חוזר מס' 10/2010 – הזמנה לאסיפה כללית שלא מן המניין-4/7/2010

27/05/2010

לכבוד
המנהל/ת הכללי/ת 

נכבדיי,                                             

הנדון: הזמנה לאסיפה כללית שלא מן המניין - 4.7.2010

 

הינכם מוזמנים לאסיפה כללית שלא מן המניין שתתקיים בתאריך 4/7/2010 בשעה 15.00 במלון דיויד אינטרקונטיננטל.

האסיפה הכללית הנ"ל נדרשת לצורך אישור שינויים בתקנון התאחדות התעשיינים 

מהות השינוי-שינויים תקנוניים המתבקשים כתוצאה מהצטרפות מפעלי איגוד התעשייה הקיבוצית להתאחדות התעשיינים, הצעת  חברים להתקנת שתי "הוראות שעה" להארכת כהונת הנשיא, וכהונת יו"ר איגודים ומוסדות נבחרים בשנה נוספת לשנת 2011.

1. מניין חוקי לקיום האסיפה הכללית יהיה כאשר יהיו נוכחים 50% מכל חברי ההתאחדות. לאחר חצי שעה קרי מ 15.30 האסיפה חוקית בכל מניין משתתפים.

2. שינוי התקנון טעון באישור האסיפה הכללית. לאישור הצעת השינוי נדרש רוב של 2/3 מהחברים בעלי זכות ההצבעה הנוכחים והמצביעים באסיפה. ההצבעה תהייה בהרמת ידיים באמצעות פתקי הצבעה אלא באם תגיע דרישה של 25 חברים לקיום הצבעה חשאית.

3. כל חבר המעוניין להציע הצעה נוספת לשינוי התקנון יגיש הצעתו בכתב לוועדה המכינה בצירוף 15 חתימות של חברי התאחדות התומכים בהצעתו עד 30 יום לפני כינוס האסיפה.ההצעות שהוגשו ע"ח חברים (2 הוראות השעה) עמדו בדרישות התקנון להגשה.           

4. בעלי זכות הצבעה- בעלים או חבר מועצת מנהלים  או שותף או מנהל עובד חברה. זכאות הבחירה תוענק לחברים ללא חובות עבר להתאחדות לשנים שלפני 2010.

5. כל חברי ההתאחדות מוזמנים לאסיפה אולם רק בעלי זכאות יקבלו פתקי הצבעה ניתן יהיה לפרוע חובות עד 3 ימים לפני האסיפה על מנת להיות זכאים להצביע באסיפה.    

6. הצעות התיקון המלאות בליווי דברי הסבר מצויות באתר התאחדות התעשיינים בכתובת www.industry.org.il 
כמו כן ניתן לפנות  לפרטים נוספים ו/או הסברים  לעו"ד עופר יוחננוף  היועץ המשפטי בטלפון - 5198824 03 או במייל ofery@industry.org.il

 

להרשמה לחץ כאן 

 

בכבוד רב,

יהודה (יודקה )שגב
מנהל כללי 

דברי הסבר להצעת שינוי תקנון התאחדות  דברי הסבר להצעת שינוי תקנון התאחדות
הצעה לשינוי תקנון התאחדות התעשיינים (שתי הוראות שעה בתוקף לשנת 2011)  הצעה לשינוי תקנון התאחדות התעשיינים (שתי הוראות שעה בתוקף לשנת 2011)
הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הבהרה בדבר מועד כניסת לתוקף של הסכם לקיצור שבוע העבודה - חוזר 2017/13, 27/06/2017
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share