מפגש בנושא יישום חוק אוויר נקי בתעשיית המתכת ובתעשייה המינראלית - 11/10/2010

1/08/2010

 

מפגש בנושא יישום חוק אוויר נקי

בתעשיית המתכת ובתעשייה המינראלית

 

יתקיים ביום ב' 11/10/2010

בהתאחדות התעשיינים, בית התעשייה רח' המרד 29 תל אביב,

באולם ע"ש מרק מושביץ (קומה 16)

 

 

חוק אוויר נקי, אשר אושר בכנסת הקודמת, מתייחס למקורות הפליטה בתעשיות השונות ונועד לפקח ולצמצם פליטות אלו. החוק מגדיר את מסגרת הדרישות בתחום האוויר ממקורות פליטה ניידים (תחבורה) ונייחים (תעשייה).

יישום החוק יבוצע בהדרגה תוך התייחסות שונה לסקטורים תעשייתיים שונים.

 

החוק קובע שסקטורים ראשונים אשר יידרשו ליישם את הוראות החוק יהיו סקטור תעשיית המתכת וסקטור התעשייה המינראלית. המשמעות היא, כי סקטור המתכתיחויב לעמוד בדרישות שנקבעו בחוק עד ליום 1/3/2011 וסקטור התעשייה המינראלית עד ליום 1/3/2012, כתנאי לקבלת היתר פליטה.

המשרד להגנת הסביבה פנה לאחרונה אל מפעלים מענפי המתכת והמינרלים, על מנת שאלו יעבירו את המידע הנדרש. הדבר מהווה שלב בהיערכות המשרד ליישום חוק אוויר נקי, על-פי לוחות הזמנים שנקבעו לצורך כך. מפעל שלא קיבל פניה כאמור אינו פטור מדרישות החוק והאחריות לבדיקת דרישות החוק חלה על המפעל בלבד.

 

התאחדות התעשיינים והמשרד להגנת הסביבה, ערכו בסוף 2009 מפגש בנושא,במטרה להכין את המפעלים הרלוונטיים מוקדם ככל הניתן.

 

על מנת להמשיך בשלב ההיערכות של המפעלים, אנו מקיימים, בשיתוף עם איגוד הכימיה, פרמצבטיקה ואיכות הסביבה בהתאחדות התעשיינים מפגש נוסף בעניין יישום חוק אוויר נקי בתעשיית המתכת ובתעשייה המינראלית.

 

מטרת מפגש יישומי זה להעמיק את ההיכרות עם התהליכים הנדרשים מתוקף החוק. המפגש יכלול הסברים לגבי כל שלב בתהליך קבלת ההיתר עם דגשים לגבי הפעולות הנדרשות מהתעשייה.

הנכם מוזמנים להשתתף במפגש, שיתקיים ביום ב' 11 באוקטובר 2010 באולם ע"ש מרק מושביץ (קומה 16) בית התעשייה, רח' המרד 29 תל אביב.

 

על סדר היום:

10:00-10:30 התכנסות

10:30-10:45דברי פתיחה - מר יודקה שגב, מנכ"ל התאחדות התעשיינים

10:45-11:15הצגת חוק אוויר נקי - עו"ד אריה נייגר, יועץ משפטי להתאחדות התעשיינים

11:15-11:30הפסקה

11:30-12:15תהליך מתן היתר פליטה למפעל על ידי המשרד להגנת הסביבה -עו"ד אריה נייגר , יועץ משפטי להתאחדות התעשיינים

12:15-13:00כיצד על המפעל להיערך לקראת כניסת חוק אוויר נקי לתוקף - מר דב באסל -חב' אתוס

13:00-13:45דיון פתוח עם משתתפי המפגש ונציגי המשרד להגנת הסביבה

 

מצ"ב מסמך בנושא מקורות פליטה טעוני אישור - ענף ייצור ועיבוד מתכות.

 

בנוסף, מצורף העתק ההודעה לעיתונות של המשרד להגנת הסביבה שהתפרסמה ב"ידיעות" לגבי קבלת היתר פליטה של מזהמים לאוויר.

 

מספר המקומות מוגבל

 

לפרטים נוספים:

עומר לבנברג, איגוד הכימיה, פרמצבטיקה ואיכות הסביבה בהתאחדות התעשיינים, בטלפון: 03-5198868, פקס 03-5198783 או למייל chemical@industry.org.il

מקורות פליטה טעוני אישור  - ענף ייצור ועיבוד מתכות  מקורות פליטה טעוני אישור - ענף ייצור ועיבוד מתכות
הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים

התאחדות לשירות העסק שלך

מקדמים כחול לבן "מטה מיוצר בישראל"
ריכוז תלונות של יצרנים לגבי אפלייתם
לרעה,מול מוצרי ייבוא.טיפול בתלונות
מפעל הנתקל בהעדפת רכש מתוצרת חוץ
שלא על בסיס מחיר ואיכות.
ניהול פעולות הסברה לטובת
המפעל או המוצר.ועוד...
לפרטים נוספים

 

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share