חוזר מס' 52/2009 – טיפול בתלונות יצרנים על אפליה בתוצרת הארץ

13/09/2009

לכבוד

המנהל/ת הכללי/ת

 

 

נכבדי/תי,

 

 

הנדון: טיפול בתלונות יצרנים על אפליה בתוצרת הארץ

 

 

בעקבות פנייה של התאחדות התעשיינים למינהל הרכש הממשלתי ובשיתוף משרד התמ"ת, סוכם כי מינהל הרכש הממשלתי יטפל בתלונות של יצרנים על אפליה במכרזים.

 

פעילות מינהל הרכש מסתמכת על תיקון 24 ד' בחוק חובת המכרזים שנכנס לתוקף בתאריך 01.06.2009, ולפיו "החשב הכללי רשאי להורות לועדת המכרזים של המשרד לקיים דיון בנוגע לפגם שמצא בהחלטה שקבלה:

(1) בעניין תנאים של מכרז שפרסמה – בכל שלב ממועד פרסום המכרז עד שבוע לפני המועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

(2) בעניין פסילה או דחייה של הצעה שהוגשה למכרז, או בעניין בחירת זוכה במכרז – תוך שבועיים מהמועד שבו התקבלה החלטה כאמור.

הפניות למינהל הרכש בנושא אפליה לתוצרת הארץ במכרזים, ייעשו באמצעות מטה "מיוצר בישראל" (כחול-לבן) שבהתאחדות התעשיינים, עם העתק למטה כחול לבן במשרד התמ"ת. מינהל הרכש ייתן עדיפות לטיפול בתלונות בהן האפליה תביא לחוסר יעילות כלכלית.

 

יצרנים שנתקלים במכרזים בהם ישנה אפליה לתוצרת הארץ, מוזמנים לפנות למטה "מיוצר בישראל" (כחול-לבן)באמצעות מייל bluewhite@industry.org.il או בטלפון 03-5198846/7, והמטה ידאג להעביר את הנושא לטיפול מינהל הרכש הממשלתי.

 

 

ב ב ר כ ה,

 

מאיר בר-אל

משנה למנכ"ל

ומנהל מטה "מיצור בישראל" (כחול-לבן)

הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
חוזר מס' 16/2016 - תעשייה כחול לבן בסוכת הנשיא בחול המועד בחג סוכות – 19.10.2016, 10/10/2016
חוזר מס' 15/2016 - יריד חדשנות אורבנית 24-25.1.2017, 29/09/2016
חוזר מס' 14/2016 - כנס תעשיית המיחזור הישראלית ה-2 - 24.11.2016 , 22/09/2016
חוזר מס' 13/2016 - נמנעה השביתה הכללית בנמלי הים בחיפה ובאשדוד , 7/09/2016
חוזר מס' 12/2016 - שביתה צפויה בנמלי הים של ישראל –נמלי חיפה ואשדוד , 30/08/2016
חוזר מס' 11/2016 - ישום צו ההרחבה לעידוד והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות – פניית ההסתדרות הכללית החדשה , 22/08/2016
חוזר מס' 10/2016 - דמי הבראה לשנת 2016, 11/07/2016
חוזר מס' 9/2016 - העסקת בני נוער 2016 , 11/07/2016
חוזר מס' 8/2016 - הנחיות ליישום אימות משקל ביצוא, 7/06/2016
חוזר מס' 7/2016 - קריאה לסימון מוצרים בתו מיוצר בישראל לקראת קמפיין שטח רחב היקף, 7/06/2016
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share