חוזר מס' 52/2009 – טיפול בתלונות יצרנים על אפליה בתוצרת הארץ

13/09/2009

לכבוד

המנהל/ת הכללי/ת

 

 

נכבדי/תי,

 

 

הנדון: טיפול בתלונות יצרנים על אפליה בתוצרת הארץ

 

 

בעקבות פנייה של התאחדות התעשיינים למינהל הרכש הממשלתי ובשיתוף משרד התמ"ת, סוכם כי מינהל הרכש הממשלתי יטפל בתלונות של יצרנים על אפליה במכרזים.

 

פעילות מינהל הרכש מסתמכת על תיקון 24 ד' בחוק חובת המכרזים שנכנס לתוקף בתאריך 01.06.2009, ולפיו "החשב הכללי רשאי להורות לועדת המכרזים של המשרד לקיים דיון בנוגע לפגם שמצא בהחלטה שקבלה:

(1) בעניין תנאים של מכרז שפרסמה – בכל שלב ממועד פרסום המכרז עד שבוע לפני המועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

(2) בעניין פסילה או דחייה של הצעה שהוגשה למכרז, או בעניין בחירת זוכה במכרז – תוך שבועיים מהמועד שבו התקבלה החלטה כאמור.

הפניות למינהל הרכש בנושא אפליה לתוצרת הארץ במכרזים, ייעשו באמצעות מטה "מיוצר בישראל" (כחול-לבן) שבהתאחדות התעשיינים, עם העתק למטה כחול לבן במשרד התמ"ת. מינהל הרכש ייתן עדיפות לטיפול בתלונות בהן האפליה תביא לחוסר יעילות כלכלית.

 

יצרנים שנתקלים במכרזים בהם ישנה אפליה לתוצרת הארץ, מוזמנים לפנות למטה "מיוצר בישראל" (כחול-לבן)באמצעות מייל bluewhite@industry.org.il או בטלפון 03-5198846/7, והמטה ידאג להעביר את הנושא לטיפול מינהל הרכש הממשלתי.

 

 

ב ב ר כ ה,

 

מאיר בר-אל

משנה למנכ"ל

ומנהל מטה "מיצור בישראל" (כחול-לבן)

הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הבהרה בדבר מועד כניסת לתוקף של הסכם לקיצור שבוע העבודה - חוזר 2017/13, 27/06/2017
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share