חוזר מס' 12/2011 – עדכון שכר מינימום החל ממשכורת חודש יולי 2011

21/06/2011

לכבוד

המנהל/ת הכללי

 
א.ג.נ,
 
שלום רב,
 
הנדון: עדכון שכר מינימום החל  ממשכורת חודש יולי 2011
 
 
1. בהמשך לחוזר מיום 7.4.11 שהעברנו לידיעתכם בדבר שכר מינימום, ביום 15.6.2011 פורסם ברשומות חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום- הוראת שעה), התשע"א- 2011 (להלן: "הוראת השעה").
 
2. בהתאם להוראת השעה, החל מיום 1.7.2011 (דהיינו: החל משכר חודש יולי 2011 שישולם בתחילת חודש  אוגוסט 2011) שכר המינימום יעמוד על סך 4,100 ₪ לחודש עבודה מלא לעובד במשכורת, ו-22.04 ש"ח  לשעת עבודה אחת לעובד בשכר לפי שעה.
 
3. החל מיום 1.10.2012 שכר המינימום יעמוד על סך 4,300 ₪ לחודש עבודה. עוד לפני כן, באפריל 2012, אמור שכר המינימום להתעדכן על פי חוק שכר מינימום התשמ"ז- 1987 (להלן ייקרא: "החוק"), קרי- 47.5% מהשכר הממוצע במשק.
 
4. נזכיר, כי בהגדרת "שכר מינימום" נכללים ומובאים בחשבון שכר יסוד או שכר משולב ותוספת קבועה המשתלמת לעובד עקב עבודתו.לא מובאים בחשבון, לעומת זאת, תוספות שונות כגון תוספת וותק, תוספת בשל עבודה במשמרות, משכורת י"ג, פרמיה לסוגיה, החזר הוצאות וכן נסיעות שמשלם המעביד.
 
5. סעיף 9 לחוק קובע, כי העלאת שכר המינימום בהתאם לחוק לא תשמש עילה לתביעה להעלאת שכר עבודה של עובד המשתכר מעל שכר המינימום או להפרש כלשהו.  מטרת סעיף זה היא למנוע  גרירת שכר של עובדים המשתכרים מעל "שכר המינימום" רק מכוח העלאת שכר לעובדים המקבלים שכר נמוך. 
 
6. נזכיר, כי חקיקת הוראת השעה היא בהתאם להסכם שנחתם בין לשכת התאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית החדשה להעלאת שכר המינימום בשיעורים ובמועדים  המפורטים לעיל. 
 
בדבר הסברים נוספים, במידת הצורך, ניתן לפנות  לח"מ בטל' 03-5198820,
לעו"ד עופר יוחננוף טל' 03-5198824  ולעו"ד מיכל חילי וקסמן טל' 03-5198731 
 

בברכה,
 
אבי ברק  
ראש אגף עבודה ומשאבי אנוש 

הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
חשש לשביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/3, 2/02/2017
עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/2, 9/01/2017
עדכונים בדיני עבודה החל מתאריך 1.1.2017 - חוזר 2017/1, 2/01/2017
אסיפה כללית של התאחדות התעשיינים 12.1.17 הצעה להתקנת תקנות משנה שיובאו להצבעה - חוזר מס' 2016/20, 28/12/2016
הטבות לתעשייה הישראלית 2017 - חוזר 2016/19, 18/12/2016
חוזר מס' 18/2016 - נוהל רשות ההגירה והאוכלוסין לטיפול בהעסקת מומחה זר המוזמן לישראל לתקופה של עד 45 יום בשנה, 11/12/2016
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share