חוזר מס' 11/2011 – שינוי בשיעור דמי ביטוח לאומי החלים על המעסיק החל מ- 1/4/2011

3/05/2011

לכבוד
מנהל/ת כללי/ת
 
א.ג.נ.,
 
הנדון:-  שינוי  בשיעור דמי ביטוח לאומי החלים על המעסיק החל מ- 1/4/2011
 
 
עפ"י חוק ההסדרים, החל ממשכורת חודש אפריל 2011, יחול שינוי בשיעור דמי ביטוח לאומי החלים על המעסיק כדלקמן:-
א. השיעור המופחת המשולם על חלק מההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע עפ"י חוק ביטוח לאומי  ירד  מ- 3.85% ל- 3.45% (חזרה לשיעור שהיה בתוקף עד 31/7/2099).
 
ב. השיעור המלא המשולם על חלק מההכנסה שמעל ל- 60% מהשכר הממוצע ועד להכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח לאומי יעלה מ- 5.43% ל-5.90%.
 
החל מ- 1/1/2011 השכר הממוצע עפ"י חוק ביטוח לאומי הוא 8,307 ₪. 60% ממנו הוא 4,984 ₪ לחודש.
 
החל מ-1.1.2011 ההכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח לאומי היא 73,422 ₪ לחודש במקום 79,750 ₪ שהיתה בתוקף עד 31/12/10.
 
בדבר פרטים והבהרות ניתן לפנות לחיזקיה ישראל, מנהל המחלקה לביטוח סוציאלי ולקשרי גומלין עם הכנסת טל. 03-5198819.
 
 
ב ב ר כ ה,
 
אבי ברק  
ראש אגף עבודה ומשאבי אנוש

הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הבהרה בדבר מועד כניסת לתוקף של הסכם לקיצור שבוע העבודה - חוזר 2017/13, 27/06/2017
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share