רובי גינל: המיתון העולמי משפיע קשה על התעשייה - בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2008 פוטרו כ-650 איש מהתעשייה

11/01/2009

מניתוח חודשי על מצב התעשייה מתברר:
רובי גינל: המיתון העולמי משפיע קשה על התעשייה - בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2008 פוטרו כ-650 איש מהתעשייה; לראשונה מזה 7 שנים - נסיגה כה חדה של 4.4% בתפוקת התעשייה; ירידה חדה של 4% בפריון העבודה בתעשייה.

המיתון העולמי משפיע קשה על התעשייה. בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2008 פוטרו כ-650 עובדים מהתעשייה. כך מסר רובי גינל, ראש אגף כלכלה בהתאחדות התעשיינים, בהסתמכו על ניתוח חודשי שערך אגף כלכלה בהתאחדות התעשיינים.

גינל ציין, כי מדובר בפיטורי עובדים בענפים מסורתיים – מזון ומשקאות (פוטרו – 370 עובדים); טקסטיל והלבשה, פוטרו – 190 עובדים; זאת לצד פיטורים בולטים גם בענפי הגומי והפלסטיק – פוטרו כ-130 עובדים; והרכיבים האלקטרוניים – פוטרו כ-110 עובדים; פיטורים אלו קוזזו במידה חלקית בשל קליטת עובדים בולטת בענפי הכימיה- נוספו כ-300 עובדים; כלי ההובלה – נוספו כ-250 עובדים; והמתכת הבסיסית – נוספו כ-100 עובדים.

גינל מציין, כי מניתוח התאחדות התעשיינים עולה שבחודשים ספטמבר-אוקטובר 2008 חלה נסיגה חדה של 4.4%  בתפוקת התעשייה. זאת בהשוואה לממוצע החודשים יולי – אוגוסט 2008. לדבריו, נסיגה כה חדה בצמיחת התעשייה לא נרשמה מזה 7 שנים, מאז הרבע השני של 2001. נסיגה חדה זו, חלה לאחר מגמת האטה בצמיחת התעשייה שהחלה ברבע השני של 2008, כאשר קצב גידול תפוקת התעשייה ירד מ- 3.5% ברבע הראשון של 2008 ל- 1.8% ברבע השני ו- 0.7% בחודשים יולי – אוגוסט 2008.

ראש אגף כלכלה בהתאחדות התעשיינים מדגיש, כי הנסיגה בתפוקת התעשייה הקיפה את רוב ענפי התעשייה כאשר 65% ממנה נגזרו מענף הכימיה. ענף זה רשם נסיגה חדה של 13%, בתפוקתו בחודשים ספטמבר-אוקטובר ושל 4.3% ביולי-אוגוסט 2008. יתר ענפי התעשייה רשמו אף הם נסיגה בתפוקתם, נסיגה משוקללת של כ- 2.2%.

גינל מציין, כי בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2008 חלה נסיגה חדה של 4% בפריון העבודה בתעשייה. לדבריו, ירידה זו נובעת מכך שקצב ירידת שעות העבודה בתעשייה (0.4%-) לא הדביק את קצב נסיגת התפוקה התעשייתית בתקופה זו (4.4%-).

גינל מציין, כי הירידה במספר הכולל של שעות העבודה בתעשייה, נגזרה מירידה מתונה  של 0.2% במצבת העובדים בתעשייה, לצד ירידה של 0.2% בשעות העבודה למועסק.

הוא ציין, כי  מאז הרבע השלישי של 2008 חלה נסיגה מצטברת של כ- 3% בשעות העבודה למועסק בתעשייה.

גינל מציין, כי הנסיגה בפריון העבודה בחודשים הנסקרים, משקפת נסיגה בפריון כל קבוצות ענפי התעשייה, כאשר ענפי הטכנולוגיה העילית רשמו את הירידה החדה ביותר (8.1%), ובכך הסבירו כ- 55% מהנסיגה הכוללת.

37% נוספים נגזרו מהנסיגה בפריון ענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית (5.7%-), היתר נגזר מירידה בפריון ענפי הטכנולוגיה המסורתית (0.9%-). ענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית רשמו ירידה מתונה ביותר (0.2%) עד כדי קיפאון בפריון העבודה.

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share