הפינה המשפטית - "היד הקלה על השאלטר": מעשה שהיה, ולא ברכבת ישראל...

27/03/2012

"היד הקלה על השאלטר": מעשה שהיה, ולא ברכבת ישראל...

העובד ד.ב מכהן כיו"ר ועד עובדים בחברת גדולה. במסגרת התארגנות ראשונית חתם ועד העובדים בראשותו על הסכם קיבוצי מיוחד עם המעסיק ועם ארגון העובדים היציג באותו מקום עבודה.

יו"ר הוועד, אשר השיג הישגים נאים בהסכם, לא היה מרוצה מכך שנושאים מסוימים בהסכם לא נסגרו סופית ולפיכך, על דעת עצמו וללא אישור הגורמים המוסמכים בהנהלת החברה ו/או בארגון העובדים, קיים שתי אסיפות עובדים במהלך העבודה שגרמו להפסקת העבודה במפעל ולהשבתת קווי היצור. כמו כן הואשם יו"ר הוועד כי קילל מנהלים בחברה ואיים עליהם. הנהלת החברה החליטה שלא לעבור לסדר היום על האירועים הללו ולאחר בירור משמעתי שנערך עם ארגון העובדים  בהתאם לתקנון המשמעת השעתה את יו" ר הוועד.

עניינו של יו"ר הוועד המושעה הגיע לשולחנה של ועדה פריטטית שהורכבה מנציגי ארגון העובדים וארגון המעסיקים.

הנהלת החברה דרשה מהוועדה להעניש את יו"ר הוועד בהשעיה ממושכת ואף נקבה בעונש הראוי לדעתה - שלושה חודשי השעיה. ארגון העובדים טען כי ההנהלה מתנכלת ליו"ר הוועד בשל פעילותו בוועד העובדים.

הוועדה שמעה את עמדות הצדדים, לרבות עדים מטעם כל אחד מהצדדים, ובסופו של יום קיבלה את ההחלטות הבאות:

  • העובד ד.ב יושעה מעבודתו לשבועיים ימים ללא שכר.
  • באם יעבור העובד עבירת משמעת חמורה שהוועדה הפריטטית תקבע כי עובדותיה אינן שנויות במחלוקת – הוא יועמד לשימוע לפני פיטורים. נקבע כי הוראה זו תעמוד בתוקפה עד ליום 31/3/2013.
  • ד.ב לא יועמד לדין בגין פעולות ארגוניות שיאושרו מראש וכדין על ידי האיגוד המקצועי כגון אסיפות עובדים, סכסוכי עבודה ופעילויות נוספות כיו"ר ועד העובדים שאינן חורגות מהתנהגות סבירה.
  •  יו"ר הועד הביע צער על התנהגותו וטען כי בהיותו יו"ר ועד חדש ייתכן ופעל שלא בהתאם להסכמים הקיבוציים החלים על הצדדים.

 

מה ניתן ללמוד מהמקרה לעיל:

מדובר בהנהלה נחושה שאינה מוכנה לעבור לסדר היום על עבירת משמעת בוטה. יש לזכור כי אין מניעה לערוך אסיפות עובדים במקום עבודה מאורגן, אבל הדבר חייב שיהיה באישור ההנהלה. באותו מקום עבודה נעשה הדבר באופן חד-צדדי, ללא אישור ההנהלה וכפי שעלה מהעדויות בוועדה -  גם ללא אישור ארגון העובדים.

תופעה נוספת ומצערת שניתן ללמוד מהמקרה היא הקושי - שקיים לעיתים במקומות עבודה שהתארגנו לראשונה – של ארגון העובדים היציג לכפות את מרותו על ועד העובדים ועל יו"ר הוועד. במקרה שמדובר ביו"ר ועד כריזמטי קיימת אפשרות  סבירה להתנגשות.

 היכולת של ארגון העובדים להעמיד את יו"ר  הועד במקום ולהענישו  קיימת אך לא ממומשת. משמעות התנהלות ועד עובדים ללא פיקוח וללא אכיפת מרות ארגון העובדים היציג משמעותה אנרכיה. ארגוני העובדים חוששים לא פעם להתעמת עם יו"ר ועדים ממונים או נבחרים בהתארגנות ראשונית מתוך חשש כי העובדים עשויים לבחור לעזוב לארגון עובדים מתחרה.

עוד ניתן  ללמוד מהחלטת הוועדה כי העובד ד.ב  נענש בחומרה כאשר נקבעה תקופת השעיה  משמעותית של שבועיים ימים ללא שכר, וכמו כן הושת עליו עונש  על-תנאי. הוועדה הייתה ערה לתפקידו כיו"ר הוועד ולכן סייגה בהחלטתה את היכולת לפעול במסגרת הוועד באם הפעילות הארגונית אושרה מראש וכדין על ידי ארגון העובדים. הטענה על פגיעה בד.ב בשל פעילותו בוועד נדחתה למעשה ויש לזכור כי טענה זו מוכרת וידועה – החוזרת בכל פעם שחבר ועד או יו"ר ועד עובדים מועמד לדין משמעתי. לדעתי יש מקום לסדנאות מקצועיות שיקיימו ארגוני העובדים לוועדים ובהן ילמדו אותם מה מותר ואסור בפעילותם כיו"ר ועדים. כמו כן ניתן לשוב וללמוד על חשיבות הכלי של "ועדה פריטטית" העומדת לרשות חברי התאחדות התעשיינים במסגרת הטיפול בעבירות משמעת של עובדים ובכללם חברי ויו"ר ועדים.

 

עופר יוחננוף, עו"ד

מנהל המחלקה למשפט עבודה

התאחדות התעשיינים בישראל

פברואר 2012

 

 

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים

התאחדות לשירות העסק שלך

עושים עסקים באינטרנט
הפניות והזדמנויות עסקיות באינטרנט
הסכם עם מאגר העסקים הארצי
IB2B   
מאגר העסקים הארצי המציע
הזדמנויות עסקיות בארץ ובחו"ל.

במאגר יותר מ- 32,000 חברות
ועסקים המקיימים בו פעילות ערה.ועוד..

לפרטים נוספים

 

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share