עתירה לבגצ בנושא אגרת ביוב

בתאריך ה- 31/12/2009 פרסמה רשות המים כללים חדשים בנושא תעריפי המים והביוב, שנכנסו לתוקף ב- 01/01/2010.

 

במפעלי תעשייה רבים חלק מצריכת המים אינה מוזרמת לביוב, אלא משמשת כחומר גלם במוצר ו/או מתאדה בתהליך הייצור. כתוצאה מכך עד עתה נהנתה התעשייה מפטור מאגרת ביוב על המים שאינם מוזרמים אליו.

 

במסגרת הכללים החדשים בוטל הפטור הנ"ל, והחל מתאריך זה החיוב יהיה על פי המדרג הבא:

 

שיעור הזרמה לביוב (מתוך כלל הצריכה)

תשלום אגרת ביוב לפי (אחוז מכלל צריכה) :

עד 5%

7%

5-20%

28%

20-40%

57%

40-55%

78%

מעל 55%

100%

 

משמעות השינוי - בכל מקרה, מפעלים ישלמו אגרת ביוב גם על מים שאינם מזרימים לביוב, כלומר - ישלמו בגין שירות שלא צורכים.

 

בתאריך ה- 18/01/2010, כחלק ממאבק ארוך שמנהלת ההתאחדות בנושא – אשר כלל את ייצוג עמדת התעשייה בשימועים של רשות המים, עתרה ההתאחדות לבג"צ בנושא זה. משרד עו"ד שנבחר ללוות את התאחדות התעשיינים והמפעלים שיצטרפו לעתירה הינו משרד עו"ד רון גזית (מרכז הנושא - עו"ד אמיר וונג).

 

בקשת ההתאחדות הינה להשאיר את המצב על כנו – כלומר תשלום עבור כמות המים המוזרמת בלבד.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל אורן הרמבם, המחלקה לכלכלת עסקים, טל.  03-5198807

 

מצורפת העתירה.

 

 

העתירה  העתירה
הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים

התאחדות לשירות העסק שלך

מייעצים לך בענייניי עבודה ויחסי עבודה

·  ייעוץ שוטף למפעלים בכל הנוגע
   לחוקי העבודה וליחסי עבודה 
   הן במישור הקיבוצי והן
   במישור הפרטני

·  מעורבות בהליכי חקיקה בכנסת
   ובוועדותיה.

·  טיפול במימוש חוקים,
   תקנות וצווים,
   מול גורמים ממשלתיים.ועוד...

לפרטים נוספים

 

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share