חוזר מס' 18/2009 - קרן הלוואות למפעלים בינוניים עד סך של 2,000,000 ₪ בתנאים מועדפים

15/03/2009

לכבוד
מנהל/ת כללי/ת


נכבדיי,


הנדון: קרן הלוואות למפעלים בינוניים עד סך של 2,000,000 ₪ בתנאים מועדפים


התאחדות התעשיינים-הקרן ההדדית, בשיתוף עם בנק מזרחי טפחות  הקימו קרן חדשה למתן הלוואות בתנאים מועדפים לחברי התאחדות התעשיינים, החברים בקרן ההדדית.

דרישות סף לקבלת ההלוואה :

 • חברות בהתאחדות התעשיינים.
 • חברות בקרן ההדדית.

תנאי ההלוואה :

 • סכום הלוואה: מ- 500,000  עד 2,000,000 ₪.
 • תקופה: עד 5 שנים , כולל תקופת גרייס עד  שנה.
 • ריבית: פריים + 0.9%- לחברי התאחדות  וותיקים.     
 • תוספת 0.5% פרמיית סיכון לחברי התאחדות חדשים אשר הצטרפו להתאחדות החל מ- 1.1.2009.
 • בטחונות: בשיעור של 15% בלבד (מטריאליים)  מסכום ההלוואה,לשביעות רצון הבנק.
  בנוסף, תידרש ערבות אישית על כל סכום ההלוואה.
  ערבות הקרן ההדדית 70% מסכום ההלוואה.
 • עמלות: הלווה יקבל הטבה בעמלת עריכת מסמכים:
  בהלוואה בסך של 500,000 ₪ עד 1,000,000 ₪ - 1,560 ₪ .
  בהלוואה בסך של 1,000,000 ₪ עד 2,000,000 ₪ - 3,200 ₪.
 • תוכנית עסקית: המפעל יהיה מחויב בהכנת תוכנית עסקית מטעמו שתאושר על ידי הבנק. 

מפעל המעוניין בקבלת ההלוואה יכול לפנות לקרן ההדדית: גב' גילה סודרי, מנהלת הקרן, טלפון 03-5198861/864.
 
מודגש כי אין בפרסום זה התחייבות מכל סוג שהוא לקבלת ההלוואה. ההחלטה הסופית לקבלת ההלוואה הינה בסמכות הבנק.

 

ב ב ר כ ה ,
 
יהודה(יודקה) שגב
מנהל כללי

הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
חשש לשביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/3, 2/02/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share