חוזר מס' 2/2008 – עיצומים במשרד להגנת הסביבה - עדכון

1/01/2008

לכבוד
המנהל/ת הכללי/ת


א.ג.נ.,


הנדון: עיצומים במשרד להגנת הסביבה - עדכון


בהמשך לחוזר מתאריך 27/12/07, להלן עדכון באשר לעיצומים של עובדי המשרד להגנת הסביבה:
1. בתאריך 2/12/07 פתחו עובדי המשרד להגנת הסביבה בעיצומים, במסגרתם לא הנפיקו אישורים והיתרים, הנדרשים למפעלים לעבודה השוטפת על פי החוק.
2. בעקבות פעילותנו למניעת הפגיעה בתעשייה בשל העיצומים, הסכימה הסתדרות עובדי המדינה להקים ועדת חריגים, אשר תבחן בקשות פרטניות לחידוש ההיתרים. במקביל, חודש המו"מ בין האוצר לבין ההסתדרות.
3. בנוסף, ולאחר מאמצים והתערבותו של נשיא התאחדות התעשיינים, מר שרגא ברוש ופנייתו האישית ליו"ר ההסתדרות, מר עופר עיני הצלחנו לגרום לחזרת אנשי המשרד להגנת הסביבה לעבודה סדירה למשך 30 הימים הקרובים.

היתרים, אישורים וחוות דעת אשר יוארכו  יהיו בתוקף עד 1/2/2008.   
במהלך הזמן הזה יימשך המו"מ על תנאי השכר במשרד להגנת הסביבה והמשך תוקף האישורים מעבר לכך יהיה תלוי בהתקדמות המו"מ בין הצדדים.

מפעלים אשר זקוקים לחידוש היתרים, אישורים וחוות דעת במהלך תקופה זו מתבקשים לפנות מיידית לגורמים הרלוונטיים במחוזות המשרד להגנת הסביבה בבקשותיהם.

הינכם מתבקשים לעדכן אותנו בהתפתחויות.

 

בברכה, 

ניר קנטור
מנהל איגוד הכימיה והפרמצבטיקה, איכות הסביבה

הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הבהרה בדבר מועד כניסת לתוקף של הסכם לקיצור שבוע העבודה - חוזר 2017/13, 27/06/2017
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share