תקנות מקורות אנרגיה

20/12/2015

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים פירסם להערות הציבור טיוטה של תקנות מעודכנות לביצוע סקר לאיתור פוטנציאל להתייעלות אנרגטית (שימור אנרגיה). רצ"ב .

תקנות מקורות אנרגיה (ביצוע סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה), התשע"ו -2016 – תקנות אלו נוגעות לחובת ביצוע סקר ויישום המלצות בעלות כדאיות כלכלית להתייעלות אנרגטית.

 

השינויים העיקריים:

1.      מפעל יחויב בסקר אנרגיה החל מצריכה של 700 שעט"נ, בדלקים או בחשמל (לעומת 2000 שעט"נ כיום).

2.      מפעל צרכן אשר יגיש לממונה בתום חמש שנים מיום אישור הסקר הקודם אישור בר תוקף ממכון התקנים או ממעבדה מאושרת בדבר עמידה בתקן 50001, יגיש לממונה תכנית סקר חדשה לאישורו בתום שמונה שנים מיום אישור הסקר הקודם.

3.      מפעל צרכן אנרגיה הצורך מעל 10,000 טון שווה ערך נפט בדלקים או בחשמל, יכלול בסקר המלצות להתייעלות אנרגטית בעלות כדאיות כלכלית. המפעל יחויב ביישום המלצה בעלת כדאיות כלכלית לשימור אנרגיה בתוך שלום שנים מיום אישור הסקר. המפעל יהיה רשאי להגיש בקשה לביטול ההמלצה או לדחיית המועד ליישומה.

 

 

 

התייחסויות נא לשלוח לנתנאל היימן, Natanel@industry.org.il  עד תאריך 27/12/2015.

 

 

תקנות מקורות  אנרגיה  תקנות מקורות אנרגיה
הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים

התאחדות לשירות העסק שלך

מייעצים לך בענייניי עבודה ויחסי עבודה

·  ייעוץ שוטף למפעלים בכל הנוגע
   לחוקי העבודה וליחסי עבודה 
   הן במישור הקיבוצי והן
   במישור הפרטני

·  מעורבות בהליכי חקיקה בכנסת
   ובוועדותיה.

·  טיפול במימוש חוקים,
   תקנות וצווים,
   מול גורמים ממשלתיים.ועוד...

לפרטים נוספים

 

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share