חוזר מס' 25/2012 - תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות) התשע"ג 2012

5/12/2012

לכבוד
המנהל/ת הכללי/ת
 
 
הנדון: תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות) התשע"ג 2012
 
 
1. בחודש נובמבר 2012 אישרה הכנסת את תקנות תכנית "ניהול בטיחות 2012".
 
2. התקנה אמורה להיכנס לתוקפה 18 חודשים מיום פרסומה ,דהיינו עד 1.6.2014. וזאת  כדי לאפשר למפעלים להתארגן ולהטמיע בהדרגה את התקנות במקומות עבודה.
 
3. התקנה חלה על כל מפעל המעסיק 50 עובדים ומעלה ומחויב בהעסקת ממונה בטיחות ובמקומות נוספים המפורטים בתקנות.
 
מטרת התקנה:
 
4. מטרת תקנות אלה לקבוע קיומה של תכנית שיטתית פרואקטיבית במקום העבודה, לצמצום הסיכונים ולמילוי אחר דרישות החקיקה בנושאי בטיחות, גיהות ובריאות תעסוקתית.
 
עיקרי התקנות:
 
התקנות קובעות תכנית ניהול לבטיחות בפורמט אחיד ומובנה, הכולל את המרכיבים העיקריים הבאים:
א. מינוי אחראי בדרג ניהולי על נושא הבטיחות ובריאות בעבודה ואישור תכנית ניהול הבטיחות בחתימתו.
ב. קביעת לוח זמנים ליישומה של תכנית ניהול הבטיחות וביצוע בקרה על יישומה.
ג. הקצאת משאבים ליישומה של התכנית.
ד. ניתוח תהליך, ניהול שינויים,ניהול הסיכונים, ניתוח משימות ותהליכים וכן פעולות איתור מפגעים, ניטורים סביבתיים, סקרי סיכונים.
ה. הפחתת הסיכונים בתהליכים.
ו. תכנית הדרכה, תכנית בדיקות רפואיות, תכנית בדיקות בטיחות לציוד וחומרים.
 
לסיכום: ליבן של התקנות הוא תהליך ניהול הסיכונים אשר יש לבצע במקום העבודה באופן מקצועי ורציף
 
5. יודגש כי התקנות מטילות אחריות על מחזיק מקום העבודה. חובה זו של מחזיק העבודה כוללת בין היתר:
א. הצהרה על מדיניות הבטיחות.
ב. אישור התכנית בחתימתו.
ג. מינוי אחראים.
ד. קביעת לוח זמנים ליישומה של התכנית.
ה. ביצוע בקרה על יישומה.
ו. החלטה בדבר הקצאת משאבים לצורם יישומה של התכנית.
 
בדבר פרטים והבהרות ניתן לפנות למר זאב פוטרמן באגף עבודה ומשאבי אנוש, טלפון – 03-5198818/9 או בדוא"ל zeevf@industry.org.il


 
לנוסח התקנות לחץ כאן

 

 

בברכה,

 

אמיר חייק
מנהל כללי

 

תקנות תוכנית נהול בטיחות 2012  תקנות תוכנית נהול בטיחות 2012
הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
חשש לשביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/3, 2/02/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share