חוזר מס' 07/2010 – הארכת חופשת הלידה ללא תשלום דמי לידה [חוק עבודת נשים (תיקון מס' 46), התש"ע- 2010]

7/04/2010

ביום 22.3.2010 פורסם ברשומות [1] התיקון שבנדון לחוק עבודת נשים, שנושאיו- הארכת חופשת הלידה ותיקון הזכאות לחופשה ללא תשלום (חל"ת) לאחר חופשת הלידה. התיקון חל על עובדת או עובד שיצאו לחופשת לידה ביום תחילת התיקון ואילך, קרי: ביום 22.3.2010.

להלן עיקרי התיקון:

1. ראשית ייאמר, שאורך חופשת הלידה בתשלום דמי לידה מהביטוח הלאומי לא השתנה, ונותר כפי שהיה, דהיינו: 14 שבועות.

2. עובדת שעבדה לפני יציאתה לחופשת לידה שנה או יותר אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה

2.1 עובדת כאמור זכאית לחופשת לידה בת 26 שבועות, כאשר, כפי שכבר נאמר, רק 14 שבועות מתוכם הם בתשלום דמי לידה מהביטוח הלאומי. ההיעדרות ב- 12 השבועות הנוספים היא ללא תשלום. הנחת המוצא היא שהעובדת נעדרת 26 שבועות, ורק אם היא חפצה בקיצור חופשת הלידה מתחת ל- 26 שבועות, עליה להודיע למעסיק, וזאת שלושה שבועות מראש לפני חזרתה. בכל מקרה, לא תוכל לקצר את חופשת הלידה מתחת ל- 14 שבועות.

2.2 כידוע, עובדת כאמור זכאית לחל"ת (חופשה ללא תשלום)  בנוסף לחופשת הלידה למשך רבע מתקופת ההעסקה שלה, ולא יותר משנה. תקופת חופשת הלידה המוארכת (קרי: 12 השבועות הנוספים) שהוספה בתיקון היא על חשבון תקופת זכאותה לחל"ת, ולא בנוסף לה.
לדוג', עובר לתיקון- עובדת שעבדה 3 שנים (36 חודשים) היתה זכאית, נוסף לחופשת הלידה בת 14 השבועות, לחל"ת למשך תשעה חודשים (שהם רבע מ-36). בעקבות התיקון- עובדת כאמור זכאית גם כן להיעדר 9 חודשים בנוסף לחופשת הלידה בתשלום, אולם בחלוקה הבאה: ההיעדרות ב- 12 השבועות מתוך 9 החודשים (כ-3 חודשים) היא מחמת חופשת הלידה המוארכת, וההיעדרות בגין ששת החודשים הנוספים היא בגין הזכאות לחל"ת, אם בקשה לנצל את זכאותה.

3. עובדת שעבדה לפני יציאתה לחופשת לידה פחות משנה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה

3.1 עובדת כאמור אינה זכאית להארכת חופשת הלידה, ואולם סעיף הזכאות לחל"ת תוקן כך, שמעתה גם היא זכאית לחל"ת למשך רבע מתקופת העסקתה עד יציאתה לחופשת הלידה. לדוג', עובדת בותק 8 חודשים זכאית בעקבות התיקון, בנוסף לחופשת לידה בת 14 השבועות, לחודשיים חל"ת, השווים לרבע מתקופת ההעסקה שלה.  יצוין, כי עובר לתיקון- רק עובדות בותק שנה ומעלה היו זכאיות לחל"ת. 

4. כידוע, תקופת חופשת הלידה בתשלום אסורה בפיטורים, תהא הסיבה אשר תהא, ואף לא קיימת אפשרות לפנות בבקשה לקבלת היתר לפיטורים מאת הממונה על חוק עבודת נשים במשרד התמ"ת. תקופת החל"ת לאחר חופשת הלידה גם היא אסורה בפיטורים, אולם ניתן לפטר בהיתר מאת הממונה, שעשוי להינתן אם הפיטורים אינם קשורים ללידה או להיעדרות. מבחינה זו, חופשת הלידה המוארכת כמוה כחופשת לידה בתשלום, קרי: חל איסור פיטורים מוחלט.

5. בתקופת חופשת הלידה המוארכת, בהבדל מחופשת הלידה בתשלום, עובדת אינה זכאית להפרשות לקופת גמל.

6. נזכיר, כי הזכות לצאת לחופשת לידה וכן הזכות לחל"ת חלות גם על בן זוגה של העובדת בהגבלות ובתנאים הקבועים בחוק. כך גם חופשת הלידה המוארכת,  והכול אם בת הזוג זכאית, ולא נצלה את זכאותה.

 

לקבלת ייעוץ משפטי מומלץ לפנות לעו"ד מיכל חילי, ראש תחום חקיקת עבודה, או לעו"ד עופר יוחננוף, מנהל המחלקה למשפט עבודה. אנא אל תהססו לפנות אלינו בכל שאלה או הבהרה.

 

בברכה,

אבי ברק 
ראש אגף עבודה ומשאבי אנוש

[1] ספר החוקים 2235, ז' בניסן התש"ע, 22.3.2010.

הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הבהרה בדבר מועד כניסת לתוקף של הסכם לקיצור שבוע העבודה - חוזר 2017/13, 27/06/2017
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share