דפנה אבירם-ניצן: המשבר הכלכלי והשחיקה המתמשכת בכושר התחרות הביאו לפגיעה קשה ביצוא התעשייתי

4/02/2009

מניתוח חודשי של התאחדות התעשיינים על מצב היצוא מתברר:
דפנה אבירם-ניצן: המשבר הכלכלי והשחיקה המתמשכת בכושר התחרות הביאו לפגיעה קשה ביצוא התעשייתי; ירידה ריאלית של כ-3% ביצוא התעשייתי ברבע האחרון של 2008; בתוך כך: נסיגה של 8% נרשמה ביצוא הציוד האלקטרוני, של 14% ביצוא תרופות, של 16% ביצוא מתכת ושל 27% ביצוא הכרייה והחציבה; מעריכה: הנסיגה ביצוא תעמיק-  במהלך 2009 צפויה נסיגה ריאלית של כ-5%.

המשבר הכלכלי והשחיקה המתמשכת בכושר התחרות פגעו קשות ביצוא התעשייתי. ברבע האחרון של 2008 נרשמה נסיגה ריאלית של כ-3% ביצוא התעשייתי, בהשוואה לרמה החודשית הממוצעת ברבע השלישי של 2008, היצוא הסתכם בכ-8.94 מיליארד דולר. כך מסרה דפנה אבירם-ניצן, מנהלת המחלקה למחקר כלכלי בהתאחדות התעשיינים, בהסתמכה על הניתוח החודשי של מצב היצוא שערך אגף כלכלה בהתאחדות התעשיינים.

בנוסף, ציינה דפנה אבירם-ניצן, כי במונחים דולריים הייתה הנסיגה ביצוא חדה עוד יותר – נסיגה של כ- 7%, אולם מאחר וחלק ניכר מירידה זו נובע מירידת מחירי היצוא הדולריים, הרי שבמונחים ריאליים (מנוכה מחירים) מדובר בנסיגה של כ- 3%.

מנהלת המחלקה למחקר כלכלי בהתאחדות התעשיינים מעריכה כי הנסיגה ביצוא תעמיק בחודשים הקרובים, בשל הצפי לנסיגה בסך היקפי הסחר העולמי של סחורות, כאשר מוקד המיתון הם בארה"ב ובאירופה, אליהן מופנה למעלה מ- 60% מהיצוא התעשייתי.  במהלך שנת 2009 ירשום היצואהתעשייתי נסיגה ריאלית של כ-5%. נסיגה זו צפויה למרות הגידול הצפוי ביצוא הרכיבים האלקטרוניים הודות למפעל אינטל החדש בקריית-גת.  להערכתה, הנתון המדאיג יותר הוא שבניטרול השפעתו החיובית של יצוא אינטל, צפוי יתר היצוא התעשייתי לסגת במהלך השנה הקרובה בכ- 7% לפחות.

אבירם-ניצן מציינת, כי מניתוח מצב היצוא לפי ענפים,  מתברר כי ביצוא קבוצת ההיי-טק (ענפי הטכנולוגיה העילית) נרשמה נסיגה ריאלית, הנאמדת בכ- 3%, זאת לאחר גידול של 1.9% ברבע השלישי של 2008 וגידול חד של 5.1% ברבע השני אשתקד. נסיגה זו, משקפת נסיגה חדה של 14% ביצוא ענפי התרופות ונסיגה של 8% ביצוא הציוד האלקטרוני לתקשורת, בקרה ופיקוח.

ירידות אלו קוזזו בחלקן הודות לגידול חד של 15% ביצוא הרכיבים האלקטרוניים וגידול מתון של 2% ביצוא כלי הטיס. אבירם-ניצן מעריכה, כי הגידול החד ביצוא הרכיבים האלקטרוניים הושפע מפעילותה של חברת אינטל.

אבירם-ניצן מציינת, כי בניכוי ענף הרכיבים האלקטרוניים רשמו יתר ענפי ההיי-טק (ענפי הטכנולוגיה העילית) נסיגה חדה של כ- 8% ברבע האחרון של 2008 בהשוואה לקודמו.

עוד עולה מניתוח מצב היצואשל התאחדות התעשיינים כי קבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת עילית (כימיקלים וזיקוק נפט, מכונות וציוד, מנועים וציוד חשמלי).רשמה ברבע האחרון של 2008, נסיגה ריאלית חדה של כ-8% ביצוא. זאת לאחר גידול של 4.5% ברבע השלישי של 2008. הנסיגה ביצוא הקבוצה נגזרה מקיטון של 8% ביצוא ענפי הכימיה, ירידה של 4% ביצוא המכונות והציוד, והיא מותנה במקצת הודות לגידול מהיר של 26% ביצוא ענף המנועים והציוד החשמלי.

בנוסף, מציינת אבירם-ניצן, כי ברבע האחרון של 2008 חלה נסיגה דרסטית של 18% ביצוא ענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית (כרייה, חציבה ומינרלים, מוצרי גומי ופלסטיק, מתכת בסיסית ומוצרי מתכת). זאת לאחר גידול של 2.8% ברבע השלישי של 2008. נסיגה זו, משקפת ירידה ביצוא כל ענפי הקבוצה ונגזרה ברובה מנסיגה של 27% ביצוא ענף הכרייה והחציבה ושל 16% ביצוא המתכת.

מנגד, מציינת אבירם-ניצן, כי דווקא ענפי הטכנולוגיה המסורתית רשמו בסוף 2008  עלייה ריאלית של 5% ביצוא 8, זאת בהמשך לגידול מתון של 1% ברבע הקודם. עלייה זו משקפת גידול ביצוא כל ענפי הקבוצה - מזון ומשקאות, טקסטיל, הלבשה ועור, עץ, ריהוט, נייר ודפוס.

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share