תיקון 24 לחוק הגנת השכר

לאור פניות רבות מצד חברינו התעשיינים בנושא תיקון 24 לחוק הגנת השכר (התיקון אשר מתקן את הרישום בתלושי השכר), אנו מבקשים להפנות את חברינו לחוזר שהפיץ משרד התמ"ת בעניין האכיפה הפלילית באשר לביצוע הוראות התיקון (הוראות למפקחי המשרד מתי וכיצד תיאכפנה ההוראות):

לחוזר

 

כמו כן, אנו מצרפים בשנית ולנוחותכם את החוזרים שהוציא בזמנו,

(עם חקיקת התיקון ואח"כ עם כניסתו לתוקף), אגף עבודה ומשאבי אנוש בהתאחדות,

המפרטים את הוראות התיקון ואת יישומן:

 

חוזר מס' 9/2009 – תיקון מס' 24 לחוק הגנת השכר, התשי"ח

חוזר מס' 40/2008 – איגרת מידע לחברים- תיקון מס' 24 לחוק הגנת השכר, התשי"ח 

הנכם מוזמנים לפנות למחלקה למשפט עבודה בכל שאלה או הבהרה

על פי הפרטים המופיעים בחוזרים המצורפים.

 

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים

התאחדות לשירות העסק שלך

מייעצים לך בענייניי עבודה ויחסי עבודה

·  ייעוץ שוטף למפעלים בכל הנוגע
   לחוקי העבודה וליחסי עבודה 
   הן במישור הקיבוצי והן
   במישור הפרטני

·  מעורבות בהליכי חקיקה בכנסת
   ובוועדותיה.

·  טיפול במימוש חוקים,
   תקנות וצווים,
   מול גורמים ממשלתיים.ועוד...

לפרטים נוספים

 

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share