המשרד להגנת הסביבה פרסם מדיניות קרקעות – חשוב להתעדכן, להגיב ולהשפיע – מי יהיה אחראי לנקות את הקרקע?

17/06/2014

המשרד להגנת הסביבה פרסם מסמך עקרוני וכללי בנוגע למדיניות קרקעות:

למסמך לחץ כאן

במסמך הוטמעו רבות מדרישות התאחדות התעשיינים שהוצגו בעבר:

·         הכרה בתוכנית סיכונים (IRBCA)

·         ערכי וכמויות סף לדיווח

·         תוכנית לאומית וקריטריונים לתעדוף אתרים לשיקום

·         דרכי מימון הקרן הייעודית

·         עם זאת עדיין נותרו פערים מהותים כגון מנגנון השגה.

במצב המשפטי הקיים כיום אין חוק העוסק ייעודי בנושא (עבר בקריאה ראשונה ב-2011, אך נעצר בעבודת הוועדה), והדרישות בנושא מניעת זיהום ושיקום קרקעות ניתנות במסגרת היתרי בנייה, רישיונות עסק, היתרי רעלים והיתרי פליטה. עקב כך ביקשה התאחדות התעשיינים מהמשרד להגנת הסביבה לעבוד בשיתוף עמה ובשקיפות ציבורית על קביעת מדיניות סדורה וידועה מראש, לטובת וודאות התעשייה.

למדניות הקרקעות ולחוק העתידי תהיה השפעה רבה על התעשייה ועל כן אנו ממליצים לתעשיינים להיות מעורבים בתהליך, הן ברמה המשפטית והן ברמה המקצועית ולבחון את הנספחים המקצועיים המפורסמים, ולהגיב בהתאם.

לפרטים ניתן לפנות אל:

אסנת אביטל - ראש תחום איכות הסביבה, אגף סביבה בריאות ובטיחות

טל. 03-5198868

 

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים

התאחדות לשירות העסק שלך

מייעצים לך בענייניי עבודה ויחסי עבודה

·  ייעוץ שוטף למפעלים בכל הנוגע
   לחוקי העבודה וליחסי עבודה 
   הן במישור הקיבוצי והן
   במישור הפרטני

·  מעורבות בהליכי חקיקה בכנסת
   ובוועדותיה.

·  טיפול במימוש חוקים,
   תקנות וצווים,
   מול גורמים ממשלתיים.ועוד...

לפרטים נוספים

 

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share