חוזר מס' 18/2012 - עדכון שכר מינימום החל ממשכורת חודש אוקטובר 2012

11/10/2012

לכבוד
המנהל/ת הכללי/ת
 
נכבדי/תי
 
הנדון: עדכון שכר מינימום החל  ממשכורת חודש אוקטובר 2012
 
 
1. ביום 15.6.2011 פורסם ברשומות חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום- הוראת שעה), התשע"א- 2011 (להלן: "הוראת השעה") .
 
2. בהתאם להוראת השעה, החל מיום 1.10.2012 (דהיינו: החל משכר חודש אוקטובר 2012 שישולם בתחילת חודש נובמבר 2012) שכר המינימום יעמוד על סך 4,300 ₪ לחודש עבודה מלא לעובד במשכורת, ו-23.12 ש"ח  לשעת עבודה אחת לעובד בשכר לפי שעה.
 
3. נזכיר, כי בהגדרת "שכר מינימום" נכללים ומובאים בחשבון שכר יסוד או שכר משולב ותוספת קבועה המשתלמת לעובד עקב עבודתו.לא מובאים בחשבון, לעומת זאת, תוספות שונות כגון תוספת וותק, תוספת בשל עבודה במשמרות, משכורת י"ג, פרמיה לסוגיה, החזר הוצאות וכן נסיעות שמשלם המעביד.
 
4. סעיף 9 לחוק קובע, כי העלאת שכר המינימום בהתאם לחוק לא תשמש עילה לתביעה להעלאת שכר עבודה של עובד המשתכר מעל שכר המינימום או להפרש כלשהו.  מטרת סעיף זה היא למנוע  גרירת שכר של עובדים המשתכרים מעל "שכר המינימום" רק מכוח העלאת שכר לעובדים המקבלים שכר נמוך. 
 
5. נזכיר, כי חקיקת הוראת השעה היא בהתאם להסכם שנחתם בין לשכת התאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית החדשה להעלאת שכר המינימום בשיעורים ובמועדים  המפורטים לעיל. 
 
בדבר הסברים נוספים, במידת הצורך, ניתן לפנות לעו"ד עופר יוחננוף טל' 03-5198824 , לעו"ד מיכל חילי וקסמן טל' 03-5198731  ולעו"ד נאור מגן טל' 03-5198736.
 
 
בברכה,
 
 
אמיר חייק
מנהל כללי

 

חוזר מס' 18/2012 - עדכון שכר מינימום החל  ממשכורת חודש אוקטובר 2012  חוזר מס' 18/2012 - עדכון שכר מינימום החל ממשכורת חודש אוקטובר 2012
הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
חשש לשביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/3, 2/02/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share