רשימת פרטי המכס ששיעורים צפוי לפחות ל 0% בינואר 2012

26/12/2011

מסקנות וועדת טרכטנברג המליצו להשלים את חשיפת המשק ליבוא, ולקבוע יעד הפחתה של המכס על מוצרים מיובאים לארץ, עד כדי ביטולם בינואר 2013.

בעקבות התייעצות עם התאחדות התעשיינים החליטה הממשלה כי יופחת שיעור המכס ל 0%, ב 1.1.2012 על מוצרים שאינם מיוצרים בישראל, המסווגים בפרטי המכס שברשימה המצורפת להודעה זו. שיעורי המכס  שיופחתו על יבוא של מוצרים תעשייתיים ומוצרי צריכה, הם בסכום כולל השווה ל-25% מסך הגבייה של כלל המכס המוטל על מוצרים תעשייתיים ומוצרי צריכה.

בהתאם להחלטת הממשלה, ההחלטה תיושם לאחר קבלת הערות מהציבור לצוות בראשות מנהל רשות המסים בישראל והממונה על הכנסות המדינה (חברים בצוות נציג הממונה על התקציבים במשרד האוצר ונציג משרד התמ"ת).

מצורף קובץ  הודעת הצוות לציבור באשר להפחתת המכסים אשר הוציאה רשות המיסים.

חשוב לציין שרשימה זו אינה סופית ותעבור שינויים לקראת סוף השנה.

נשמח לסייע בכל שאלה.

לפרטים ניתן לפנות אל נתנאל היימן, מנהל המחלקה לרגולציה בינלאומית, אגף סחר חוץ.

טל.       03-5198815-6

מייל: natanel@industry.org.il          

מצ"ב ההודעה לציבור בעניין הפחתת שיעור המכס ביבוא מוצרי צריכה ומוצרי תעשייה

 

 

הודעה לציבור בעניין הפחתת שיעור המכס ביבוא מוצרי צריכה ומוצרי תעשייה  הודעה לציבור בעניין הפחתת שיעור המכס ביבוא מוצרי צריכה ומוצרי תעשייה
הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים

התאחדות לשירות העסק שלך

עושים בית ספר לתעשייה 
 המכללה לניהול בתעשייה
 עריכת מגוון ימי עיון, קורסים וסדנאות
 לבעלי התפקידים בהנהלות
 מפעלי התעשייה לצורך העשרה
 וקניית כלים ומיומנויות בתחומי פעילותן
 ההכשרות מתקיימות בשיתוף ובהנחיית
 גופים מקצועיים מהמובילים במשק,
 ומותאמות במיוחד לקהל היעד 
  לפרטים נוספים

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share