חוזר מס' 27/2012 - יום הבחירות לכנסת ה – 19 – יום שבתון

23/12/2012

לכבוד
המנהל/ת הכללי
 
א.ג.נ.,
 
הנדון: יום הבחירות לכנסת ה-19 - יום שבתון
 
 
יום הבחירות לכנסת ה- 19 נקבע ליום שלישי 22.1.2013, ולפי חוק הבחירות לכנסת יום זה הוא יום שבתון.
 
עפ"י חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] התשכ"ט 1969 עובד שעבד אצל מעבידו 14 יום רצופים לפחות סמוך ליום הבחירות, ישלם לו המעביד את השכר שהעובד היה משתכר אצלו ביום הבחירות אילולא שבת מעבודתו  (סעיף 136 לחוק).
 
שעות השבתון אינן מוגדרות בחוק אולם נקבע בחוק הבחירות ששעות פתיחת הקלפיות יהיו בין 07:00 –22:00 באותו יום.
 
בחוק יסוד הכנסת נקבע כי שירותים ציבוריים יפעלו כסדרם ביום הבחירות.
 
ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה 19פרסמה הודעה, בהתאם לסמכותה לפי חוק הבחירות הנ"ל וקבעה את סוגי השירותים הציבוריים שיפעלו כסדרם ביום הבחירות. בין יתר השירותים שיפעלו כסדרם ביום הבחירות נקבעו "מפעלי חרושת וחקלאות שתהליכי הייצור בהם מתנהלים ברציפות". כן קבעה הועדה שיש לאפשר לעובדים באותם מפעלים להצביע. 

לההודעה במלואה לחץ כאן.
 
עובד המועסק במפעל מהסוג האמור לעיל ונדרש לעבוד, יקבל בנוסף לשכרו הרגיל בעד עבודתו גם שכר עבור יום עבודה רגיל המשתלם לכלל העובדים שאינם עובדים ביום השבתון האמור.
הזכאות מוקנית לעובדים בעלי זכות הצבעה בלבד.
 
לפרטים והבהרות ניתן לפנות לח"מ או לאגף עבודה ומשאבי אנוש בטלפונים - 03-5198824 או 03-5198731, או 03-5198736.
 
 
 
בכבוד  רב,
 
עופר יוחננוף,עו"ד 
מנהל המחלקה למשפט עבודה

הודעה בדבר שבתון ביום הבחירות  הודעה בדבר שבתון ביום הבחירות
הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
חשש לשביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/3, 2/02/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share