חוזר מס' 2/2013 - שינוי בשיעור המלא של דמי ביטוח לאומי החלים על המעסיק החל מ- 1.1.2013

3/01/2013

לכבוד
המנהל/ת הכללי/ת
 
א.ג.נ
 
הנדון: שינוי בשיעור המלא של דמי ביטוח לאומי החלים על המעסיק החל מ- 1.1.2013
 
 
1. עפ"י החוק, החל מ- 1/1/2013 חל שינוי בשיעור המלא של דמי הביטוח הלאומי החל על המעסיק כך שהוא יעמוד  על 6.50% (במקום 5.90% עד 31.12.2012).
 
2. בשיעור המופחת לא חל כל שינוי והוא נשאר ברמה של 3.45%.
 
3. השיעור המופחת חל על נפח השכר שעד 60% מהשכר הממוצע עפ"י חוק הביטוח הלאומי.
 
4. השיעור המלא חל על נפח השכר שמעל 60% מהשכר הממוצע עפ"י חוק הביטוח הלאומי.
 
5. החל מ- 1.1.2013 השכר הממוצע עפ"י סעיף 2 לחוק הביטוח הלאומי עומד על סך של  8,828 ₪.
 
6. 60% מהשכר הממוצע עומד על סך של 5,297 ₪ לחודש.
 
7. ההכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח לאומי החל ממשכורת חודש ינואר 2013 עומדת על סך של 42,435 ₪ לחודש (במקום 41,850 ₪ לחודש עד 31/12/2012).
 
8. בהתאם לאמור לעיל, החל ממשכורת חודש ינואר 2013, שיעור דמי  ביטוח לאומי שעל המעסיק הן לשלם והן לנכות ולהעביר בגין עובדים תושבי ישראל שמלאו להם 18 שנה וטרם הגיעו לגיל הפרישה  יהיה כדלקמן:

 

 

שיעור מופחת

שיעור מלא

עובד

מעסיק

עובד

מעסיק

3.50%

3.45%

12%

 6.50%


   
9. בדבר פרטים והבהרות ניתן לפנות לחיזקיה ישראל, מנהל המחלקה לביטוח סוציאלי ולקשרי גומלין עם הכנסת בטלפון: 03-5198819, או בדוא"ל hizki@industry.org.il


 

בכבוד רב,
 
אמיר חייק
מנהל כללי 

חוזר מס' 2/2013 - שינוי בשיעור המלא של דמי ביטוח לאומי החלים על המעסיק החל מ- 1.1.2013  חוזר מס' 2/2013 - שינוי בשיעור המלא של דמי ביטוח לאומי החלים על המעסיק החל מ- 1.1.2013
הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
חשש לשביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/3, 2/02/2017
עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/2, 9/01/2017
עדכונים בדיני עבודה החל מתאריך 1.1.2017 - חוזר 2017/1, 2/01/2017
אסיפה כללית של התאחדות התעשיינים 12.1.17 הצעה להתקנת תקנות משנה שיובאו להצבעה - חוזר מס' 2016/20, 28/12/2016
הטבות לתעשייה הישראלית 2017 - חוזר 2016/19, 18/12/2016
חוזר מס' 18/2016 - נוהל רשות ההגירה והאוכלוסין לטיפול בהעסקת מומחה זר המוזמן לישראל לתקופה של עד 45 יום בשנה, 11/12/2016
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share