חוזר מס' 26/2012 - מבצע "עמוד ענן"- תקנות מס רכוש נזק עקיף, הסכם קיבוצי לתשלום שכר לעובדים שנעדרו

17/12/2012

לכבוד
המנהל/ת הכללי/ת
 


הנדון: מבצע "עמוד ענן"-תקנות מס רכוש נזק עקיף, הסכם קיבוצי לתשלום שכר לעובדים שנעדרו
 


1.  בהמשך לחוזרים קודמים בנושא מבצע "עמוד ענן " חוזרים  21/2012,23/2012 אני שמח לבשר לכם ולהביא לידיעתכם כי לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים חתמה על הסכם קיבוצי  כללי עם מדינת ישראל וההסתדרות הכללית בנושא תשלום שכר לעובדים שנעדרו במהלך מבצע עמוד ענן  בהתאם לקריטריונים שסוכמו.
 
2. ועדת הכספים של הכנסת אישרה את תקנות מס רכוש וקרן פיצויים תשלום פיצויים (נזק מלחמה ונזק עקיף) הוראת שעה התשע"ג 2012. התקנות עוסקות במסלולי הפיצוי למעסיקים ובהם חברי התאחדות התעשיינים. להוראת השעה – תקנות מס רכוש וקרן פיצויים נזק מלחמה ונזק עקיף לחץ כאן.
 
3. רשות המיסים אמורה לפרסם בימים הקרובים הוראות ביצוע  לתקנות באתר האינטרנט  ובמסגרת זאת יפורסמו  הטפסים הנדרשים להגשת התביעות במסלולי הפיצוי השונים .
 
4. בכוונתנו לערוך עם פרסום הוראות הביצוע כנס מקצועי בדרום עם מומחים לנושא הודעה  על מיקום ומועד  הכנס תישלח בנפרד ע"י סניף דרום של ההתאחדות.
 
5. המלצתנו בשלב זה לבחון עם הגורמים הרלוונטיים בחברתכם  מבין המסלולים השונים לפיצוי  מהו המסלול המתאים לחברתכם להגשת התביעה.
 
6. לעיונכם ההסכם הקיבוצי שנחתם - להסכם הקיבוצי לחץ כאן.
 
7. לשאלות פרטים והבהרות ניתן לפנות לעו"ד עופר יוחננוף 03-5198824 או מייל ofery@industry.org.il

 
8. בשולי הדברים ברצוני להצדיע לכם תעשייני הדרום על עמידתכם האיתנה  והנחושה במהלך תקופת מבצע עמוד ענן (ואף קודם לכם ).
 

 

בכבוד רב 
 
אמיר חייק 
מנהל כללי

 

חוזר מס' 26/2012 - מבצע "עמוד ענן"- תקנות מס רכוש נזק עקיף, הסכם קיבוצי לתשלום שכר לעובדים שנעדרו  חוזר מס' 26/2012 - מבצע "עמוד ענן"- תקנות מס רכוש נזק עקיף, הסכם קיבוצי לתשלום שכר לעובדים שנעדרו
הוראת השעה תקנות מס רכוש וקרן פיצויים נזק מלחמה ונזק עקיף  הוראת השעה תקנות מס רכוש וקרן פיצויים נזק מלחמה ונזק עקיף
הסכם קיבוצי - 6.12.2012 - לתשלום שכר לעובדים שנעדרו עמוד ענן  הסכם קיבוצי - 6.12.2012 - לתשלום שכר לעובדים שנעדרו עמוד ענן
הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
חשש לשביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/3, 2/02/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share