעשיינים אשר מלמדת בתי ספר וחושפת את בתי הספר לתעשייה מתקדמת.

תקצוב התוכנית מתחלק בין משרדי החינוך והאוצר.

דברי הסבר:

א.     צרכים:

1) ממצאי סקרים מצביעים על מחסור שלכח אדם טכנולוגי ומקצועי, כמו גם על דרישה גוברת למשאב אנושי בתחומים טכנולוגיים ומקצועיים. צה"ל מדווח על מחסור שלכ-6,000 טכנאים והנדסאים, התאחדות התעשיינים מדווחת על מחסור של5,000 טכנאים והנדסאים, המועצה הלאומית למחקר ופיתוח מדווחת על מחסור שלכ-10,000 בעלי מקצועות טכניים, איגוד תעשיות אלקטרוניקה ותוכנה בישראל מדווח על צורך מיידי להכשיר עובדים ברמות הגבוהות ובדרג הביניים.

2) היקף בוגרי החינוך הטכנולוגי והמקצועי בישראל מהווה כיום כ-35% מגודל השנתון (בהשוואה ל-52% בעבר). מדו"ח ביניים בנושא החינוך הטכנולוגי והמקצועי שפורסם על ידי מרכזהמחקר והמידע של הכנסת (במרץ 2008) עולה כי היקף זה נמוך בהשוואה למדינות האיחוד האירופאי (כ-65%)ומדינות ה-OECD(כ-46%).

3) נדרשת תוכנית התערבות לאיתור תלמידים בעלי פוטנציאל לימודים טכנולוגיים, להגדלת היקף הלומדים בחינוך הטכנולוגי והמקצועי, למימוש הפוטנציאל ברמת הפרט (מימוש עצמי), ברמה הלאומית (פירות הייצור) וברמה החברתית-כלכלית.

4) רק כמחצית מבוגרי שנתון יב' זכאים לבגרות. לחלקם אין אפשרות המשך במסגרות אקדמיות מחד, והם אינם רוכשים מקצוע מאידך.

ב.  מטרות התוכנית

1) בחינוך הטכנולוגי והמקצועי מוטמעת כיום רפורמה שהחלה במתכונת ניסוי ב-2001, ומופעלת במתכונת מערכתית משנת 2004. הלימה למשק, לתעשייה ולחברה מודרנית, הגדלת היקף תלמידים צוברי יחידות לבגרות, כמו גם זכאים לתעודת בגרות, הגדלת היקף הלומדים במגמות טכנולוגיות מבוססות מדע, חיזוק עקרונות היסוד כמו גם הרחבת ההתנסות בתנאים אותנטיים, מבנה לימודים גמיש שמאפשר ניעות והרחבת אופציות, התייעלות ושיפור איכות הלימוד, ביטול הסללות שהיו נהוגות בעבר, וכן שיתוף משמעותי של האקדמיה, צה"ל והתעשייה בכל השלבים, החל מתכנון ועד ליישום בבתי הספר.

2) להגדיל את מספר התלמידים חסרי זכאות לבגרות (או זכאים בסף נמוך) בחינוך טכנולוגי מקצועי שמאפשר לימודים לקראת זכאות לבגרות ו/או תעודת טכנאי או הסמכה מקצועית בתחומים הנדרשים כיום בענפי המשק, התעשייה וצה"ל, כמענה להגדלת פריון שוק העבודה בישראל.

3) קידום כח אדם להוראה במסלולים טכנולוגיים ומקצועיים בסביבות למידה עתירות תשתיות פיזיות הולמות (ציוד מעבדות וסדנאות).

4) ברמת הלומדים – בוחרי התמחות בתחומים טכנולוגיים ומקצועיים שלהן, בדגש על חסרי זכאות, זכאות בסך נמוך, בסיכון לנשירה ונושרים. כמו כן יינתן דגש על אוכלוסיות תלמידים באזורי פריפריה.

5) ברמת התחומים – במגמות הנוגעות לתחומי מכונות, אלקטרוניקה, תוכנה, מערכות ייצור ממוחשבות ובקרה ואנרגיה.


לפרטים נוספים: ליטל אפטר יועצת התקשורת לשרה, 050-6283502

דני לייש דובר התאחדות התעשיינים - 050-7478804

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share