חוזר מס' 17/2009 - סיוע לחברי ההתאחדות – הפחתת עלויות

9/03/2009

לכבוד
מנהל/ת כללי/ת


נכבדיי,


הנדון: סיוע לחברי ההתאחדות – הפחתת עלויות


החלטתי להביא לתשומת לבכם רשימת דוגמאות של חסכון בעלויות לחברי ההתאחדות, הכוללת דוגמאות שנאספו בשלושת החודשים האחרונים בלבד.

המחלקת לכלכלת עסקים באגף כלכלה עומדת לרשותכם לייעוץ בנושא הפחתת עלויות וייעוץ עסקי בנושאים הבאים: אנרגיה, מים וביוב, עלויות מימון, המרות מט"ח, תמריצים ממשלתיים, מיסוי מוניציפלי ועוד.

זאת, בנוסף לייעוץ בנוגע לסיוע בקבלת אשראי מקרנות מימון שונות – מטעם התאחדות התעשיינים ובערבות המדינה.

לפרטים נוספים, ניתן לפנות לאורן הרמבם, מנהל המחלקה, בטלפון 03-5198807-6 

היקף החיסכון למפעל

מהות הסיוע במפעלי תעשייה שונים

₪ 90,000

אנרגיה: יידוע באשר לאפשרות קבלת החזר בלו על הסולר וליווי מול רשות המסים בתהליך הבקשה - החזר בכל שנה.

₪ 78,000

אנרגיה: יידוע באשר לאפשרות קבלת החזר בלו על הסולר וליווי מול רשות המסים בתהליך הבקשה (החל מ-2009) - החזר בכל שנה.

₪ 36,000

אנרגיה: העברת נתונים על מחיר הגפ"מ ופערי השיווק המקובלים, הורדת מחיר הקניה בכ - 400 ₪ לטון – חיסכון שנתי.

₪ 2,000,000

אנרגיה: אופטימיזציה בהוצאות החשמל באמצעות הסטת צריכות חשמל לשעות זולות - בליווי יועץ אנרגיה - חיסכון שנתי.

₪ 144,000

סחר במט"ח: העברת המרות מט"ח לביצוע דרך חדר עסקאות משותף להתאחדות ולחברת אופקים פיננסיים – חיסכון שנתי.

₪ 32,000

מים וביוב: נתבקשו לשלם עבור רכישת זכויות מים. לאחר בירור והעברת המידע הנכון קיבלו זיכוי מתאגיד המים המקומי - חד פעמי.

 

בכבוד  רב,

יהודה(יודקה) שגב
מנהל כללי

הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
חשש לשביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/3, 2/02/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share