חוזר מס' 51/2009 – מבצע אכיפת חוקי בטיחות בעבודה בדגש על עבודה בגובה

8/09/2009

לכבוד

המנהל/ת הכללי/ת

 

הנדון:-מבצע אכיפת חוקי בטיחות בעבודה בדגש על עבודה בגובה.

 

משרד התמ"ת, הפיקוח על העבודה , הביא לידיעתנו כי במהלך החודש הקרוב יערך מבצע פיקוח ארצי במפעלי תעשייה בנושאי בטיחות ובריאות בעבודה .

 

במסגרת המבצע יושם דגש מיוחד על ביצוע עבודה בטוחה בגובה,זאת בכפוף לדרישות שנקבעו בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה),התשס"ז – 2007 ,שנכנסו לתוקפן בתאריך 1.11.2008 .

 

אנו ממליצים להפנות את תשומת לב הממונים על הבטיחות  במפעל בדבר קיום המבצע ולוודא  כי במפעל מתקיימות כל הוראות הבטיחות בעבודה  לרבות ישיבת ועדת בטיחות בדגש על עבודה בגובה.

 

עיקר עבודות בגובה במפעלים נוגעות לעבודות אחזקה,עבודות המתבצעות במפלסים,עבודות קבלן, מחסנים ועבודות על סולמות מעל שני מטר.

 

בדבר הסברים נוספים והבהרות מומלץ לפנות למוסד לבטיחות ולגהות /מרכז מידע 03-5266447 

נייד *9394 או באתר  http://osh.org.il/uploadfiles/takanot_gova_6583.pdf

 

או לאגף עבודה ומשאבי אנוש לזאב פוטרמן טל' 052-6680299 ,03-5198819

 

 

 

בברכה,

 

אבי ברק  

ראש אגף עבודה ומשאבי אנוש

הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הבהרה בדבר מועד כניסת לתוקף של הסכם לקיצור שבוע העבודה - חוזר 2017/13, 27/06/2017
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share