התקנה לחיטוי באריזות ומשטחים העשויים מעץ תיכנס לתוקף ב-1 באוקטובר

התקנה הינה בהתאם לתקנה בינלאומית ISPM מספר 15 וקובעת כי כל חלקי עץ המלווים משלוח מסחרי שנועדו  לתמוך, להגן או לשאת את התוצרת חייבים לעבור טיפול איוד או טיפול חום לפני כניסתם לישראל

 

השירות להסגר צמחים במשרד החקלאות הודיע לציבור היבואנים כי לאחרונה התקינה מדינת ישראל תקנה המחייבת כל היבואנים לבצע חיטוי באריזות ומשטחים העשויים מעץ, וזאת בהתאם לתקנה בינלאומית- ISPM מספר 15. התקנה הישראלית פורסמה ברשומות והיא תיכנס לתוקף ב-1 באוקטובר 2009.

 

תקנה זאת קובעת שכל חלקי עץ המלווים משלוח מסחרי שנועדו  לתמוך, להגן או לשאת את התוצרת חייבים לעבור טיפול איוד או טיפול חום לפני כניסתם לישראל. טיפול זה ייעשה בחו"ל ובפיקוח הגוף המוסמך לאשר אותו באותה מדינה. אישור ביצוע טיפול במוצר ייעשה על ידי החתמת המוצר בחותמת מתאימה לתקנה הבינלאומית 15 ISPM.

 

התקן אינו מתייחס ללבידים, MDF, סיבית ולוחות מעץ שנגרס לגודל קטן מ-6 מ"מ ועבר בתהליך ייצורו הדבקה, לחץ גבוה וחום. שיפוץ והוספת חלקי עץ חדשים מחייבים טיפול וסימון נוסף.

 

על פי שיטת העבודה שתתנהל כל משלוח המגיע לישראל המכיל פרט אחד מהמוזכר מעלה יוטבע בחותמת. מפקחי הסגר צמחים בנמל יבדקו את המשלוחים החקלאיים המגיעים לארץ ועובדי המכס יבדקו את יתר המשלוחים. כאשר יתגלה משלוח שאינו עומד בתקן הנ"ל, שחרורו יעוכב וידווח על כך לתחנת הסגר צמחים בנמל. עובדי ההסגר ימשיכו את הטיפול במשלוח כמתחייב.

 

בפני היבואן שהביא משלוח לא-מטופל עומדות האפשרויות הבאות: לשלוח את כל המשלוח לחו"ל, לפרוק את המשלוח בנמל, להוציא את הטובין ולבצע טיפול במוצרי העץ, לפרוק את המשלוח בנמל, להוציא את הטובין ולשלוח את מוצרי העץ לחו"ל, לבצע טיפול במשלוח בשלמותו. יש לציין כי עלויות הטיפול בארץ במשלוחים הלא מטופלים חלים על היבואן.

 

התקנה קובעת שכל חלקי עץ המלווים משלוח מסחרי ביבוא חייבים לעבור טיפול איוד או טיפול חום לפני כניסתם לישראל. הטיפול עצמו ייעשה בחו"ל ובפיקוח הגוף המוסמך לאשר אותו במדינת היצוא.

 

תקן ISPM 15 כולל שני אלמנטים עיקריים: טיפול באריזות עץ, וסימון אריזות עץ.

 

טיפול באריזות עץ: התקן כולל שני סוגים עיקריים של טיפול שיש להעביר בו את העץ המשמש לאריזה - טיפול בחום (Heat Treatment) וחיטוי-עישון במתיל ברומיד (Methyl Bromide Fumigation).

 

הטיפול בחום כולל חשיפתו של מרכז העץ לטמפרטורה של 56 מעלות צלזיוס למשך שלושים דקות לפחות. קומבינציה זו של חשיפה לטמפרטורה למשך זמן נתון הוכחה כקוטלת מזיקים מצד אחד, ואפשרית לביצוע מבחינה מסחרית, מצד שני.

 

הטיפול במתיל ברומיד כולל עישון העץ במתיל ברומיד בריכוז מסויים לפרקי זמן מוגדרים (לפרטים נוספים ראה בנספח 1 של תקן ISPM 15).

 

תוקף הטיפול אינו פג, דהיינו - ברגע שמשטח עץ טופל וסומן, אין הוא צריך לעבור טיפול מחודש בהמשך, שכן עיקר הסיכון הוא מעץ טרי, וקיים סיכוי אפסי שעץ ותיק שעבר טיפול יתלחלח וישמש בית גידול למזיקים.

 

סימון אריזות העץ: תקן ISPM 15 קובע שאריזת עץ שעברה טיפול בהתאם לתקן תסומן. הסימון כולל את קוד המדינה שבה האריזה עברה טיפול (הקוד של מדינת ישראל - IL), מספר מזהה של הגוף שהוסמך לבצע את הטיפול, והקוד של סוג הטיפול (טיפול בחום - HT, מתיל ברומיד - MB). ניתן להוסיף מספרים נוספים, למשל - לצורך בקרה של יצרן המשטחים. במקרה ומדובר בעץ נטול קליפה, יש להוסיף את הציון DB - debarking.

 

הסימון חייב להיות באותיות בגודל קריא, קבוע ולתי ניתן להעברה, וממוקם בצורה הנראית לעיל, רצוי בשני צידי האריזה. אין לסמן את האריזות בצבע אדום או כתום, שכן צבעים אלו משמשים לסימון חומרים מסוכנים.

 

ההגדרה של חומר אריזה המופיעה בתקן הינה כוללנית - עץ ומוצריו המשמשים לתמיכה, הגנה או נשיאה של מוצר. לפי הגדרה זאת, לא רק שמשטח עץ יהיה כפוף להוראות התקן, אלא גם כפיסי עץ הניתנים לתמיכה, מקלות, ועוד.

 

חומרי האריזה כוללים עצים מחטניים ולא מחטניים כאחד. יחד עם זאת, אריזות העשויות מחומרי עץ שעברו עיבוד תעשייתי הכולל חום, הדבקה ולחץ, כמו דיקטים, MDF, סיבית, וכו', אינם נושאים סיכון של מזיקים ועל כן אינם כפופים להוראות התקן.

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים

התאחדות לשירות העסק שלך

עושים בית ספר לתעשייה 
 המכללה לניהול בתעשייה
 עריכת מגוון ימי עיון, קורסים וסדנאות
 לבעלי התפקידים בהנהלות
 מפעלי התעשייה לצורך העשרה
 וקניית כלים ומיומנויות בתחומי פעילותן
 ההכשרות מתקיימות בשיתוף ובהנחיית
 גופים מקצועיים מהמובילים במשק,
 ומותאמות במיוחד לקהל היעד 
  לפרטים נוספים

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share