חוזר מס' 3/2008 – חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כ"א התש"נ – 1996

3/01/2008

לכבוד
המנהל/ת הכללי/ת


הנדון:- חוק העסקת עובדים  על ידי קבלני כ"א התש"נ – 1996


רקע
1)
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כ"א נחקק ב- 1996. מאז נחקק לא נכנס לתוקף סעיף 12 א' בחוק, אשר קבע כי תקופת ההעסקה המכסימלית של עובד קבלן כ"א מול מעסיק בפועל תהיה תשעה חודשים.
במהלך השנים שחלפו מאז נחקק החוק הוקפא הסעיף הנ"ל ברציפות בחוקי ההסדרים השונים.

מצב משפטי חדש

2) החל מ – 1/1/08 נכנס הסעיף הנ"ל לתוקף ומשמעות הדבר כי בתום 9 חודשים מהמועד הנ"ל (1/10/08) יהיו המעסיקים מחויבים לפעול באחת משלושת הדרכים הבאות:-
1) קליטת העובד כעובד מן המניין של המעסיק בפועל.
2) החזרת העובד לקבלן כ"א לפני המועד הנ"ל באם המעסיק בפועל אינו זקוק עוד לעבודתו.
3) במקרים חריגים, פניה לשר התמ"ת שבסמכותו בהתאם לקבוע בסעיף 12 א לחוק להתיר הארכת התקופה הנ"ל עד 15 חודשים (קרי תוספת של 6 חודשים) החוק לא מפרט את המקרים החריגים.

*  סעיף 12א קובע  כי יראו רציפות בעבודה אפילו חלה בה הפסקה לתקופה שאינה עולה על תשעה חודשים.

3) למען הסר ספק  מובהר ומודגש כי החוק הנ"ל אינו חל על קבלני שירותים כגון שמירה, ניקיון והסעדה שמהותם מתן שירותים שאינם בגדר עיסוקו הרגיל של המעסיק בפועל.

4) מומלץ להיערך בהתאם ולבחון כל מקרה לגופו.

5) לפרטים שאלות והבהרות ניתן לפנות לח"מ או למחלקה למשפט עבודה – עו"ד עופר יוחננוף– 03-5198824.

 

ב ב ר כ ה , 

אבי ברק
ראש אגף עבודה ומשאבי אנוש

הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
חוזר מס' 17/2016 - אסיפה כללית שלא מן המניין לשנת 2017 , 7/12/2016
חוזר מס' 16/2016 - תעשייה כחול לבן בסוכת הנשיא בחול המועד בחג סוכות – 19.10.2016, 10/10/2016
חוזר מס' 15/2016 - יריד חדשנות אורבנית 24-25.1.2017, 29/09/2016
חוזר מס' 14/2016 - כנס תעשיית המיחזור הישראלית ה-2 - 24.11.2016 , 22/09/2016
חוזר מס' 13/2016 - נמנעה השביתה הכללית בנמלי הים בחיפה ובאשדוד , 7/09/2016
חוזר מס' 12/2016 - שביתה צפויה בנמלי הים של ישראל –נמלי חיפה ואשדוד , 30/08/2016
חוזר מס' 11/2016 - ישום צו ההרחבה לעידוד והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות – פניית ההסתדרות הכללית החדשה , 22/08/2016
חוזר מס' 10/2016 - דמי הבראה לשנת 2016, 11/07/2016
חוזר מס' 9/2016 - העסקת בני נוער 2016 , 11/07/2016
חוזר מס' 8/2016 - הנחיות ליישום אימות משקל ביצוא, 7/06/2016
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share