חוזר מס' 4/2008 – הפחתה בשיעור תשלומי המעסיקים למוסד לביטוח לאומי החל ממשכורת חודש ינואר 2008

6/01/2008

לכבוד
המנהל/ת הכללי/ת


א.ג.נ.,


הנדון: הפחתה בשיעור תשלומי המעסיקים למוסד לביטוח לאומי החל ממשכורת חודש ינואר 2008

1. כזכור, במסגרת חוק המדיניות הכלכלית לשנת 2005 (תיקוני חקיקה) שאושר בכנסת נכללה הפחתה הדרגתית של תשלומי המעסיקים למוסד לביטוח לאומי שהחלה במשכורת חודש ינואר 2006 ונמשכה גם בשנת 2007.

2. במסגרת זו נמשך תהליך ההפחתה כך שהחל ממשכורת חודש ינואר 2008, המשתלמת בחודש פברואר 2008, יהיו שיעורי דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות ממלכתי שיחולו על המעסיקים והעובדים השכירים כדלקמן:-

דמי ביטוח

 

שיעור מופחת

שיעור רגיל

1. מעסיק

החל ממשכורת חודש ינואר 2008 

3.85%

5.43%    

2.  עובד
      א.  דמי ביטוח לאומי
      ב.  דמי ביטוח בריאות

 
0.40%
3.10%

 
7%
5% 

3 החל מ- 1.1.2008 השכר הממוצע עפ"י סעיף 2 לחוק הביטוח הלאומי עומד על סך 7663 ₪.

4. השיעור המופחת הינו 60% מהשכר הממוצע, דהיינו 4,598 ₪ לחודש.

5. תקרת ההכנסה ממנה גובים  דמי ביטוח הינה 36,760 ₪ לחודש.

בדבר פרטים והבהרות ניתן לפנות לחיזקיה ישראל – מנהל המחלקה לביטוח סוציאלי ולקשרי גומלין עם הכנסת.

 

ב ב ר כ ה,

אבי ברק
ראש אגף עבודה ומשאבי אנוש

הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
חוזר מס' 16/2016 - תעשייה כחול לבן בסוכת הנשיא בחול המועד בחג סוכות – 19.10.2016, 10/10/2016
חוזר מס' 15/2016 - יריד חדשנות אורבנית 24-25.1.2017, 29/09/2016
חוזר מס' 14/2016 - כנס תעשיית המיחזור הישראלית ה-2 - 24.11.2016 , 22/09/2016
חוזר מס' 13/2016 - נמנעה השביתה הכללית בנמלי הים בחיפה ובאשדוד , 7/09/2016
חוזר מס' 12/2016 - שביתה צפויה בנמלי הים של ישראל –נמלי חיפה ואשדוד , 30/08/2016
חוזר מס' 11/2016 - ישום צו ההרחבה לעידוד והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות – פניית ההסתדרות הכללית החדשה , 22/08/2016
חוזר מס' 10/2016 - דמי הבראה לשנת 2016, 11/07/2016
חוזר מס' 9/2016 - העסקת בני נוער 2016 , 11/07/2016
חוזר מס' 8/2016 - הנחיות ליישום אימות משקל ביצוא, 7/06/2016
חוזר מס' 7/2016 - קריאה לסימון מוצרים בתו מיוצר בישראל לקראת קמפיין שטח רחב היקף, 7/06/2016
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share