רגולציה סביבתית חדשה – היערכות לקראת היכנסו לתוקף של חוק אוויר נקי ב-2012

26/07/2011

בהתאם לדרישות חוק אוויר נקי, בשנת 2012 יידרשו מפעלים מתחום המתכת והמינרלים לקבל היתר פליטה כתנאי להמשך פעילותם.  

בהתאם למדיניות חדשה שמיישם המשרד להגנת הסביבה יחויבו מפעלים בטיפול כללי משולב בפליטות (IPPC) , להבדיל מהיתר פליטה לאוויר בלבד.

בכנס שנערך ב-19.7.11 בהתאחדות התעשיינים,, שבו נכחו כ 30 תעשיינים מענף המתכת ומענפי החציבה והכרייה, הציג את הנושא עו"ד אריה נייגר, יועצה המשפטי של ההתאחדות בתחום הסביבה, והציע היערכות מלאה לקראת השינויים הצפויים להיכנס לתוקפם ב-2012.
בכנס הובהר כי ללא כל ספק נדרשת היערכות ומוכנות מצד המפעלים לקראת השינוי. כמו כן עלה בדיון כי מפעלים שלא יבצעו את השינויים עלולים למצוא עצמם ללא היתר וללא רישוי עסק.

איגוד תעשיות הכימיה בהתאחדותה תעשיינים מרכז את כלל המידע על אודות הרגולציה החדשה IPPC)) ומספק מענה מהיר לכל השאלות והתהיות שעולות במרוצת הזמן ועם ההתקרבות לרגע האמת.

מצ"ב המצגת שהוצגה ביום העיון

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאסנת אביטל, ראש תחום איכות הסביבה באיגוד הכימיה, הפרמצבטיקה ואיכות הסביבה: osnat@industry.org.il

ניתן לחלופין לפנות ישירות למזכירות איגוד תעשיות המתכת: טל. 03-5198830

דירקטיבת IPPC-19.7.11  דירקטיבת IPPC-19.7.11
הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים

התאחדות לשירות העסק שלך

מייעצים לך בענייניי עבודה ויחסי עבודה

·  ייעוץ שוטף למפעלים בכל הנוגע
   לחוקי העבודה וליחסי עבודה 
   הן במישור הקיבוצי והן
   במישור הפרטני

·  מעורבות בהליכי חקיקה בכנסת
   ובוועדותיה.

·  טיפול במימוש חוקים,
   תקנות וצווים,
   מול גורמים ממשלתיים.ועוד...

לפרטים נוספים

 

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share