חוזר מס' 16/2011 – עדכון חקיקה - חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון מס' 8), התשע"א- 2011

25/07/2011

‏לכבוד
המנהל/ת הכללי


א.ג.נ,


שלום רב,


הנדון:-  עדכון חקיקה - חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון מס' 8), התשע"א- 2011
 
1. כזכור, במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו–2010), התשס"ט-2009 תוקן חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996 (להלן ייקרא: "החוק") כך שגם קבלני שירות, ולא רק קבלני כוח אדם, חייבים ברישיון קבלנים כחוק.
 
2. עניינו של תיקון מס' 8 לחוק הוא איסור התקשרות עם קבלן  כוח אדם או קבלן שירות, שאינו מחזיק ברישיון לפי חוק. האיסור הוא הן על התקשרות כאמור והן על קבלת שירות מקבלן שאינו בעל רישיון. האיסורים על המזמין הם איסורים פליליים שבצדם קנסות פליליים לפי חוק העונשין, התשל"ז- 1977.
 
3. נזכיר, כי קבלן שירות הוא מי שעיסוקו במתן שירות בתחום השמירה והאבטחה ובתחום הניקיון. 
 
4. החוק יחול על התקשרויות שנערכו או חודשו מיום 1 בינואר 2012 ואילך, שהוא תאריך תחילתו של החוק.
 
5. בדבר הסברים נוספים ובמידת הצורך ניתן לפנות לעו"ד עופר יוחננוף, מנהל המחלקה למשפט עבודה טל' 03-5198824 או לעו"ד מיכל חילי- וקסמן, ראש תחום חקיקת עבודה טל' 03-5198731   .
 

 
בברכה,
 
אבי ברק  
ראש האגף עבודה ומשאבי אנוש

הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
חוזר מס' 16/2016 - תעשייה כחול לבן בסוכת הנשיא בחול המועד בחג סוכות – 19.10.2016, 10/10/2016
חוזר מס' 15/2016 - יריד חדשנות אורבנית 24-25.1.2017, 29/09/2016
חוזר מס' 14/2016 - כנס תעשיית המיחזור הישראלית ה-2 - 24.11.2016 , 22/09/2016
חוזר מס' 13/2016 - נמנעה השביתה הכללית בנמלי הים בחיפה ובאשדוד , 7/09/2016
חוזר מס' 12/2016 - שביתה צפויה בנמלי הים של ישראל –נמלי חיפה ואשדוד , 30/08/2016
חוזר מס' 11/2016 - ישום צו ההרחבה לעידוד והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות – פניית ההסתדרות הכללית החדשה , 22/08/2016
חוזר מס' 10/2016 - דמי הבראה לשנת 2016, 11/07/2016
חוזר מס' 9/2016 - העסקת בני נוער 2016 , 11/07/2016
חוזר מס' 8/2016 - הנחיות ליישום אימות משקל ביצוא, 7/06/2016
חוזר מס' 7/2016 - קריאה לסימון מוצרים בתו מיוצר בישראל לקראת קמפיין שטח רחב היקף, 7/06/2016
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share