חוזר מס' 4/2008 – הפחתה בשיעור תשלומי המעסיקים למוסד לביטוח לאומי החל ממשכורת חודש ינואר 2008

6/01/2008

לכבוד
המנהל/ת הכללי/ת


א.ג.נ.,


הנדון: הפחתה בשיעור תשלומי המעסיקים למוסד לביטוח לאומי החל ממשכורת חודש ינואר 2008

1. כזכור, במסגרת חוק המדיניות הכלכלית לשנת 2005 (תיקוני חקיקה) שאושר בכנסת נכללה הפחתה הדרגתית של תשלומי המעסיקים למוסד לביטוח לאומי שהחלה במשכורת חודש ינואר 2006 ונמשכה גם בשנת 2007.

2. במסגרת זו נמשך תהליך ההפחתה כך שהחל ממשכורת חודש ינואר 2008, המשתלמת בחודש פברואר 2008, יהיו שיעורי דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות ממלכתי שיחולו על המעסיקים והעובדים השכירים כדלקמן:-

דמי ביטוח

 

שיעור מופחת

שיעור רגיל

1. מעסיק

החל ממשכורת חודש ינואר 2008 

3.85%

5.43%    

2.  עובד
      א.  דמי ביטוח לאומי
      ב.  דמי ביטוח בריאות

 
0.40%
3.10%

 
7%
5% 

3 החל מ- 1.1.2008 השכר הממוצע עפ"י סעיף 2 לחוק הביטוח הלאומי עומד על סך 7663 ₪.

4. השיעור המופחת הינו 60% מהשכר הממוצע, דהיינו 4,598 ₪ לחודש.

5. תקרת ההכנסה ממנה גובים  דמי ביטוח הינה 36,760 ₪ לחודש.

בדבר פרטים והבהרות ניתן לפנות לחיזקיה ישראל – מנהל המחלקה לביטוח סוציאלי ולקשרי גומלין עם הכנסת.

 

ב ב ר כ ה,

אבי ברק
ראש אגף עבודה ומשאבי אנוש

הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הבהרה בדבר מועד כניסת לתוקף של הסכם לקיצור שבוע העבודה - חוזר 2017/13, 27/06/2017
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share