חוזר מס' 15/2011 – יחסי הסחר עם האיחוד האירופי

10/07/2011

לכבוד
המנהל/ת הכללי
 
א.ג.נ.,

 הנידון: יחסי הסחר עם האיחוד האירופי
 
1. בחינת שינוי כללי המקור בין ישראל לאיחוד האירופי
 
נציבות האיחוד האירופי החלה במו"מ רחב היקף הכולל את מדינות הים התיכון ובכללן ישראל לפישוט ושיפור כללי המקור בהסכמי הסחר. מינהל סחר חוץ בתמ"ת ינהל את המו"מ מול נציבות האיחוד האירופי יחד עם רשות המכס.
לכללי המקור תפקיד מרכזי בהסכמי הסחר. כללים אלו קובעים מהי "מדינת המקור"  של מוצר מסוים הנסחר בין מדינות ואם אכן הוא עומד באותם כללים, זכאי המייצא להטבות מכס (כגון אי תשלום מכס והיטלים או תשלום מכס ברמה מופחתת באופן יחסי למתחרים מארצות שלישיות) בשעת הכניסה לארץ היעד.
בסחר הבינלאומי נקבעו מספר  מבחנים לקביעת מדינת המקור של מוצרים. דרישה לשיעור מינימלי של תוספת תשומות מקומיות שנוספו למוצר במדינת המקור (בדר"כ כאחוזים מערך המוצר), עיבוד משמעותי, או שינוי בסיווג המכס במהלך העיבוד בארץ המקור.
במסגרת הסכם הסחר בין ישראל לאיחוד  נקבעו כללי מקור המגדירים את המוצרים אשר זכאים להחשב "מקוריים", דהיינו, מוצרים אשר מקורם מישראל או ממדינות האיחוד. בכללי המקור מפורטים תהליכי עיבוד הנחוצים על-מנת להעניקלמוצרים מעמד של מוצר מקור.
כללי המקור מול האיחוד האירופי נקבעו לפני למעלה מ-15 שנים. יש צורך לעדכנם בהתאם לשיטות ייצור חדשות, טכנולוגיות מתקדמות וצרכי תעשיה חדשים. מדובר בהזדמנות לפשט את כללי המקור ולשפרם. בכדי לזהות את צרכי התעשיה הישראלית אנו זקוקים לעמדות המפעלים באשר ליכולת העמידה בכללי המקור הקיימים.
לאור חשיבות הנושא והשפעתו על היצוא התעשייתי לאירופה, נודה על העברת עמדת המפעל באשר לשינוי כללי המקור.
 
2. מפגש תת הועדה בנושא סחר בין ישראל לאיחוד האירופי


ב 13 בספטמבר יתקיים מפגש תת הועדה בנושא סחר בין ישראל לאיחוד האירופי אשר במהלכו ידונו הצדדים ביוזמות שונות להידוק היחסים וכן במגוון סוגיות סחר בילטרליות. מטרת הועדה לבחון דרכים לקידום הקשרים הכלכליים והסרת מכשולים בירוקרטים העומדים בפני הסחר.
אחת המטרות המרכזיות של הועדה היא להעלות בפני גורמי הממשל באירופה קשיים וחסמים בהם נתקלות חברות ישראליות בסחר עם המדינות החברות באיחוד האירופי, קשיים דוגמת מכסים גבוהים וביורוקרטיה מסורבלת, צורך באישור תקינה מקומית, אפליה במכרזים וכדו'.
 
לקראת הדיונים, אנו מעוניינים לנצל הזדמנות זו ולהעביר לידי התמ"ת  מסמך ובו ריכוז בעיות הסחר בהן נתקלים התעשיינים במהלך עסקים שוטף וכן רשימת נושאים והמלצות אותם הינכם מעוניינים לקדם מול הסקטור העסקי והממשלתי. דוגמאות: מכס, חסמים בלתי מכסיים, בעיות בתקינה, רישוי, אפליה במכרזים, ייבוא בהיצף וכל בעיה אחרת אותה תרצו כי נביא לדיון.
 
 
להעלאת הנושאים, הבקשות והדרישות, בשני הנושאים לעיל ניתן לפנות אל נתנאל היימן, אגף סחר חוץ: natanel@industry.org.il טל: 03-5198815/6 
 
 
 
בברכה,

אמיר חייק
מנהל כללי 

הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הבהרה בדבר מועד כניסת לתוקף של הסכם לקיצור שבוע העבודה - חוזר 2017/13, 27/06/2017
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share