חוזר מס' 22/2011 – דיווח החלטות יישום המלצות דוח טרכטנברג

31/10/2011

לכבוד

המנהל/ת הכללי/ת,

 

נכבדי/תי

 

הריני לעדכנכם בפרטי ההסכמות, שסוכמו בין לשכת התיאום של המעסיקים והתאחדות התעשיינים אל מול הממשלה בדבר יישום המלצות דו"ח טרכטנברג בפרק המיסוי:

 

א. הפחתת מכסים - במטרה לאפשר לתעשייה המקומית להסתגל להפחתת המכסים סוכם כי במקום איפוס מכסים מיידי (עד סוף שנת 2012), הפחתת המכסים תעשה במהלך מדורג: בפעימה הראשונה בשנת 2012 יופחתו המכסים על מוצרים שאינם מיוצרים בישראל וחומרי גלם לתעשייה. בפעימות הבאות יופחתו המכסים באופן מדורג בשיעור שנתי של 10-15% לצד חתימה על הסכמי סחר, אשר יפתחו שווקים חדשים בפני התעשייה הישראלית.

 

ב. ביטוח לאומי למעסיקים - העלאת ביטוח לאומי למעסיקים ב- 1.6 נקודות אחוז, שהייתה אמורה להיכנס לתוקף ב- 1.1.12, נדחתה בשלב זה בשנתיים ולא תכנס לחקיקה.

 

ג. ביתר הנושאים עליהן ממליצה הועדה דוגמת ביטול היטלי סחר, הגבלים עסקיים, שינויי תקינה ועוד נמשכת ההדברות עם משרד האוצר והתמ"ת במטרה לצמצם את הפגיעה בתעשייה הישראלית.

 

עוד נעדכן כי על רקע סכסוך העבודה עליו הכריזה ההסתדרות בנושא עובדי קבלן, נמשכת ההדברות בין לשכת התיאום והתאחדות התעשיינים, ההסתדרות הכללית והממשלה במטרה למצוא פתרון קבע, שלא יפגע בגמישות העסקית ובכושר התחרות של המשק מחד גיסא ויביא לפתרון הוגן למצבים בהם עובדי קבלן מועסקים שנים רבות בתנאים נחותים במקומות עבודה מאידך גיסא, ובכך כמובן להימנע מהשבתת המשק. אנו נעדכן עם הגעה להסכמות.

 

 

 

ב ב ר כ ה ,

 

אמיר חייק

מנהל כללי

הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
חשש לשביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/3, 2/02/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share