חוזר מס' 13/2011 – דמי הבראה - 2011

23/06/2011

לכבוד
המנהל/ת הכללי
 
א.ג.נ.,
 
הנדון: דמי הבראה-2011
 
 
1. ההסכם הקיבוצי הכללי בדבר גובה השתתפות המעסיק בהוצאות הבראה של עובדיו מ- 13.7.98 הוארך עד ליום 30.6.2012. 
ביום 20.6.11  נחתם הסכם קיבוצי עם ההסתדרות לפיו גובה דמי ההבראה, השתתפות המפעל בהוצאות ההבראה והנופש של עובדיו  תהיה 365 ש"ח לכל יום הבראה.

(משקף עליה של  4.1% במדדים מחודש מאי2010ועד מאי 2011 - מחיר יום הבראה קודם עמד  על 351 ₪).
                                                                  
2. א. קצובת ההבראה תינתן לעובדים במשרה מלאה ובעבור עבודה בפועל (אלא אם נקבעה בהסכם קיבוצי החל על העובד הוראה עדיפה) בשיעורים הבאים:-

 

  • עבור השנה הראשונה לעבודה במפעל – 5 ימי הבראה.
  • עבור השנה השנייה ועד השנה השלישית – 6 ימי הבראה. 
  • עבור השנה הרביעית ועד השנה העשירית – 7 ימי הבראה. 
  • עבור השנה האחת עשרה ועד השנה החמש עשרה – 8 ימי הבראה. 
  • עבור השנה השש עשרה ועד השנה התשע עשרה – 9 ימי הבראה. 
  • עבור השנה העשרים ואילך – 10 ימי הבראה.

ב.  עובד יהיה זכאי לדמי הבראה רק לאחר שהשלים את שנת העבודה הראשונה במקום עבודתו. לאחר שנת העבודה הראשונה יהיה זכאי העובד גם לחלק היחסי עבור חלק מהשנה.
 
3. בקביעת תקופת הזכאות לא תובא בחישוב היעדרות בשל חופשה ללא תשלום וכל היעדרות אחרת בה לא מתקיימים יחסי עובד מעביד, אך מובאת בחשבון תקופת חופשת הלידה.
 
4. דמי ההבראה הם בסכום אחיד ואין חובה על העובד להציג קבלה המעידה על תשלום בגין הבראה.
 
5. קצובת ההבראה תשולם באחד מחודשי הקיץ (יוני – ספט'), אלא אם הוסכם או נהוג מועד אחר במקום העבודה.
 
6. לעובדים במשרה חלקית תשולם קצובת ההבראה באופן יחסי לחלקיות המשרה.
 
7. יצוין עוד כי העובד יהיה זכאי לדמי הבראה גם לאחר סיומם של יחסי עובד ומעביד, וזאת לגבי תקופה של עד שנתיים שלפני תום תקופת עבודתו, אם לא קיבל את דמי ההבראה עבור אותה תקופה במהלך עבודתו.
 
8. בדבר הסברים והבהרות ניתן לפנות למחלקה למשפט עבודה  למנהל המחלקה עו"ד עופר יוחננוף טל'  03-5198824 או לעו"ד מיכל חילי – 03-5198731.
 
 
 
ב ב ר כ ה,
 
אבי ברק  
ראש אגף עבודה ומשאבי אנוש

הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
חשש לשביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/3, 2/02/2017
עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/2, 9/01/2017
עדכונים בדיני עבודה החל מתאריך 1.1.2017 - חוזר 2017/1, 2/01/2017
אסיפה כללית של התאחדות התעשיינים 12.1.17 הצעה להתקנת תקנות משנה שיובאו להצבעה - חוזר מס' 2016/20, 28/12/2016
הטבות לתעשייה הישראלית 2017 - חוזר 2016/19, 18/12/2016
חוזר מס' 18/2016 - נוהל רשות ההגירה והאוכלוסין לטיפול בהעסקת מומחה זר המוזמן לישראל לתקופה של עד 45 יום בשנה, 11/12/2016
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share