הצעת חוק היטלי סחר (תיקון)

22/06/2010

משרד התמ"ת הוציא לאחרונה תזכיר חוק לתיקון חוק ההיצף.

 

עיקרי הוראות החוק המוצע:

תיקון חוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, התשנ"א-1991 (להלן – החוק הקיים) לצורך:

(1)   הוספת הצורך באישור מנכ"ל  התמ"ת להחלטת הממונה על היטלי סחר להורות על הפקדת ערובה זמנית בהיטל ביטחה / הגנה.

(2)   הוספת הצורך בהתייעצות עם יו"ר הועדה המייעצת לפני החלטת הממונה על היטלי סחר להורות על הפקדת ערובה זמנית בהיטל היצף.

(3)   הוספת מנגנון לבדיקת הגדרת הטובין שנקבעו  בצו המטיל היטל  גם על מוצר דומה (טובין הדומים לטובין שהוגדרו בצו),  כדי לצמצם עמימות  וכדי למנוע עקיפת הצו .

(4)   קביעת פרוצדורה לקבלת אישור שר האוצר להטלת היטלים לפי החוק.

 

רצ"ב נייר עמדה של התאחדות התעשיינים בנוגע לסעיפים 1 ו 2 בתיקון המוצע לחוק.

הצעת חוק היטלי סחר (תיקון)  הצעת חוק היטלי סחר (תיקון)
הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים

התאחדות לשירות העסק שלך

עושים בית ספר לתעשייה 
 המכללה לניהול בתעשייה
 עריכת מגוון ימי עיון, קורסים וסדנאות
 לבעלי התפקידים בהנהלות
 מפעלי התעשייה לצורך העשרה
 וקניית כלים ומיומנויות בתחומי פעילותן
 ההכשרות מתקיימות בשיתוף ובהנחיית
 גופים מקצועיים מהמובילים במשק,
 ומותאמות במיוחד לקהל היעד 
  לפרטים נוספים

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share