חוזר מס' 18/2010 – אסיפה כללית שלא מן המניין-2011 – הילטון ת"א 13.1.2011

20/12/2010

לכבוד

המנהל/ת הכללי/ת

 

נכבדי/תי

 

 

אסיפה כללית שלא מן המניין -2011 – הילטון ת"א 13.1.2011  

 

 

האסיפה הכללית שלא מן המניין לשנת 2011 של התאחדות התעשיינים, תתקיים השנה ביום חמישי ח' בשבט תשע"א 13.1.2011 במלון הילטון - ת"א. (רצ"ב לוז)

 

נא דאגו לשריין מועד זה ביומנכם

 

הזמנה הכוללת  סדר יום מפורט של האסיפה לרבות זהותם של אורחי  האסיפה תישלח בהמשך.

 

תקנון ההתאחדות קובע את ההוראות הנוגעות לאסיפה אשר עיקרם מפורט להלן לנוחיותכם.

 

באסיפה צפויה לעלות להצבעה הצעה לשינוי תקנון ההתאחדות המצ"ב .

 

הצעה לשינוי תקנון ההתאחדות

 

שינוי שם

מוצע לשנות את שמו של "הוועד הפועל" ל"מועצת התעשיינים".

 

נוסח הצעה –בכל מקום בתקנון ההתאחדות ישונה הדיבור "הוועד הפועל"  ל"מועצת התעשיינים".

 

דברי הסבר

 

על מנת להתאים את שמו של המוסד המרכזי של התעשיינים החברים בהתאחדות התעשיינים לעידן המאה ה-21 מוצע לשנות את שם המוסד מהוועד הפועל למועצת התעשיינים.

 

 

מניין חוקי וזכויות הצבעה  (פרק 3 אסיפות כלליות סעיף 3.5)

 

1. מניין חוקי לקיום אסיפה  כללית יתהווה כאשר יהיו נוכחים 50% מכל חברי ההתאחדות. באין מניין חוקי תידחה האסיפה בחצי שעה ותהיה חוקית בכל מספר משתתפים.

 

2. חבר ההתאחדות רשאי להיות מיוצג באסיפה הכללית על-ידי אחד הבעלים, חבר מועצת המנהלים, שותף או מנהל, שהינו עובד החברה. נציג כאמור, יקבל כרטיס הצבעה ויהיה בעל זכות הצבעה באסיפה הכללית.

 

3. חבר שאינו תאגיד אינו יכול למנות בא - כוח ועליו להשתתף באסיפה בעצמו.

 

4. נציג חבר רשאי להצביע בשם כל החברות שבהן הוא בעלים/חבר מועצת מנהלים/שותף/מנהל עובד חברה ואשר הן חברות בהתאחדות התעשיינים.

 

הצבעות פרק 3 (אסיפות כלליות סעיף 3.7)

 

1. ההחלטות באסיפות הכלליות תתקבלנה ברוב קולות של החברים הנוכחים והמצביעים. במקרה של קולות שקולים יהיה ליושב-ראש האסיפה קול מכריע.

 

2. ההצבעה בכל עניין אחר העומד לדיון ולהחלטה באסיפה הכללית תיערך בהרמת ידיים, אלא אם כן יחליט יושב-ראש האסיפה לקיים הצבעה חשאית, או שדרישה לכך תבוא מאת 25 חברים המשתתפים באסיפה.

 

פרק 13: שינוי תקנון

 

כל שינוי בתקנון ההתאחדות טעון אישור של האסיפה הכללית של ההתאחדות ויתקבל ברוב של 2/3 מהחברים הנוכחים והמצביעים באסיפה - בתנאי שלא תתקבל החלטה  כזאת  אלא  אם כן נושאי השינויים המוצעים כלולים בהזמנה לאותה אסיפה  או צורפו אליה. האסיפה רשאית לקבל את ההצעה, לדחותה או לשנותה, כפי שייטב בעיניה.  

 

*תקנון ההתאחדות קובע כי הזכות להיות מוזמן לאסיפה הכללית עומדת גם לחבר שלא שילם דמי חבר להתאחדות. חבר זה יוזמן לאסיפה אולם לא תהיה לו זכות הצבעה והוא לא יקבל כרטיס הצבעה, אלא אם פרע את כל חובותיו בגין דמי חבר עד 3 ימים לפני מועד האסיפה הכללית לכל המאוחר.

 

לשאלות הבהרות והסברים נוספים ניתן לפנות לעו"ד עופר יוחננוף בטלפון- 03-5198824 או בפקס 03-5198784 או מייל ofery@industry.org.il

 

נודה על אישור השתתפותכם (ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום), רצ"ב טופס הרשמה יש להעבירו לאגף כספים ומינהל לפקס 03-5198776 או לחץ כאן להרשמה 

 

 

 

בברכה,

 

יהודה (יודקה) שגב

מנהל כללי

סדר יום אסיפה כללית 13.1.2011 - מלון הילטון תל-אביב  סדר יום אסיפה כללית 13.1.2011 - מלון הילטון תל-אביב
טופס הרשמה אסיפה כללית 13.1.2011 - מלון הילטון תל-אביב  טופס הרשמה אסיפה כללית 13.1.2011 - מלון הילטון תל-אביב
הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הבהרה בדבר מועד כניסת לתוקף של הסכם לקיצור שבוע העבודה - חוזר 2017/13, 27/06/2017
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share