חוזר מס' 17/2012 - תוכנית מענקים להתייעלות אנרגטית

24/09/2012

לכבוד
המנהל/ת הכללי/ת
 
נכבדי/תי
 
הנדון: תוכנית מענקים להתייעלות אנרגטית
 
המשרד להגנת הסביבה ומרכז ההשקעות במשרד התמ"ת מפעילים מקצה נוסף של התוכנית למתן מענקים לביצוע פרויקטי התייעלות אנרגטית, המביאים להפחתת פליטות. במסגרת התוכנית, הוקצו לטובת פרויקטים בתעשייה 29.5 מליון ₪, לשנת 2012. 
 
המענקים יינתנו עבור פרויקטים כגון:
 
שדרוג וייעול מנועים, תנורים, מערכות חימום מים, מיזוג אויר ותאורה, או כל שינוי מערכתי, המביא לצמצום צריכות אנרגיה והקטנת פליטות גזי חממה, כולל פרויקטי אנרגיה מתחדשת שלא ניתן עבורם תמריץ תעריפי או כספי אחר. לא תינתן תמיכה למעבר משימוש במזוט או סולר לשימוש בגז טבעי.
 
התמיכה הניתנת במסגרת התוכנית:

  • מענק בשיעור עד 20% מסך ההשקעה בפרויקט, ועד תקרה של כ-6 מלש"ח להשקעה.
  • בנוסף, ניתן להגיש בקשה בגין התקנה של טכנולוגיה ישראלית חדשה ולקבל תמיכה נוספת בשיעור של 15%-25% מסך ההשקעה, ועד כ-4 מלש"ח.

קריטריונים ותנאים עיקריים להגשת בקשות במסגרת התוכנית: 

 

  • הוכחת הפחתת פליטת גזי חממה עד שנת 2020 לפחות והגשת דוחות מעקב ובקרה שנתיים.
  • הפרויקט אינו מקבל מימון ממשלתי נוסף או תעריף חשמל מועדף (בפרויקטים של אנרגיה מתחדשת).
  • היקף המחזור השנתי של המפעל קטן מ-400 מלש"ח.
  • סך ההשקעה בפרויקט: 200,000 ₪ לפחות. 

למידע מלא ומפורט על התוכנית וטופסי הגשה – לחץ כאן. המועד האחרון להגשת בקשות : יום רביעי, 31.10.2012.
 
לפרטים נוספים ניתן לפנות אל: אורן הרמבם, מנהל המחלקה לכלכלת עסקים:
03-5198807/9, דוא"ל:  oren@industry.org.il


 
בברכת חג שמח,
 
אמיר חייק
מנהל כללי

 

הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
חשש לשביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/3, 2/02/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share