> עובדים
עובדים

לחץ לבעלי תפקידיםמטה
לחץ לבעלי תפקידיםאיגוד מתכת
לחץ לבעלי תפקידיםאיגוד כללי
לחץ לבעלי תפקידיםאיגוד אלקטרוניקה
לחץ לבעלי תפקידיםאיגוד הכימיה, פרמצבטיקה וקלינטק
לחץ לבעלי תפקידיםאיגוד מזון
לחץ לבעלי תפקידיםאיגוד טקסטיל
לחץ לבעלי תפקידיםאיגוד התעשייה הקיבוצית בישראל 2010
לחץ לבעלי תפקידיםאגף משאבי אנוש
לחץ לבעלי תפקידיםהמכללה לניהול בתעשייה
לחץ לבעלי תפקידיםאגף לתעשייה קטנה ובינונית
לחץ לבעלי תפקידיםאגף מחקר כלכלי
לחץ לבעלי תפקידיםאגף עבודה
לחץ לבעלי תפקידיםהמחלקה למשפט ועבודה
לחץ לבעלי תפקידיםאגף סחר חוץ
לחץ לבעלי תפקידיםהמחלקה לפיתוח עסקי בינלאומי & EEN
לחץ לבעלי תפקידיםאגף כספים ומינהל
לחץ לבעלי תפקידיםאגף תקשורת
לחץ לבעלי תפקידיםמרחב צפון
לחץ לבעלי תפקידיםאגף סביבה, בריאות ובטיחות
לחץ לבעלי תפקידיםמרחב ירושלים
לחץ לבעלי תפקידיםמרחב דרום
לחץ לבעלי תפקידיםהמחלקה לכלכלת עסקים
לחץ לבעלי תפקידיםמחלקת רגולציה

עזרה וכלים
התאחדות לשירות העסק שלך

מייעצים לך בענייניי עבודה ויחסי עבודה

·  ייעוץ שוטף למפעלים בכל הנוגע
   לחוקי העבודה וליחסי עבודה 
   הן במישור הקיבוצי והן
   במישור הפרטני

·  מעורבות בהליכי חקיקה בכנסת
   ובוועדותיה.

·  טיפול במימוש חוקים,
   תקנות וצווים,
   מול גורמים ממשלתיים.ועוד...

לפרטים נוספים

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share