הצעת חוק זכויות הסוכן ומעמדו

10/04/2011

רצ"ב לעיונכם הצעת חוק הסוכן, אשר הוגשה ע"י חה"כ אלכס מילר.

על פי ההצעה יוגדר מעמדו של הסוכן והוא ייהנה מזכויות ומתגמולים על חשבון הספק: בין היתר יחויב הספק במתן הודעה מוקדמת לסיום הסכם הסוכנות בהתאם לתקופת ההתקשרות, זאת על מנת שהסוכן יכול להיערך כראוי מבחינת תכניותיו העסקיות.

כמו כן, לסוכן יינתן פיצוי כספי בגין פיתוח השוק והמוניטין עבור הספק.

למרות ההתייחסות בדברי ההסבר להצעת החוק ליחסים הנוגעים לסוכנים המייצגים בסחר בינלאומי, ההצעה מגדירה סוכן כ:"אדם או תאגיד, הפועל בשם ספק לקידום עסקה לממכר טובין בין הספק לבין צד שלישי, בתמורה לעמלה או כל תמורה אחרת מהספק, בלי שמתקיימים בין הצדדים יחסי עובד-מעביד", ללא הבחנה בין סחר בינ"ל או מקומי.

אנו עובדים כעת על הערות להצעת החוק, לקראת המשך הדיונים בכנסת, אולם נודה להערותיכם.

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות אל נתנאל היימן , אגף סחר חוץ: natanel@industry.org.il

להצעת החוק:

הצעת חוק זכויות הסוכן ומעמדו  הצעת חוק זכויות הסוכן ומעמדו
הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים

התאחדות לשירות העסק שלך

מייעצים לך בענייניי עבודה ויחסי עבודה

·  ייעוץ שוטף למפעלים בכל הנוגע
   לחוקי העבודה וליחסי עבודה 
   הן במישור הקיבוצי והן
   במישור הפרטני

·  מעורבות בהליכי חקיקה בכנסת
   ובוועדותיה.

·  טיפול במימוש חוקים,
   תקנות וצווים,
   מול גורמים ממשלתיים.ועוד...

לפרטים נוספים

 

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share