חוזר מס' 3/2008 – חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כ"א התש"נ – 1996

3/01/2008

לכבוד
המנהל/ת הכללי/ת


הנדון:- חוק העסקת עובדים  על ידי קבלני כ"א התש"נ – 1996


רקע
1)
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כ"א נחקק ב- 1996. מאז נחקק לא נכנס לתוקף סעיף 12 א' בחוק, אשר קבע כי תקופת ההעסקה המכסימלית של עובד קבלן כ"א מול מעסיק בפועל תהיה תשעה חודשים.
במהלך השנים שחלפו מאז נחקק החוק הוקפא הסעיף הנ"ל ברציפות בחוקי ההסדרים השונים.

מצב משפטי חדש

2) החל מ – 1/1/08 נכנס הסעיף הנ"ל לתוקף ומשמעות הדבר כי בתום 9 חודשים מהמועד הנ"ל (1/10/08) יהיו המעסיקים מחויבים לפעול באחת משלושת הדרכים הבאות:-
1) קליטת העובד כעובד מן המניין של המעסיק בפועל.
2) החזרת העובד לקבלן כ"א לפני המועד הנ"ל באם המעסיק בפועל אינו זקוק עוד לעבודתו.
3) במקרים חריגים, פניה לשר התמ"ת שבסמכותו בהתאם לקבוע בסעיף 12 א לחוק להתיר הארכת התקופה הנ"ל עד 15 חודשים (קרי תוספת של 6 חודשים) החוק לא מפרט את המקרים החריגים.

*  סעיף 12א קובע  כי יראו רציפות בעבודה אפילו חלה בה הפסקה לתקופה שאינה עולה על תשעה חודשים.

3) למען הסר ספק  מובהר ומודגש כי החוק הנ"ל אינו חל על קבלני שירותים כגון שמירה, ניקיון והסעדה שמהותם מתן שירותים שאינם בגדר עיסוקו הרגיל של המעסיק בפועל.

4) מומלץ להיערך בהתאם ולבחון כל מקרה לגופו.

5) לפרטים שאלות והבהרות ניתן לפנות לח"מ או למחלקה למשפט עבודה – עו"ד עופר יוחננוף– 03-5198824.

 

ב ב ר כ ה , 

אבי ברק
ראש אגף עבודה ומשאבי אנוש

הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הבהרה בדבר מועד כניסת לתוקף של הסכם לקיצור שבוע העבודה - חוזר 2017/13, 27/06/2017
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share