חוזר מס' 16/2011 – עדכון חקיקה - חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון מס' 8), התשע"א- 2011

25/07/2011

‏לכבוד
המנהל/ת הכללי


א.ג.נ,


שלום רב,


הנדון:-  עדכון חקיקה - חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון מס' 8), התשע"א- 2011
 
1. כזכור, במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו–2010), התשס"ט-2009 תוקן חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996 (להלן ייקרא: "החוק") כך שגם קבלני שירות, ולא רק קבלני כוח אדם, חייבים ברישיון קבלנים כחוק.
 
2. עניינו של תיקון מס' 8 לחוק הוא איסור התקשרות עם קבלן  כוח אדם או קבלן שירות, שאינו מחזיק ברישיון לפי חוק. האיסור הוא הן על התקשרות כאמור והן על קבלת שירות מקבלן שאינו בעל רישיון. האיסורים על המזמין הם איסורים פליליים שבצדם קנסות פליליים לפי חוק העונשין, התשל"ז- 1977.
 
3. נזכיר, כי קבלן שירות הוא מי שעיסוקו במתן שירות בתחום השמירה והאבטחה ובתחום הניקיון. 
 
4. החוק יחול על התקשרויות שנערכו או חודשו מיום 1 בינואר 2012 ואילך, שהוא תאריך תחילתו של החוק.
 
5. בדבר הסברים נוספים ובמידת הצורך ניתן לפנות לעו"ד עופר יוחננוף, מנהל המחלקה למשפט עבודה טל' 03-5198824 או לעו"ד מיכל חילי- וקסמן, ראש תחום חקיקת עבודה טל' 03-5198731   .
 

 
בברכה,
 
אבי ברק  
ראש האגף עבודה ומשאבי אנוש

הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
חשש לשביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/3, 2/02/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share