חוזר מס' 8/2011 – עדכון שכר מינימום החל ממשכורת חודש אפריל 2011

7/04/2011

לכבוד
המנהל/ת הכללי
 
א.ג.נ,
 
שלום רב,
 
הנדון:  עדכון שכר מינימום החל  ממשכורת חודש אפריל 2011
 
1. בהתאם לחוק שכר מינימום, התשמ"ז- 1987 (להלן: "החוק"), שכר המינימום המעודכן ליום ה- 1 באפריל 2011 הינו 3,890.25 ₪ לחודש עבודה מלא לעובד חודשי, ו- 20.92 ₪  לשעת- עבודה לעובד בשכר לפי שעה. שכר המינימום ליום עבודה הינו החלק ה-25 של שכר המינימום לגבי עובד המועסק שבוע עבודה בן ששה ימים, והחלק ה-21 ושני שלישים לגבי עובד המועסק שבוע עבודה בן חמישה ימים.
 
2. נזכיר, כי בהגדרת "שכר מינימום" נכללים ומובאים בחשבון הרכיבים הבאים: שכר יסוד או שכר משולב ותוספת קבועה המשתלמת לעובד עקב עבודתו.
 
3. עוד נזכיר, כי לא מובאים בחשבון בחישוב "שכר מינימום" תוספת משפחה, תוספת ותק, תוספת בשל עבודה במשמרות, משכורת י"ג, מענקים על בסיס שנתי, פרמיה מדודה, מוסכמת, קבועה, או קבוצתית, החזר הוצאות לרבות הוצאות כלכלה ואש"ל וכן נסיעות שמשלם המעביד.
 
4. סעיף 9 לחוק קובע, כי העלאת שכר המינימום בהתאם לחוק לא תשמש עילה לתביעה להעלאת שכר עבודה של עובד המשתכר מעל שכר המינימום או להפרשיות כלשהי.  מטרת סעיף זה היא למנוע  גרירת שכר של עובדים המשתכרים מעל "שכר המינימום" רק מכוח העלאת שכר לעובדים המקבלים שכר נמוך. 
 
5. כאמור, העדכון הנ"ל של שכר המינימום הינו בתוקף החל משכר חודש אפריל 2011, המשולם בראשית חודש מאי 2011. 
 
6. כזכור, בין לשכת התאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית החדשה נחתם הסכם להעלאת שכר המינימום ל- 4,100 ₪ החל מחודש יולי 2011 ולסך 4,300 ₪ החל מחודש אוקטובר 2012.  על הסכם זה לא הוצא צו הרחבה. הממשלה אמורה להגיש תזכיר חוק מוסכם על פי העקרונות שנקבעו בהסכם.
 
בדבר הסברים נוספים, במידת הצורך, ניתן לפנות  לח"מ בטל. 03-5198820
לעו"ד עופר יוחננוף טל. 03-5198824  ולעו"ד מיכל וקסמן- חילי טל. 03-5198731 .
 
בברכה,
 
 אבי ברק  
ראש אגף עבודה ומשאבי אנוש

 

הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
חשש לשביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/3, 2/02/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share