רובי גינל: על-פי דיווחי התעשיינים, מצב התעשייה - הקשה ביותר, זה יותר מ-30 שנה

13/01/2009

מסקר הציפיות של התאחדות התעשיינים מתברר:
רובי גינל: על-פי דיווחי התעשיינים, מצב התעשייה - הקשה ביותר, זה יותר  מ-30 שנה; ברבע האחרון של 2008- נסיגה דרמטית בתפוקת התעשייה - 67% דיווחו על כך; החרפה בעוצמת הנסיגה במכירות ליצוא ולשוק המקומי; 45% דיווחו על פיטורי עובדים; ירידה ניכרת בהיקף ההשקעות; צופים - ברבע הראשון של 2009 - תימשך הנסיגה בתפוקת התעשייה, העמקה נוספת של הירידה במכירות לשוק המקומי, צמצום ניכר במצבת העובדים - 57% - צופים פיטורי עובדים, והעמקת הנסיגה בהשקעות.

על-פי דיווחי התעשיינים, מצב התעשייה הינו הקשה ביותר מזה יותר  מ-30 שנה. ברבע האחרון של 2008- נרשמה נסיגה דרמטית בתפוקת התעשייה, תוך החרפת עוצמת הנסיגה במכירות התעשייה הן ליצוא והן לשוק המקומי. כן חל צמצום במצבת כח האדם. כך עולה מניתוח סקר הציפיות של התאחדות התעשיינים, שערך לאחרונה אגף כלכלה בהתאחדות התעשיינים בקרב 165 חברות תעשייתיות.

סקר הציפיות בתעשייה, שנערך ע"י התאחדות התעשיינים משנת 1978, הנו כלי לחיזוי שינויי מגמה במצב התעשייה. ממצאי הסקר היו הראשונים שהצביעו על שינוי מגמת הצמיחה של השנים האחרונות, כבר בתחילת 2008.  ממצאי הסקר נבדקו בעשור האחרון ונמצאו כבעלי מתאם גבוה מאד לנתוני הלמ"ס.

רובי גינל, ראש אגף כלכלה בהתאחדות התעשיינים שמסר על כך ציין, כי בתפוקת התעשייה נרשם ברבע האחרון של 2008 מאזן נטו שלילי של 39%, כאשר שני שליש מהתעשיינים דיווחו על ירידה בתפוקתם לעומת 17% שרשמו גידול, מרביתם גידול קל.

עוד עולה מסקר הציפיות, כי ברבע האחרון של 2008 העמיקה מאוד הירידה במכירות התעשייה לשוק המקומי. נרשם מאזן נטו שלילי של 34%. כאשר 64% דיווחו

על ירידה במכירות המקומיות לעומת 18% שדיווחו על עלייה קלה. גינל מציין, כי  הפעם האחרונה בה נרשם מאזן נטו כה נמוך היה לפני יותר מ- 28 שנים, בתחילת 1980- אז נרשם מאזן נטו שלילי נמוך יותר של 49%.  

עוד מתברר, כי ברבע האחרון של 2008העמיקו עד מאוד הירידות בהיקף משלוחי היצוא, בעוצמה שטרם נרשמה כמותה זה יותר משלושים שנה מאז החלה התאחדות התעשיינים לבצע את סקר הציפיות. מדובר במאזן נטו שלילי של 33% , כאשר 59% רשמו ירידה ביצוא לעומת 19% שרשמו עלייה ביצוא.

גינל מדגיש, כי לראשונה מזה 6 שנים מדווחים היצואנים בסקר על ארבעה רבעונים רצופים המסתכמים לשנה שלמה של ירידות בהיקף משלוחי היצוא.     

עוד מדווחים התעשיינים, כי בסוף 2008 נמשכה השחיקה ברווחיות היצוא, תוך התמתנות נוספת בעוצמתה. מדובר במאזן נטו שלילי של 30% ברבע האחרון של 2008,  זאת לאחר 40% ברבע השלישי אשתקד ומאזן נטו שלילי חד ביותר של כ-65% בממוצע בשני הרבעונים הראשונים של 2008. 48% מהיצואנים שהשיבו לסקר דיווחו על שחיקה ברווחיות, (מהם 22% דיווחו על שחיקה ניכרת).

בנוסף, מדווחים היצואנים בסקר, כי ברבע האחרון של 2008נמשכה ואף החריפה ירידת מחירי היצוא במונחי מט"ח- מאזן נטו שלילי של 15%, לאחר מאזן שלילי של כ- 8% בסקר הקודם.

גינל מציין, כי התעשיינים מדווחים כי שברבע האחרון של 2008חלה ירידה חדה ביותר במצבת העובדים בתעשייה- 45% מהתעשיינים דיווחו על פיטורי עובדים, לעומת 6% בלבד שדיווחו על קליטה מתונה. כך, נרשם מאזן נטו שלילי נמוך ביותר של 24%. 

גינל מדגיש, כי מזה כשלושים שנה לא דווח במסגרת הסקר על פיטורי עובדים בעוצמה כה חזקה. 

כן מתברר, כי לראשונה מזה חמש שנים מדווחים התעשיינים על ירידה בהיקף השקעות התעשייה בנכסים קבועים. מאזן נטו שלילי נמוך של 17% נרשם ברבע האחרון של 2008. 32% מהתעשיינים דיווחו על ירידה בהשקעות לעומת 15% שדיווחו על עלייה.

התעשיינים בסקר מדווחים על עלייה ניכרת בקושי בקבלת אשראי על הון חוזר ברבע האחרון של 2008 - מאזן נטו חיובי גבוה של 16.5%. 29% מהתעשיינים דיווחו על עלייה בקושי בקבלת אשראי על הון חוזר, אל מול 5.5% בלבד שדיווחו על ירידה קלה בקושי.

בנוסף, מדווחים התעשיינים, כי בסוף 2008 נרשמה עלייה גם בקושי בקבלת אשראי לצורך ביצוע השקעה- 26% מהתעשיינים דיווחו על עלייה בקושי, לעומת 9% שדיווחו על ירידה בקושי – מרביתם ירידה קלה. כך, נרשם מאזן נטו חיובי של 12% בהתייחס לקושי בקבלת אשראי לצורך ביצוע השקעה.

במקביל, החמירה ברבע האחרון של 2008 הירידה בניצולת מלאי ההון- מאזן נטו שלילי של 35%, כאשר 55% מהתעשיינים רשמו ירידה בניצולת- מול 7% שרשמו עלייה. כן מדווחים התעשיינים על ירידה ניכרת במלאי המוצרים הגמורים, ובמלאי חומרי הגלם.

גינל מציין, כי לרבע הראשון של 2009, צופים התעשיינים, כי תימשך הנסיגה הדרמטית בתפוקת התעשייה. תחזיות התעשיינים מצביעות על מאזן נטו שלילי של 38%, כאשר 65% מהתעשיינים צופים ירידה בתפוקה, לעומת 13% בלבד שצופים גידול בתפוקתם, רובם המכריע צופה גידול קל בלבד.

גינל מציין, כי לרבע הראשון של 2009 צופים התעשיינים העמקה נוספת של הנסיגה במכירות לשוק המקומי. ציפיותיהם משקפים מאזן נטו משוקלל שלילי נמוך ביותר של 40%.  שני שליש מהתעשיינים צופים ירידה במכירות המקומי ותלעומת 12% בלבד שצופים עלייה -  מרביתם עלייה קלה. גינלמציין,כי נסיגה ניכרת צפויה במכירות המקומיות בכל ענפי התעשייה.

היצואנים בסקר צופים כי הנסיגה במשלוחי היצוא תימשך בתחילת 2009, תוך התמתנות קלה ביותר בעוצמה. מאזן נטו שלילי של 30% צפוי לרבע הראשון של 2009. יותר ממחצית היצואנים בסקר  - 53%, צופים נסיגה נוספת ביצוא, אל מול 12% בלבד שצופים עלייה במשלוחי היצוא – מרביתם עלייה קלה.

כן צופים התעשיינים לרבע הראשון של 2009האצה נוספת בקצב פיטורי העובדים- צפוי מאזן נטו משוקלל שלילי של 30%, כאשר 57% צופים פיטורי עובדים, לעומת 7% בלבד אשר צופים גידול קל.

גינל מדגיש, כי ציפיות לירידה כה חדה במצבת העובדים  לא נרשמה מזה יותר מ- 30 שנה.

כן צופים התעשיינים לרבע הראשון של השנה, העמקה נוספת של עוצמת הנסיגה בהשקעות התעשייה- צפוי מאזן נטו שלילי נמוך ביותר של 33%. קרוב למחצית  מהתעשיינים צופים נסיגה בהשקעות,לעומת 7% בלבד שצופים עלייה.  מרבית ענפי התעשייה צופים נסיגה בהשקעות.

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share