ימי חופשה והסדרים פנסיוניים - הבהרה למעסיקים

10/11/2015
שלום רב,
 
1. בהמשך לאגרת הנשיא בנושא שבנדון, אבקש להבהיר את צמצום הנזק לתעשייה כתוצאה מפעילות ההתאחדות ואת המשמעויות של ההסכמים.
 
2מתחילת כהונתה של הכנסת הנוכחית, הוגשו למעלה מ-2,200 הצעות חוק פרטיות, מתוכן 180 הצעות אשר רלבנטיות ליחסי העבודה במפעלי התעשייה. התאחדות התעשיינים עוקבת אחר כל חקיקה פרטית וממשלתית ומתנגדת באופן גורף להצעות אשר עלולות לייקר את עלות ההעסקה ולהרע את הסביבה העסקית של התעשייה. יש לציין כי בחלק גדול מהמקרים אנחנו מצליחים לעצור את הצעות החוק, ובחלק מהמקרים אנו נאלצים להגיע להסכמים אשר יצמצמו בצורה ניכרת את הפגיעה בתעשייה.
 
3בהקשר של שתי ההצעות שבנדון - מדובר בשתי הצעות אשר זכו לתמיכת הממשלה והכנסת, וללא התערבות התאחדות התעשיינים היו עלולות להפוך לחקיקה מחייבת, כאשר תוספת העלויות למגזר העסקי, ללא התערבות ההתאחדות, היתה עלולה להגיע לכ-6 מיליארד ₪ לשנה, בגין הצעת החוק להגדלת ימי החופשה וסרבול טכני עצום שטומן בחובו השלכות כבדות משקל על המעסיקים בגין הצעת החוק בתחום ההסדרים הפנסיוניים.
 
4. הגבלת תוספת ימי חופשהמדובר בהצעה של ח"כ עזריה (כולנו) לתוספת של 5-9 ימי חופשה לעובדים. ההצעה  אושרה בממשלה והועברה להמשך חקיקה בכנסת. באמצעות הסכם עם ההסתדרות, אשר זכה לתמיכת שר הכלכלה, הפחיתה ההתאחדות את העלות למעסיקים מכ-6 מיליארד ₪ ל- 100 מיליון ₪ לשנהמצ"ב טבלת השוואה בין ההצעה המקורית ובין ההצעה המסוכמת, לאחר התערבות ההתאחדות. 
/Pulseem/ClientImages/2697///Capture11.PNG
5. הסדרים פנסיוניים - מדובר ביוזמה של משרד האוצר, אשר זכתה לתמיכת השר והממשלה והועברה לחקיקה במסגרת חוק ההסדרים. ההצעה המקורית היתה מחייבת את כל המעסיקים במשק להעסיק חברת תפעול נפרדת בעלות נוספת של מאות ₪ בגין כל עובד לשנה, לצורך ניהול הסליקה והבקרה של העובדים. בהתערבות התאחדות התעשיינים הוגבל סכום הגביה בגין שירותי התפעול ל-0.6% מדמי הניהול החודשיים (או 10.5 ₪ לחודש בלבד), כאשר עלות זו כוללת את העלות שבכל מקרה היו נדרשים המפעלים להוסיף בתחילת 2016 בגין ממשק המעסיקים. בעקבות הסיכום, המעסיקים יוכלו לבחור באם להעסיק חברת תפעול (כפי שהציעה הצעה המקורית) או לבחור להמשיך לעבוד עם הסוכן הקיים בעלות המקסימלית המגודרת, כפי שנקבעה ההסכם. עלות המעסיקים במסגרת ההסכם צומצמה בצורה משמעותית בהשוואה להצעה המקורית ונמנע סבך בירוקרטי מורכב במפעל.

6. כאמור, בשני המקרים הביאה התערבות ההתאחדות להפחתת עלויות משמעותית ולאפשרות לנהל בצורה טובה יותר את כספי הפנסיה של העובדים.

7. מצורפים למכתבי זה העתקי ההסכמים הרלבנטיים. אני לרשותכם לפרטים נוספים.
 
להסכם קיבוצי חופשה שנתית לחץ כאן
להסכם עקרונות לנושא ההסדרים הפנסיוניים לחץ כאן

בברכה,

רובי גינל
משנה למנכ"ל
התאחדות התעשיינים בישראל
טל: 03-5198805

הסכם קיבוצי חופשה שנתית  הסכם קיבוצי חופשה שנתית
הסכם עקרונות לנושא ההסדרים הפנסיוניים  הסכם עקרונות לנושא ההסדרים הפנסיוניים
הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share