חוזר מס' 3/2011 – היערכות ליישום חוק האריזות

13/02/2011

לכבוד

המנהל/ת הכללי/ת

 

נכבדי ,

 

הנדון: היערכות ליישום חוק האריזות

 

כפי שבוודאי ידוע לך, חוק האריזות נכנס לאחרונה לתוקף. החוק קובע "אחריות יצרן" על האריזות הביתיות והמסחריות, ומגדיר לוחות זמנים נוקשים ליישום, אשר תחילתם ביולי 2011.

 

רצ"ב מסמך שהוכן ע"י עו"ד בני רוטנברג (יועץ משפטי של התאחדות התעשיינים לנושא חוק האריזות), המציג את חובות היצרנים והיבואנים מכוח החוק להסדרת הטיפול באריזות.

 

חלק מרכזי ליישום החוק הינו הקמת "גוף מוכר", אשר ייקח על עצמו את מירב האחריות מהמפעלים על מנת לטפל בפסולת האריזות במשק.

 

מתוך הבנה כי הגוף המוכר היעיל ביותר לטובת התעשייה הינו גוף מוכר שיוקם ע"י היצרנים, אנו פועלים בקדחתנות על מנת להקים גוף שכזה ולקבל את כל האישורים לכך מהרשויות.

 

חברות המעוניינות להשתלב בפעילות מוזמנות לפנות אלינו בעניין.

בתקופה הקרובה ניידע אתכם על פעילות זו, ונקיים מפגש תעשיינים על מנת להעמיק את ההיכרות עם החוק והשלכותיו על התעשייה.

 

 

 

בכבוד  רב,

 

יהודה (יודקה) שגב

מנהל כללי

מסמך שהוכן ע"י עו"ד בני רוטנברג (יועץ משפטי של התאחדות התעשיינים לנושא חוק האריזות), המציג את חובות היצרנים והיבואנים מכוח החוק להסדרת הטיפול באריזות.  מסמך שהוכן ע"י עו"ד בני רוטנברג (יועץ משפטי של התאחדות התעשיינים לנושא חוק האריזות), המציג את חובות היצרנים והיבואנים מכוח החוק להסדרת הטיפול באריזות.
הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הבהרה בדבר מועד כניסת לתוקף של הסכם לקיצור שבוע העבודה - חוזר 2017/13, 27/06/2017
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share