הצעת חוק זכויות הסוכן ומעמדו

10/04/2011

רצ"ב לעיונכם הצעת חוק הסוכן, אשר הוגשה ע"י חה"כ אלכס מילר.

על פי ההצעה יוגדר מעמדו של הסוכן והוא ייהנה מזכויות ומתגמולים על חשבון הספק: בין היתר יחויב הספק במתן הודעה מוקדמת לסיום הסכם הסוכנות בהתאם לתקופת ההתקשרות, זאת על מנת שהסוכן יכול להיערך כראוי מבחינת תכניותיו העסקיות.

כמו כן, לסוכן יינתן פיצוי כספי בגין פיתוח השוק והמוניטין עבור הספק.

למרות ההתייחסות בדברי ההסבר להצעת החוק ליחסים הנוגעים לסוכנים המייצגים בסחר בינלאומי, ההצעה מגדירה סוכן כ:"אדם או תאגיד, הפועל בשם ספק לקידום עסקה לממכר טובין בין הספק לבין צד שלישי, בתמורה לעמלה או כל תמורה אחרת מהספק, בלי שמתקיימים בין הצדדים יחסי עובד-מעביד", ללא הבחנה בין סחר בינ"ל או מקומי.

אנו עובדים כעת על הערות להצעת החוק, לקראת המשך הדיונים בכנסת, אולם נודה להערותיכם.

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות אל נתנאל היימן , אגף סחר חוץ: natanel@industry.org.il

להצעת החוק:

הצעת חוק זכויות הסוכן ומעמדו  הצעת חוק זכויות הסוכן ומעמדו
הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים

התאחדות לשירות העסק שלך

עושים בית ספר לתעשייה 
 המכללה לניהול בתעשייה
 עריכת מגוון ימי עיון, קורסים וסדנאות
 לבעלי התפקידים בהנהלות
 מפעלי התעשייה לצורך העשרה
 וקניית כלים ומיומנויות בתחומי פעילותן
 ההכשרות מתקיימות בשיתוף ובהנחיית
 גופים מקצועיים מהמובילים במשק,
 ומותאמות במיוחד לקהל היעד 
  לפרטים נוספים

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share